PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ 17. – 20. STOLETÍ - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
V. V. MODRÝ – OBRAZY - tvorba tohoto nadčasového umělce byla objevena teprve nedávno, autor koncepce a kurátor výstavy - generální ředitel NG v Praze, prof. Milan Knížák
do 5. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH (27. 7. – 31. 8. je uzavřeno 1. patro)
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

AFRIKA – OSUDOVÁ SETKÁNÍ RAINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
do 13. 3. 2005

TKANÉ MULTIPLY – TAPISERIE Z MORAVSKÉ GOBELÍNOVÉ MANUFAKTURY
do 17. 9.

STANISLAV DIVIŠ – KVĚTY Z RÁJE / DVA SVĚTY - člen zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví zde představí asi 30 prací, které vznikly v posledních 5 letech
do 26. 9. 2004


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

ZLATÝ VĚK UKIYOE - Japonský dřevořez ze Západočeského muzea v Plzni
do 3. 10.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Všechny expozice budou otevřeny o státním svátku 5. a 6. 7.
www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
OTHER TIMES – SOUČASNÉ BRITSKÉ UMĚNÍ - výstava představí průřez aktuálním britským uměním s důrazem na téma času a různých způsobů jeho prožitku. Vystavené práce budou pokrývat široké spektrum v současnosti užívaných médií od závěsného obrazu přes fotografii až po film
do 22. 8.


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ANTONÍN SLAVÍČEK - retrospektivní výstava významného českého malíře přelomu 19. a 20. století představuje veřejnosti umělecký růst, směřování a neúnavné tvůrčí hledání umělce, který odkrýval krásy české krajiny i tvář rodícího se velkoměsta
do 5. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno út–ne 10 – 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h, zahrada do 19 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. – 18. století (Tizian, Tintoretto, H. von Aachen, D. Fetti, P. Verones a další), zásluhou prezidenta Masaryka byla sbírka obohacena o cenná díla např. P. Brandla a J. Kupeckého
stálá expozice


Starý královský palác – gotické podlaží
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU - ojedinělý projekt, který obeznámí širokou veřejnost s dějinami Pražského hradu od prehistorie až po současnost
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVA A JAN ŠVANKMAJEROVI - monografická výstava Evy Švankmajerové (1940) a Jana Švankmajera (1936), dvou předních představitelů surrealistického hnutí II. poloviny 20. století, kteří jediní z českých umělců jsou zastoupeni ve stálé expozici Tate Modern v Londýně
do 19. 9.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
VLADIMÍR BOUDNÍK - monografická výstava klíčové osobnosti českého poválečného umění ukáže to nejlepší z celého díla, tzn. méně z rané tvorby, o to více aktivní a strukturální grafiky padesátých a šedesátých let, zatím neznámou fotografickou tvorbu a monotypy
do 12. 9.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

PROMĚNY VLÁKNA - Osobnosti české krajky 2. poloviny 20. století – výstava prezentuje tvorbu tří generací českých textilních výtvarnic, v Evropě i ve Spojených Státech se dnes mluví o české krajkářské škole druhé poloviny 20. století jako o výjimečné klasické hodnotě
15. 7. – 22. 8.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 19 h
JOSEF SUDEK – REKLAMA - reklamní a propagační fotografie z 20. – 30. let 20. století
do 1. 8.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
IVAN PINKAVA – HEROES - výstava je prvním soustavným shrnutím tvorby jednoho z nejrenomovanějších českých fotografů současnosti, kteří se dokázali také výrazně prosadit i na mezinárodní scéně
do 22. 8.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
FOLKLORISMY V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ XX. STOLETÍ - na výstavě bude možno se setkat mimo jiné se jmény D. Jurkoviče, J. Uprky, J. Špillara, V. Špály, J. Čapka, P. Janáka, K. Svolinského, F. Hudečka, V. a I. Vaculkových, J. Ambrůze či P. Kvíčaly
do 19. 9.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
JIŘÍ JOHN – RETROSPEKTIVA - velká retrospektivní výstava představitele českého moderního umění po 2. světové válce, malíře a grafika Jiřího Johna
8. 6. – 18. 7.

INTERCITY: BERLIN-PRAHA - tendence a pozice mladého současného umění v Praze a Berlíně


01 – MALBA - 16 malířů otevírá desetiletou sérii výstav věnovaných současnému umění obou metropolí
3. 8. – 29. 8.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

MALUJEME PO SÍTI - IX. Ročník dětské mezinárodní výtvarné soutěže
do 31. 8.

JOSEF MŽYK – OBRAZY A GRAFIKA
do 19. 9.

LADISLAV SITENSKÝ - portréty významných osobností 20. století a čs. letců v Anglii za II. světové války
do 30. 9.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 9, 11, 13, 15, 17 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE - věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
FAXECONDI - The Unzipped Time Diary - série živých performancí (15.července) a výstava od bývalých studentů Marina Ambramovic – I. Civic, V. Yesiltac, D. Muller-Friedrichsen, M. Suryodarmo, S. Winterling, H. A. Wittstock, I. Selke
16. 7. - 12. 9.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
PETER ŽUPNÍK – SVĚTLA - soubor poeticky laděných fotografií z posledních deseti let, autor je představitelem výtvarného proudu slovenské aranžované fotografie 80. let (druhá část výstavy je v Galerii České pojišťovny, Spálená 14 do 18. 7.)
do 12. 9.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h                                                                                                    
JOSKA SKALNÍK – SNY – SITUACE - HRY
do 31. 7.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PETER ŽUPNÍK – SVĚTLA
do 18. 7.

KAREL VALTER - výstava fotografií a kreseb našeho předního výtvarníka druhé poloviny dvacátého století
29. 7. – 29. 8.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVROPSKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU – MIES VAN DER ROHE AWARD - Finalisté 2003 (Lapidárium Betlémské kaple) a České nominace 1997, 1999, 2001, 2003 (Galerie J. Fragnera)s
do 1. 8.

LUBOMÍR ŠLAPETA/ČESTMÍR ŠLAPETA – ARCHITEKTONICKÉ DÍLO - výstava z desetiletého cyklu spolku Obecní dům Brno, tentokrát s větším územním záběrem na moravskou meziválečnou architekturu
5. 8. – 5. 9.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
V srpnu je galerie zavřená.
LUTOBOR HLAVSA – OBRAZY
do 8. 7.

IRENA WAGNEROVÁ – OBRAZY
13. 7. – 1. 8.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h                                                                                                    
NAZEV VYSTAVY - Popis
TRVANI


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
KRAJKY ZE SBÍRKY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE - výstava patří do cyklu „Prezentace sbírek ŽMP“. Je pořádána u příležitosti mezinárodního kongresu věnovaného umění krajky
do 22. 7.

MEL ALEXENBERG – KYBERNETIČTÍ ANDĚLÉ - výstava digitálních děl, počítačové malby a tisky prezentované v rámci galerijní instalace a prostřednictvím internetu
11. 8. – 26. 9.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h                                                                                                    
ČESKÁ A SVĚTOVÁ SECESE
červenec - srpen


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
MICHAEL FOKT - TAJEMSTVÍ PŘÍRODY - makrofotografie nejmenších obyvatel přírody divákům odkrývají netušené pohledy neznámého světa
do 11. 7.

JOSEF SUDEK
13. 7. – 5. 9.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty. Prezentovaní autoři: K. Šafář, K. Demel, I. Holéciová, P. Grégr, P. Král, T. Hřivnáč, V. Chaloupková, L. Kuklík, J. Salajka, B. I. Wagnerová, J. Paleček, B. Zeman, L. M. Wagner, J. Doležal, Z. Tománek, S. Zahradník aj. Letní prodejní výstava autorů galerie


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků např.: M. Chabera, B. Jirků, A. Sládek, K. Sládek, L. Klusáček, J. Mocek, J. Mžyk, J. Anderle, L. Kulhánek, P. Šmaha, J. Brázda, P. Kryštůfek, R. Brichcín, M. Hlava, P. Sedláček, T. Hřivnáč, L. Kuklík.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
IVAN LUTTERER – PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE - výstava k nedožitým padesátým narozeninám tohoto umělce představí veřejnosti neznámé panoramatické fotografie z let 1984-1991
do 31. 7.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
ANDY WARHOL (1928-1987) – KRESBY
do 31. 7.

FRANCESCO GOYA (1746-1828), SALVADOR DALÍ (1904-1989) – LES CAPRICES
4. 8. – 31. 10.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
MALOSTRANSKÉ DVORKY - I. Gil, Š. Grygar, A. Malý, Z. Merta, M. Pokorný, S. Tůma, P. Vácha a P. Zhoř
do 5. 9.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
CENA JAROMÍRA FUNKEHO - výstava vítězů 1. ročníku
do 18. 7.

JIŘÍ HANKE – OZVĚNY - výstava kladenského fotografa uspořádána k jeho šedesátinám
22. 7. – 5. 9.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
BROKEN GROUND - Kanadská fotografie v Praze - výstava je kulturním mostem, pozvánkou prohlédnout si Kanadu zevnitř
do 14. 7.

JOSEF VĚTROVSKÝ – FOTOGRAFIE Z LET 1926-1938 - výstava představí tvorbu klasika české fotografie, žáka F. Drtikola, jehož práce se řadí k avantgardě 30. a 40. let minulého století
4. 8 – 29. 8.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno po - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘ – KUBISTICKÉ OBRAZY EMILA FILLY
do 10. 7.

LUKÁŠ JASANSKÝ/ MARTIN POLÁK – VESNICE
do 31. 7.


Galerie U Křížovníků
Praha, Křižovnické nám. 3,
tel. 777 807 023
Otevřeno denně 10 – 21 h
ALFONS MUCHA – POHLEDNICE/VZPOMÍNKY A LISTOVÁNÍ
8. 7. – 29. 8.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
S. Sedorová, B. Šperková, E. Fialová, M. Eremiášová, I. Prošková - výstava k Mezinárodnímu symposiu krajky
12. 7. – 25. 7.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

AKTUÁLNÍ TVORBA EVY ŠTERNOVÉ-MIXÁNOVÉ
do 29. 8.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


OSMAR OSTEN, CARLFRIDRICH CLAUS – CHEMNITZ ZDRAVÍ BUDĚJOVICE
do 25. 7.

MICHAL TŮMA – FOTOGRAFIE
4. 8. – 5. 9.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

BEDŘICH DLOUHÝ – AUTOPORTRÉT III. - jak název napovídá, autor prostřednictví svých obrazů podává svědectví nejen o své umělecké vnímavosti a osobité poetice, ale také o sobě samém
do 29. 8.

MICHAL GABRIEL – SOCHY - výstava člena již neexistující skupiny Tvrdohlaví představí výběr ze sochařovi tvorby
do 26. 9.

JINDŘICH PRUCHA (z cyklu Moderní česká krajinomalba) - komorní výstava představí významného českého krajináře J. Pruchu (1886-1914), obdivovatele A. Slavíčka a jeho následovníka v nejlepším slova smyslu
do 26. 9.

ALOIS WACHSMAN - výstava malíře a scénografa meziválečné avantgardy, spojený svým dílem především se surrealismem a poetikou Devětsilu
do 26. 9.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

ČESKÁ KRAJINOMALBA ze sbírek GVU v Chebu
do 11. 7.

HUGO DEMARTINI – KRESBY
2. 7. – 5. 9.

MAXMILIÁN PIRNER (1854-1924) – MALÍŘSKÉ DÍLO
22. 7. – 19. 9.

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
Obecný text ke galerii

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno denně kromě po 10 - 12 a 13 - 17 h


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


EEF ZIPPER – OHEŇ, ZEM A VODA … - hledání stop na jablonecku, výstava obrazů a instalací nizozemské výtvarnice žijící ve Vídni
do 23. 7.

ALEX BERAN – OBRAZY - výstava libereckého malíře a grafika
28. 7. – 27. 8.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

SVĚT HVĚZD A ILUZÍ - Český filmový plakát od secese k postmoderně
do 19. 9.

Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883
Otevřeno st-ne 13 – 17 h


VÁCLAV BALŠÁN - obrazy, kresby – retrospektivní výstava známého regionálního autora expresívního zaměření k životnímu jubileu
do 1. 8.

JIŘÍ ŠIGUT – ZÁZNAMY - výstava konceptuálních fotografických záznamů připravená ve spolupráci s chebskou Galerií fotografie G4
16. 7. – 19. 9.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


FOTOGRAFIE ?? - na výstavě budou mj. představeni autoři: J. Svoboda, I. Přeček, M. Othová, L. Jasanský, M. Polák, M. Kalhous
do 18. 7.

FRANTIŠEK RONOVSKÝ – MONUMENTÁLNÍ DÍLO
25. 7. – 19. 9.

FRANTIŠEK SKÁLA – FOTOGRAFIE
25. 7. – 19. 9.

Galerie Klenová
Janovice nad Úhlavou, Klenová 1,
tel. 376 392 208
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 12.30 – 17 h


Zámek

HISTORICKÝ NÁBYTEK A ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - expozice je od této sezóny obohacena o díla, která byla dosud uložena v depozitáři
stálá expozice

EDOUARDO VILLA – SOCHY
do 25. 7.

ALENA KUČEROVÁ – RETROSPEKTIVA
1. 8. – 31. 10.

Sýpka

CONTACTS - výstava z 5. mezinárodního sympozia vysokých výtv. škol
do 1. 8.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

32. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2004 - oceněné výtvarné práce dětí z mnoha zemí světa včetně České republiky a Slovenska
do 31. 10.

Výstavní síň In Memoriam

ORADOUR - k 60. výročí vyhlazení francouzského Oradouru Němci
do konce října


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorbys
stálá expozice

HANA PURKRÁBKOVÁ – VYBRANÁ SPOLEČNOST
do 3. 10.

KAREL PAUZER – TROCHU PŘÍRODOPISU
do 3. 10.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice

LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


LUDĚK PACHL – OBRAZY - (vernisáž se koná dne 18. 6. v 19.00)
19. 6. – 30. 8.

MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno 9 – 12 a 13 – 16 h


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


LUDMILA JANDOVÁ - retrospektivní výběr z díla
do 29. 8.


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 10 – 18 h


MALÍŘI ´03 - T. Císařovský, F. Matoušek, J. Merta, P. Pastrňák, P. Písařík, J. Špaňhel – šestice špičkových výtvarníků věnujících se malbě
do 12. 9.

KAREL MALICH - první výstava z cyklu Zevnitř, intimní pohled na dílo významných osobností nejen z regionu
do 12. 9.

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897


KE SLÁVĚ DUCHA - sedm století církevního výtvarného umění v Královéhradecké diecézi
do 31. 8.