PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   červenec - srpen 2004
   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ 17. – 20. STOLETÍ - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
OSTROV POKLADŮ – KLENOTY SICILSKÝCH CHRÁMŮ - zlatnické památky kraje Nisseno od středověku do baroka
20. 10. – 28. 11.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice

PETR BRANDL – MALÍŘ NEŘESTÍ POZEMSKÝCH - výstava představí nejvýraznější osobnost české barokní malby P. Brandla, tak, jak jej ještě neznáme – jako malíře zobrazujícího lidské neřesti a rozkoše
22. 10. 2004 – 24. 4. 2005


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

DESETILETÍ TVOŘIVOSTI – ŠPANĚLSKÉ UMĚNÍ 50. LET
15. 10. – 31. 12.

AFRIKA – OSUDOVÉ SETKÁNÍ RAINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
do 13. 3. 2005

STANISLAV DIVIŠ – KVĚTY Z RÁJE / DVA SVĚTY - člen zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví zde představí asi 30 prací, které vznikly v posledních 5 letech
do 26. 9.


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

ZLATÝ VĚK UKIYOE - Japonský dřevořez ze Západočeského muzea v Plzni
do 3. 10.

TICHÉ HORY VYPRÁVĚJÍ - výstava svitků čínských krajin malovaných v tradiční linii tuší a barvami mistrem Hsu kuo-huang
9. 10. 2004 – 2. 1. 2005

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
Od 7. 9. do 16. 9. budou prostory GHMP v domě U Zlatého prstenu z technických důvodů uzavřeny.
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice

LIBEŇSKÝ PLYNOJEM - unikátní objekt pražské industriální architektury v dílech známých výtvarníků, fotografů a literátů
od 17. 9.

SUDEK – FILLA - výstava dokumentuje přátelství a tvůrčí ovlivňování fotografa Josefa Sudka a malíře Emila Filly
od 17. 9.


Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 10 – 17 h
MARTIN KURIŠ - obrazy mladého malíře (1973) spojují romantickou idylu se syrovou baladičností. Výstava představuje vyvrcholení širšího projektu Magda
od 15. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno út–ne 10 – 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h, zahrada do 19 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. – 18. století (Tizian, Tintoretto, H. von Aachen, D. Fetti, P. Verones a další), zásluhou prezidenta Masaryka byla sbírka obohacena o cenná díla např. P. Brandla a J. Kupeckého
stálá expozice


Starý královský palác – gotické podlaží
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU - ojedinělý projekt, který obeznámí širokou veřejnost s dějinami Pražského hradu od prehistorie až po současnost
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVA A JAN ŠVANKMAJEROVI - monografická výstava Evy Švankmajerové (1940) a Jana Švankmajera (1936), dvou předních představitelů surrealistického hnutí II. poloviny 20. století, kteří jediní z českých umělců jsou zastoupeni ve stálé expozici Tate Modern v Londýně
do 19. 9.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
VLADIMÍR BOUDNÍK - monografická výstava klíčové osobnosti českého poválečného umění ukáže to nejlepší z celého díla, tzn. méně z rané tvorby, o to více aktivní a strukturální grafiky padesátých a šedesátých let, zatím neznámou fotografickou tvorbu a monotypy
do 10. 10.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

E-A-T (EXPERIMENT A TYPOGRAFIE) - výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985 – 2004)
2. 9. – 29. 9.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 19 h                                                                                                    
ARNOŠT PIKART – FOTOGRAFIE
9. 9. – 28. 11.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
SKÁLA V RUDOLFINU - František Skála (*1956) , člen skupiny Tvrdohlaví, zakládající člen B.K.S, laureát ceny Jindřicha Chalupeckého patří v českém výtvarném umění k nejoriginálnějším tvůrcům. Výstava v GR bude jedinečnou a neopakovatelnou kreací na génius loci budovy Rudolfina
14. 10. 2004 - 2. 1. 2005

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
FOLKLORISMY V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ XX. STOLETÍ - na výstavě bude možno se setkat mimo jiné se jmény D. Jurkoviče, J. Uprky, J. Špillara, V. Špály, J. Čapka, P. Janáka, K. Svolinského, F. Hudečka, V. a I. Vaculkových, J. Ambrůze či P. Kvíčaly
do 19. 9.

INTER-KONTAKT-GRAFIK – IV. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE GRAFIKY PRAHA 2004 - na výstavě se představí šest výtvarnic, oceněných na předchozím pražském Mezinárodním trienále grafiky v roce 2001
5. 10. – 28. 11.

JAN MĚŘIČKA – PŘI ZEMI - výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy
13. 10. – 28. 11.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
PAVEL BRUNCLÍK – ZEMĚ - P. Brunclík fotí zemi takovou, jaká jeho pohledem je, krásnou a bez lidí, na výstavě představí 70 velkoformátových barevných fotografií
3. 9. – 30. 9.

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE GRAFIKY PRAHA
2004 7. 10. – 14. 11.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

JOSEF MŽYK – OBRAZY A GRAFIKA
do 12. 9.

NEBEŠTÍ JEZDCI SE VRACEJÍ - setkání s legendárním filmem Jindřicha Poláka ve fotografií, rekvizitách a dokumentech, které se vztahují ke vzniku filmu a osudům jeho tvůrců a aktérů
23. 9. – 31. 10.

BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ - výstava kreseb dětí z dětských domovů, sociálních ústavů, základních a uměleckých škol v Praze a okolí
7. 9. – 30. 9.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 9, 11, 13, 15, 17 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
ROSTISLAV MÜLLER – DO PRČIC
do 19. 9.

LINDER STERLING – LIVES OF WOMEN
24. 9. – 28. 11.

THOMAS LAHODA – PLAYTIME IS OVER
8. 10. – 28. 11.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
PETER ŽUPNÍK – SVĚTLA - soubor poeticky laděných fotografií z posledních deseti let, autor je představitelem výtvarného proudu slovenské aranžované fotografie 80. let
do 12. 9.

JOSEF SUDEK – TANEC - výstava představí neznámé fotografie J. Sudka, spadající do jeho zakázkové tvorby
17. 9. – 7. 11.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h
KATEŘINA ŠTENCLOVÁ – RÁMEC MOŽNOSTÍ
7. 9. – 2. 10.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVA CHMELOVÁ - výstava obrazů představí malby z posledních let
9. 9. – 6. 10.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
OKO5 - výstava ateliéru OK Plan Architekt
10. 9. – 1. 10.

KUPKA, NEPRAŠ – SETKÁNÍ V ARCHITEKTUŘE
5. 10. – 24. 10.

FOA
27. 10. – 12. 12.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h

Kavárna                                                                                                     KRISTINA HRABĚTOVÁ – POTKANI
22. 9. – 24. 10.


Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
IVO PELICHOVSKÝ – ŠPATNÉ ZPRÁVY - obrazy
13. 9. – 15. 10.


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
MEL ALEXENBERG – KYBERNETIČTÍ ANDĚLÉ - výstava digitálních děl, počítačové malby a tisky prezentované v rámci galerijní instalace a prostřednictvím internetu
do 26. 9.

ALEXANDER BRANDEIS A ADOLF WIESNER – MECENÁŠ A JEHO ZEŤ - výstava seznámí s mecenášskou činností A. Brandeise, který podporoval četné umělce generace Národního divadla a představí také tvorbu jeho zetě – secesního portrétisty
14. 10. 2004 – 9. 1. 2005


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
JOSEF LADA, JAN KUTÁLEK – ČERTI A HASTRMANI
9. 9. – 24. 10.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
JOSEF SUDEK
do 19. 9.

NIKOLAJ RACHMANOV – MOSCOW – SAINT PETERSBURG
21. 9. – 16. 10.

ANDREJ REISER – POTRÉTY
18. 10. – 14. 11.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
Prezentovaní autoři: K. Šafář, K. Demel, I. Holéciová, P. Grégr, P. Král, T. Hřivnáč, V. Chaloupková, L. Kuklík, J. Salajka, B. I. Wagnerová, J. Paleček, B. Zeman, L. M. Wagner, J. Doležal, Z. Tománek, S. Zahradník aj.
KAREL ŠAFÁŘ – EDIKTUM – OZNÁMENÍ - olejomalba, grafika
9. 9. – 3. 10.

JIŘÍ SALAJKA – TO JE TA CHVÍLE… vzpomínka na Vladimíra Holana – monotypy
14. 10. – 7. 11.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků.
ŽENA A AUTOMOBIL - v pořadí pátá výstava z cyklu „Domácí úkoly“ - A. Sládek, K. Sládek, B. Jirků, J. Mžyk, A. Mikulka, T. Hřivnáč, M. Chabera, M. Rittstein, R. Brichcín, J. Rameš, R. Kočí, L. Kuklík, J. Anderle, J. Šorm, M. Malina, T. Bím, Fr. Zálešák, Z. Kopáč, I. Komárek, J. Souček, A. Knotek, D. Mareš, P. Sedláček, V. Frolík, L. M. Wagner, P. Djakovič, P. Šmaha, E. Nemoudry, M. Halva, V. Benedikt, J. Tichý, J. Brázda, E. Chmelová, R. Franta, I. Piačka, M. Komáček a další.
15. 9. - 30. 9.

ŽENA A AUTOMOBIL - Autosalon Přerost a Švorc, pasáž Millennium Plaza (V. Celnici 10, Praha 1)
15. 9. – 16. 11.

PAVEL SEDLÁČEK – OBRAZY A KRESBY - Galerie La Femme uvádí výstavu v Galerii Černá Labuť (Na Poříčí 25, Praha 1, otevřeno po-pá 11 – 18 h)
7. 9. – 7. 11.

MILAN CHABERA – OBRAZY - Galerie V. Špály, (Národní 30, otevřeno út-ne 10 – 12 a 12.30 – 18 h) výstava vznikla ve spolupráci s Galerií La Femme
4. 10. – 30. 10.


Dny galerie La Femme na Staroměstské radnici
Praha 1, Staroměstské nám. 1
Otevřeno po 11 – 18 h, út-ne 9 – 18 h
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU - Galerie La Femme představí díla předních českých autorů zobrazujících ženu jako nekonečnou inspiraci v umění
27. 9. – 4. 10.

ČESKÉ UMĚNÍ V KANADĚ A KANADSKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH - za českou stranu se představí M. Chabera, B. Jirků a A. Sládek, za kanadskou stranu P. Granier, M. Reiss-Arnaud, T. T. Goldberg a A. Judd
7. 10. – 19. 10.

MARQUÉZOMÁNIE - B. Jirků představuje své ilustrace a obrazy inspirované literaturou G. G. Marquéze
22. 10. – 4. 11.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
TVÁŘÍ V TVÁŘ - fotografie ze sbírky F. C. Gundlach
30. 9. – 4. 12.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
FRANCESCO GOYA (1746-1828) – LOS CAPRICHOS (Rozmary)
do 31. 10.

SALVADOR DALÍ (1904-1989) – LES CAPRICES DE GOYA DE SALVADOR DALÍ (Goyovy rozmary podle Dalího)
do 31. 10.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h                                                                                                    
FRANTIŠEK PROVAZNÍK - fotografie
14. 9. – 17. 10.

VÁCLAV TUREK - obrazy
25. 10. – 21. 11.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu. Výběr ze široké nabídky výtvarných děl od významných českých výtvarníků.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
ARTUR TRESS – FANTASTICKÁ CESTA - výstava představí fotografie, které vznikaly v průběhu 45ti let autorovi profesionální kariéry, surrealistické fotografické práce, fotografie portrétů, inscenované fotografie a fotografie zátiší
10. 9. – 31. 10.


Budova Hlavní správy Středočeské energetické a. s.
Praha 2, Vinohradská 325/8
Otevřeno denně kromě ne 9 – 16 h
SANDRA M. JIROVEC – OBRAZY - obrazy a portréty ak. malířky francouzsko-českého původu
3. 9. – 31. 10.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
EU EXPANDOVANÉ UŽITÍ – ČAS A TRANSFORMACE - tři německé umělkyně – Ch. Laprell, I. Potthoff a G. Schulz se ve své tvorbě zabývají fenoménem času. K tvorbě svých estetických vizuálních objektů používají surových materiálů, jako jsou celulóza, noviny, chrastí, stavební fólie aj., aby zdůraznily možnost jejich použití k jinému než původnímu účelu a zachytily jejich pomíjivý životní cyklus jazykem umění
4. 9. – 29. 9.

MILAN CHABERA – OBRAZY - Galerie V. Špály, výstava vznikla ve spolupráci s Galerií La Femme
4. 10. – 30. 10.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h                   
MICHAL PĚCHOUČEK – KOČÁRKÁRNA
8. 9. – 16. 10.


Galerie U Křížovníků
Praha, Křižovnické nám. 3,
tel. 777 807 023
Otevřeno denně 10 – 21 h
ALFONS MUCHA – POHLEDNICE - vzpomínky a listování
do 31. 10.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
STANISLAV HOLÝ – MODRÉ Z NEBE - tvorba pro děti
1. 9. – 28. 9.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
1. 10. – 15. 10.

DANA PUCHNEROVÁ
16. 10. – 7. 11.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h                   
IVANA LOMOVÁ – ŠTĚSTÍ - obrazy
do 24. 9.

JAROMÍR NOVOTNÝ - obrazy
5. 10. – 29. 10.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1 (centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

MALÍŘI BENEŠOVSKA: JAN VESELÝ A MOJMÍR PAĎOUR - svou nejnovější tvorbu – krajinu, zátiší a portrét představí dva benešovští autoři
1. 9. –24. 10.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


PETR PÍSAŘÍK – MALBA
8. 9. – 10. 10.

JOHANES ZECHNER – MALBA
13. 10. – 21. 11.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MICHAL GABRIEL – SOCHY - výstava člena již neexistující skupiny Tvrdohlaví představí výběr ze sochařovi tvorby
do 26. 9.

JINDŘICH PRUCHA (z cyklu Moderní česká krajinomalba) - komorní výstava představí významného českého krajináře J. Pruchu (1886-1914), obdivovatele A. Slavíčka a jeho následovníka v nejlepším slova smyslu
do 26. 9.

ALOIS WACHSMAN - výstava malíře a scénografa meziválečné avantgardy, spojený svým dílem především se surrealismem a poetikou Devětsilu
do 26. 9.

BOHUMIL KUBIŠTA
10. 9. – 7. 11.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MAXMILIÁN PIRNER (1854-1924) – MALÍŘSKÉ DÍLO
do 19. 9.

FOLKLORISMY V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ 20. STOLETÍ
7. 10. – 28. 11.

PETR JOCHMANN – KRESBYPopis
17. 9. – 14. 11.

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno denně kromě po 10 - 12 a 13 - 17 h


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


PROMĚNY MĚSTA - evropská metropole Vídeň ve druhé polovině dvacátého století
2. 9. – 11. 9.

GUSTAV LEUTELT - Básník Jizerských hor – výstava o životě a díle nejvýznamnějšího spisovatele oblasti Jizerských hor ve dvacátém století doplněna díly výtvarných umělců minulosti a současnosti
17. 9. – 15. 10.

JAN HÁSEK - šperk, medaile, insignie, drobná plastika – výstava pedagoga železnobrodské uměleckoprůmyslové školy
22. 10. – 19. 11.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

SVĚT HVĚZD A ILUZÍ - Český filmový plakát od secese k postmoderně
do 19. 9.

FRANTIŠEK RONOVSKÝ – CESTY K MONUMENTALITĚ - výstava postihující monumentální směřování tvorby významného českého figuralisty a malíře osudových dramat lidského života
1. 10. – 7. 11.

Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883
Otevřeno st-ne 13 – 17 h


JIŘÍ ŠIGUT – ZÁZNAMY - výstava konceptuálních fotografických záznamů připravená ve spolupráci s chebskou Galerií fotografie G4
do 19. 9.

POCTA JIŘÍMU PATEROVI - výstava současné tvorby plzeňské výtvarné skupiny P 89 sdružující dvacet malířů, grafiků a sochařů připomínající význam malíře J. Patery
24. 9. – 31. 10.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


FRANTIŠEK RONOVSKÝ – CESTY K MONUMENTALITĚ
do 19. 9.

FRANTIŠEK SKÁLA – ŠPIONÁŽNÍ FOTOGRAFIE
do 19. 9.

STANISLAV KOLÍBAL – KRESBY
10. 10. – 21. 11.

Galerie Klenová
Janovice nad Úhlavou, Klenová 1,
tel. 376 392 208
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 12.30 – 17 h


Zámek

HISTORICKÝ NÁBYTEK A ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - expozice je od této sezóny obohacena o díla, která byla dosud uložena v depozitáři
stálá expozice

ALENA KUČEROVÁ – RETROSPEKTIVA
do 31. 10.

Sýpka

STARTPOINT PRIZE CZ - P. Ryška (FaVU Brno), J. Hošek (AVU Praha), V. Špaček (VŠUP Praha), L. Mičolová (IPUS Ostrava)s
do 3. 10.

JANA BESMÁKOVÁ – MADE BY ARCHETYPE - samostatná výstava držitelky ceny Starpoint za rok 2003
do 3. 10.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

32. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2004 - oceněné výtvarné práce dětí z mnoha zemí světa včetně České republiky a Slovenska
do 31. 10.

Výstavní síň In Memoriam

ORADOUR - k 60. výročí vyhlazení francouzského Oradouru Němci
do konce října


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

HANA PURKRÁBKOVÁ – VYBRANÁ SPOLEČNOST
do 3. 10.

KAREL PAUZER – TROCHU PŘÍRODOPISU
do 3. 10.

CYRIL BOUDA – ILUSTRACE
14. 10. – 21. 11.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


JAN REICH – MIZEJÍCÍ PRAHA
25. 9. – 20. 11.


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno 9 – 12 a 13 – 16 h


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


IVO ŠVORČÍK 1937-2004 – OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA, ILUSTRACE - retrospektivní výběr z díla
10. 9. – 7. 11.


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


MALÍŘI ´03 - T. Císařovský, F. Matoušek, J. Merta, P. Pastrňák, P. Písařík, J. Špaňhel – šestice špičkových výtvarníků věnujících se malbě
do 12. 9.

KAREL MALICH - první výstava z cyklu Zevnitř, intimní pohled na dílo významných osobností nejen z regionu
do 12. 9.

13. 9. – 29. 9. bude dům U Jonáše pro veřejnost uzavřen


JIŘÍ LACINA – PRÁCE Z LET 1990-2004
30. 9. – 28. 11.

JIŘÍ TOMAN – PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE
30. 9. – 28. 11.

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897


ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910)
14. 10.2004 – 15. 2. 2005