PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h. Možnost posledního vstupu od expozic je v 17.30.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12
tel. 224 810 758
TĚŠÍNSKÁ MADONA - výstava představí jedinečnou a dosud neznámou středověkou sochu madony s dítětem z 60. let 14. století, která byla nedávno objevena v Těšíně v Polsku
do 25. 5.

PLOCHA ZROZENÁ K DEKORU - japonské lakové umění z českých sbírek
do 13. 1.

NĚMECKÁ KRESBA 15. - 16. STOLETÍ - kresby mistrů německy mluvících zemí z muzejních sbírek českých zemí
28. 2. - 25. 3.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul.
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
24. 1. - 4. 5.


Šternberský palác - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA (nová expozice ve 2. patře)
stálá expozice


Klášter sv. Jiří - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

ADAM A EVA - GUSTAV KLIMT - významný obraz rakouského umělce, součást expozice zahraničního umění
do 23. 2.

JOSEF KOUDELKA - FOTOGRAF
do 23. 2.

JOSEF RYZEC - POCTA PABLU PICASSOVI - prezentace díla
10. 2. - 30. 3.


Zámek Zbraslav - Sídlo sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
(expozice je do 20. 3. uzavřena)


GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
FRANTIŠEK TICHÝ - rozsáhlá monografická výstava významného českého malíře, kreslíře, grafika, ilustrátora a divadelního výtvarníka Fr. Tichého (1896-1961)
do 2. 3. 2003


Staroměstská radnice - II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 - 17 h
HANNE DARBOVEN - výběr prací přední německé konceptuální umělkyně z let 1980-1993
do 2. 2.


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 1925-2000 - průřez dějinami moderní slovenské fotografie v období 1925-2000
do 30. 3.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1
tel. 224 322 021
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru (část expozice dočasně přemístěna na výstavu F. Bílka ve Francii)
stálá expozice


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133
tel. 381 297 230
Otevřeno na základě telefonické objednávky         
DÍLA FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let (část výstavy dočasně z technických důvodů nepřístupná)
dlouhodobá expozice

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35
Areál Pražského hradu otevřen denně 5 - 23 h

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
ČESKÁ LOUTKA - tradice českého loutkářství od první poloviny 19. století do současnosti
do 23. 2.


UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

DANNER - PREIS 02 - ŽIVOUCÍ A NADČASOVÉ - Užité umění 21. století v Bavorsku - výstava výsledků soutěže Danner - Preis 02 v oblasti užitého umění, která se letos již posedmé konala v bavorském Coburgu
do 2. 2. 2003


Galerie Josefa Sudka
(byt J. Sudka z let 1959-1976)
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st - ne 11 - 17 hGALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12
tel. 227 059 309
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
galerie.rudolfinum@telecom.cz
ČESKOSLOVENSKÝ SOCIALISTICKÝ REALISMUS - MALBA, PLASTIKA, OBJEKTY, DOKUMENTY
do 9. 2.


ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 21 h
ČESKÝ KOMIKS A VÝTVARNÉ UMĚNÍ - výstava mapuje komiksovou scénu v Čechách od Josefa Lady, Ondřeje Sekory a Rychlých šípů k současnosti (Kája Saudek)
do 2. 2.

ANTONÍN HUDEČEK - výstava představí průřez jeho dílem s důrazem na ranou tvorbu
19. 2. - 20. 4.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250
tel. 224 930 754
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
manes@galeriemanes.cz
www.galeriemanes.cz
SVĚT HVĚZD A ILUZÍ - ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 20. STOLETÍ - výstava představu v unikátním souboru plakát jako významné a charakteristické médium vizuální kultury minulého století
9. 1. - 9. 2.

VLADIMÍR HOLUB (1912-1995) - první retrospektiva významného českého dadaisty, jehož dílo není v Čechách příliš známé (dolní sál)
11. 2. - 11. 3.

ČEČO - RUDIMENTÁRNÍ RESENTIMENTY - výrazný umělecký solitér představí svoji nejnovější tvorbu (horní sál)
11. 2. - 11. 3.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
DRAGAN DRAGIN - SOUHVĚZDÍ PASTÝŘE - soubor černobílých dvojportrétů lidí a krajiny z velehor Durmitor - součást cyklu Krajina jako osud
17. 1. - 2. 3.


Atrium na Žižkově
Praha 3, Čajkovského 12
tel. 222 721 838
Otevřeno denně kromě po 14 - 17.30 h                          
RUDOLF MEJSNAR - obrazy a tapisérie
9. 1. - 2. 2.

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ - obrazy
5. 2. - 2. 3.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre
tel. 222 220 029
Otevřeno út-so 12 - 18 h
bayer@galerie-bayer.cz
ELI GEISER - OD ASFALTU KE KŮŽI (Asphalt bis haut) - výstava obrazů švýcarské autorky
9. 1. - 8. 2.

PIERRE BALAS (Francie) - ÚZEMÍ (Territoire)
13. 2. - 15. 3.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Haštalská 4
tel. 602 283 704
Návštěva po telefonické domluvě
UMĚLCI PREZENTOVANÍ GALERIÍ BAYER & BAYER - V. Boštík, L. Čepelák, P. Hrbek, J. Istler, J. Jíra, A. Kučerová, M. Moucha, V. Novák, W. Prager, J. Valečka, V. Škrabánek, J. Zeithamml
stálá expozice


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a
tel. 222 222 157
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
SPLÁTKA DLUHU - německy hovořící architekti v pražském regionu 1900-1938
do 9. 2.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35

Praha 1, Štěpánská 35
tel. 221 401 011
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
LETMÁ POCTA JIŘÍMU KOLÁŘOVI - NEZNÁMÉ PRÁCE Z 50. AŽ 70. LET
28. 1. - 2. 3.


Kavárna                                                                               ONDŘEJ HOŠT - AMERICKÝ SEN - fotografie
8. 1. - 7. 2.

JIŘÍ HRDINA - BRETAŇ - fotografie
12. 1. - 6. 3.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
JITKA ŠTENCLOVÁ - obrazy a kresby
7. 1. - 26. 1.

KAREL BALCAR - AUTODAFÉ - obrazy
4. 2. - 23. 2.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
Otevřeno denně kromě po 11 - 17 hGalerie Hollar
Praha 1, Smetanovo nábř. 6
tel. 224 235 243
Otevřeno denně kromě po 10 - 13 a 14 - 18 h                                       
JUBILANTI HOLLARU 2003
8. 1. - 2. 2.

LADISLAV ČEPELÁK - grafické cykly
5. 2. - 2. 3.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h                                                                 
DALIBOR MATOUŠ
do 12. 1.

JOSEF TOKSTEIN - obrazy a kresby
16. 1. - 10. 2.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
JIŘÍ KŘENEK - MĚSTEČKA
do 2. 2.

JEŠTĚ JEDNOU PRAHA POD VODOU - prodejní výstava fotografií
4. 2. - 9. 3.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
Galerie La Femme, jak již napovídá její název, se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách. Galerie nabízí obrazy, grafiky a sochy předních českých výtvarníků, v současné době má v databázi již přes 250 autorů. Nabídka je kvalitní a bohatá.
stálá expozice


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132
tel. 233 354 066
Otevřeno denně kromě po 10 - 17 h
RYTECKÉ DÍLO ALBRECHTA DÜRERA (1471-1528), Norimberk V DOBOVÝCH REPRODUKCÍCH AMANDA-DURANDA (1831-1905), Paříž
do 28. 2.


Obecní dům
Praha 1, nám. Republiky 5
tel. 222 002 100-1
Otevřeno denně 10 - 18 h
ANTONÍN PROCHÁZKA (1882-1945) - monografická výstava výrazného představitele českého moderního malířství
do 2. 3.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
ROSEMARIA BENINI (Itálie)- JAKO STARÉ MAPY - obrazy
14. 1. - 16. 2.

MATĚJ OLMER - NICOTA - FOREVER - obrazy a kresby
25. 2. - 30. 3.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
FOTOGRAFIE OD DVACÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST - F. Drtikol, M. Stibor, G. Fárová, A. Malý, P. Hudec a další
stálá expozice


Pražský dům fotografie (Galerie Oskara Kokoschky)
Praha 1, Jungmannovo nám.18
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
VLADIMÍR BIRGUS - COSI NEVYSLOVITELNÉHO - fotografie 1992-2002
8. 1. - 16. 2.


Staroměstská radnice - Křížová chodba, Rytířský sál
Praha 1, Staroměstské nám. 1
tel. 224 482 751
Otevřeno po-pá 10 - 18 h, so-ne 10 - 17 h
9. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2002
24. 1. - 2. 3.

8. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
24. 1. - 2. 3.


Galerie Jiří Švestka
Praha 14, Jungmannova 30
tel. 296 245 024
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 hGalerie Via Art
Praha 2, Resslova 6
tel. 224 916 650
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h                                                                 
VÁCLAV BLÁHA - ZE MĚ - obrazy
do 24. 1.

IVANA LOMOVÁ - V DÁLCE
4. 2. - 28. 2.


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
VĚRA A VLADIMÍR JANOUŠKOVI
do 12. 1.

PREZENTACE KLAUZURNÍCH PRACÍ STUDENTŮ VŠUP v prostorách školy
17. 1. - 23. 1.

VLADIMÍR KOPECKÝ - JAKÝ BYL A JE
21. 1. - 8. 2.

LANCIA STRATOS (René Hábl - Pavel Preisner)
13. 2. - 4. 3.