PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   září - říjen 2004
   červenec - srpen 2004
   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ 17. – 20. STOLETÍ - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
OSTROV POKLADŮ – KLENOTY SICILSKÝCH CHRÁMŮ - zlatnické památky kraje Nisseno od středověku do baroka
do 21. 11.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice

RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI
od 10. 12.


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice

PETR BRANDL – MALÍŘ NEŘESTÍ POZEMSKÝCH - výstava představí nejvýraznější osobnost české barokní malby P. Brandla, tak, jak jej ještě neznáme – jako malíře zobrazujícího lidské neřesti a rozkoše
do 24. 4. 2005


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

DESETILETÍ TVOŘIVOSTI – ŠPANĚLSKÉ UMĚNÍ 50. LET
do 9. 1. 2005

AFRIKA – OSUDOVÉ SETKÁNÍ RAINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
do 13. 3. 2005

DAGMAR BRICHCÍNOVÁ – SOFT WARE - výstava umělkyně, která experimentuje s textiliemi – vyhledává neobvyklé struktury látek a napnutím na plátno z nich vytváří samostatná umělecká díla, často sestavená do diptychu či triptychu
12. 11. 2004 – 23. 1. 2005


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

TICHÉ HORY VYPRÁVĚJÍ - výstava svitků čínských krajin malovaných v tradiční linii tuší a barvami mistrem Hsu kuo-huang
do 2. 1. 2005

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz
24. 12. – 31. 12. zavřeno ve všech expozicích galerie

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice

LIBEŇSKÝ PLYNOJEM - unikátní objekt pražské industriální architektury v dílech známých výtvarníků, fotografů a literátů
do 2.1. 2005

SUDEK – FILLA - výstava dokumentuje přátelství a tvůrčí ovlivňování fotografa Josefa Sudka a malíře Emila Filly
dlouhodobá výstava


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ADOLF HOFFMEISTER - výstava zahrnuje všechny tvůrčí fáze i umělecké polohy umělcovy všestranné tvorby – byl geniálním karikaturistou, skvělým ilustrátorem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, diplomatem, cestovatelem, organizátorem zahraničních výstav i sběratelem umění
19. 11. 2004 – 20. 2. 2005


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
KAREL MALICH - rozsáhlá retrospektiva jeho tvorby od konce padesátých let do současnosti, Malich patří k nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století
do 9. 1. 2005


Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 10 – 17 h
ADOLF HOFFMEISTER - vystaveny jsou díla z let 1969-1973 po umělcově zákazu veřejné činnosti (koláže, karikatury), pokračování výstavy v Domě U Kamenného zvonu
19. 11. – 20. 2.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so–ne 10 – 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

SKANDINÁVSKÝ DESIGN: VÍC NEŽ MÝTUS - výstava představuje severský design uplynulých padesáti let z poněkud netradičního úhlu pohledu
do 2. 1. 2005


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 19 h                                                                                                    
ARNOŠT PIKART – FOTOGRAFIE
do 28. 11.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
SKÁLA V RUDOLFINU - František Skála (*1956) , člen skupiny Tvrdohlaví, zakládající člen B.K.S, laureát ceny Jindřicha Chalupeckého patří v českém výtvarném umění k nejoriginálnějším tvůrcům. Výstava v GR bude jedinečnou a neopakovatelnou kreací na génius loci budovy Rudolfina
do 2. 1. 2005

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
INTER-KONTAKT-GRAFIK – IV. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE GRAFIKY PRAHA 2004 - na výstavě se představí šest výtvarnic, oceněných na předchozím pražském Mezinárodním trienále grafiky v roce 2001
do 28. 11.

JAN MĚŘIČKA – PŘI ZEMI - výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy
do 28. 11.

ZIMA - výstava ozřejmí návštěvníkům, především dětem, fenomén zimy v průběhu minulých 100 let, seznámí je s tvorbou krajinářů, např. F. Kavana, J. Panušky, J. Lady, K. Holana a mnoha dalších
15. 12. 2004 – 19. 2. 2005

KAREN LAMONTE - originální díla mladé výtvarnice z New Yorku, která žije od roku 1999 v Praze, ve středoevropském prostředí získala pozoruhodné znalosti ve sklářském oboru, které dokázala uplatnit ve svých mimořádných plastikách a reliéfech
15. 12. 2004 – 19. 2. 2005

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
IV. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE GRAFIKY PRAHA 2004
do 14. 11.

ANTIQUE – VELETRH STAROŽITNOSTÍ
18. 11. – 22. 11.

DANIEL DVOŘÁK – SCÉNOGRAF/SBĚRATEL 50:50 (FIFTY/FIFTY) - výstava u příležitosti padesátých narozenin tohoto akademického architekta
16. 12. 2004 – 2. 1. 2005

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jmeno galerie
Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

KONĚ A PRAŽANÉ - výstava dokumentující výsadní postavení koně v průběhu staletí a zejména jeho úlohu v dějinách hlavního města Prahy
do 30. 4. 2005

KOUZLO LOUTEK SOCHAŘE VOJTĚCHA SUCHARDY - výstava plastik, loutek, fotografií a dokumentů ke 120. výročí umělcova narození
17. 11. 2004 - 1. 2. 2005

VLADIMÍR SIRŮČEK – MALÁ STRANA VE FOTOGRAFICE (SOLARIZACE)
10. 11. 2004 – 1. 2. 2005


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 10, 12, 14, 16 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h                                                                                                    
LINDER STERLING – LIVES OF WOMEN
do 28. 11.

THOMAS LAHODA – PLAYTIME IS OVER
do 28. 11.

 

Galerie ArtPro - české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz, www.art-pro.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h a so 11 - 19 h
ANDĚLÉ A JINÉ BYTOSTI v díle mistrů minulých, současných a budoucích - J. Anderle, J. Bolf, V. Bromová, V. Franz, M. Gabriel, X. Hoffmeisterová, J. Kolář, I. Komárek, J. Kryštůfek, A. Lamr, S. Milkov, P. Nikl, S. Pastor, P. Pastrňák, P. Piekar, P. Písařík, M. Pošvic, V. Skrepl. J. Špaňhel, R. Trabura, J. Váchal, R.Wágner, J. Zoubek, O. Zoubek, J. Zrzavý a desítky dalších.
1.11. - 1.12.

SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, SKLO, ŠPERK - Výstavní a prodejní galerie umělců 20. a 21.století - J. Anderle, J. Bauch, T. Bím, A.Born, L. Čermáková, R. Franta, E. Fuka, J. Genzer, O. Guttfeund, J. Hinais, J. Horejc, P. Jánský, L. Janouch, M. Chagall, I. Kitzberger, E. Kmentová, M. Krajíček, J. Kryštůfek, J. Lada, A. Lamr, R. Lander, K. Lhoták, K. Pauzer, H. Purkrábková, J. Samek, I.Staňková, P. Šmíd, M. Švabinský, J. a E.Švankmajerovi, J. Váchal, V. Vingler, A.Warhol, J. Zoubek, O.Zoubek a další
prosinec


Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
JINDŘICH PŘIBÍK – FOTOGRAFIE - výběr z díla plzeňského rodáka, který prožil většinu profesního života v emigraci, věnoval se výtvarné humanistické fotografii, výstava je však pestrou mozaikou míst, nálad a stylizací
12. 11. 2004 – 9. 1. 2005


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h                                                                                                    
JAN KOBLASA – Z POSLEDNÍCH LET
10. 11. - 4. 12.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14, tel. 261 383 111 www.galeriecpoj.cz Otevřeno denně 10 – 18 h
JAROSLAV HORÁLEK
do 30. 11.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h                                                                                                    
BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE
do 12. 12.

EMIL KRÁLÍČEK
17. 12. – 13. 2. 2005


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h

Kavárna                                                                                                     JIŘÍ CHMELAŘ
22.11. – 26. 11.


Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
DANA VACHTOVÁ – ZTRACENÉ A NALEZENÉ
do 10. 12.

BEDŘICH DLOUHÝ – OBRAZY 04
14. 12. 2004 – 30. 1. 2005


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
ALEXANDER BRANDEIS A ADOLF WIESNER – MECENÁŠ A JEHO ZEŤ - výstava seznámí s mecenášskou činností A. Brandeise, který podporoval četné umělce generace Národního divadla a představí také tvorbu jeho zetě – secesního portrétisty
do 9. 1. 2005


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
MAX ŠVABINSKÝ - grafická tvorba, kresby a studie
do 28. 11.


Knihkupectví Týnská
Dům U Zlatého prstenu

Praha 1,Týnská 6,
tel./ fax 224 827 808
Otevřeno po - pá 10 - 18 h
VLADIMÍR NOVÁK - KRESBY MILÁNSKÉ 2003 - 2004
do 30. 11.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
ANDREJ REISER – POTRÉTY
do 14. 11.

ŠTĚPÁNKA STEIN/SALIM ISSA - PRAŽSKÝ KARLÍN - autorská dvojice absolventů VŠUP, představuje výsledky práce na grantovém projektu, který na fotografování proměn hlavního města získala od pražského primátora v rámci soutěže Czech Press Photo 2003 (během výstavy Czech Press Photo 2003 na Staroměstské radnici bude galerie otevřena denně 11 – 18 h)
23. 11. 2004 – 30. 1. 2005


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
Prezentovaní autoři: K. Demel, I. Holéciová, P. Grégr, P. Král, T. Hřivnáč, V. Chaloupková, L. Kuklík, J. Salajka, B. I. Wagnerová, J. Paleček, B. Zeman, J. Doležal, ak. soch. Z. Tománek, S. Zahradník aj.
HARMONIE BAREV - olejomalba, grafika autorů galerie
8. 11. – 30. 11.

VÁNOČNÍ KOLEKCE OBRAZŮ A GRAFIK
1. 12. – 31. 12.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků. Přední čeští výtvarníci vytvořili pro galerie díla na téma: Pocta jedné fotografii, Snídaně v trávě, Malá pocta velké Edith, Venuše či Žena a automobil.
ŽENA A AUTOMOBIL - v pořadí pátá výstava z cyklu „Domácí úkoly“ - A. Sládek, B. Jirků, J. Mžyk, A. Mikulka, T. Hřivnáč, M. Chabera, M. Rittstein, R. Brichcín, R. Kočí, L. Kuklík, J. Anderle, J. Šorm, Fr. Zálešák, I. Komárek, J. Souček, P. Sedláček, V. Frolík, L. M. Wagner, P. Šmaha, E. Nemoudry, M. Halva, V. Benedikt, J. Tichý, J. Brázda, E. Chmelová, I. Piačka, a další.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
TVÁŘÍ V TVÁŘ - fotografie ze sbírky F. C. Gundlach, která patří k nejvýznamnějším německým soukromým sbírkám současné fotografie, se poprvé představuje v zahraničí. Kurátor Zdenek Felix vybral kolekci, v níž nechybí jména jako Cindy Sherman, Irving Penn, Erwin Blumenfeld nebo Diane Arbus.
do 4. 12.

FOTOGRAFIE H. ROSSE Z GHETTA V LODŽI
15. 12. 2004 - 19. 2. 2005


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
NAMKHAITSEREN SANCHIR (*1947) – OBRAZY (Mongolsko)
5. 11. – 5. 12.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h                                                                                                    
VÁCLAV TUREK (1924-1988) – OBRAZY
do 21. 11.

JAN ŠAFRÁNEK – OBRAZY
30. 11. 2004 – 9. 1. 2005

STANISLAV TŮMA – FOTOGRAFIE
30. 11. – 9. 1. 2005


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu. Výběr ze široké nabídky výtvarných děl od významných českých výtvarníků.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
SOUČASNÁ FINSKÁ FOTOGRAFIE - skupinová výstava prací současných finských fotografů, která bude vyprávět o lidských osudech, o tom jací jsou Finové lidé a o pohledu fotografů na ně
3. 11. – 12. 12.


Staroměstská radnice - Křížová chodba a Rytířský sál
Praha 1, Staroměstské nám. 1
Otevřeno denně 9 - 18 h
CZECH PRESS PHOTO 2004 - výstava vítězných prací jubilejního 10. ročníku soutěže novinářské fotografie
11. 11. 2004 - 30. 1. 2005


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
PAN HORAMA 04 - výměnný projekt v rámci evropského kulturního programu Pan Horama – Pan Photo.cz, který prostřednictvím každoročně pořádaných výstav v Helsinkách a v Praze umožňuje kontrontaci české a evropské panoramatické fotografie
3. 11. – 28. 11.

RELIÉF - druhá výstava Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska z cyklu „Figurativní tendence v českém sochařství“ tentokrát zaměřená na reliéf
3. 12. – 28. 12.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘ – CÉZANNE, DERAIN, FRIESZ, GAUGUIN, MATISSE, RENOIR, SIGNAC - grafika francouzského impresionismu a fauvismu
od 1. 10.

JÅRG GEISMAR – DAYDREAMING
do 20. 11.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
ELZBIETA GROSSEOVÁ, JANINA SARZYŇSKA – VZNIK A ZÁNIK
8. 11. – 30. 11.

CENA SV. LUKÁŠE - Pedagogická fakulta UK Katedra výtvarné výchovy
1. 12. – 8. 12.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h                                                                                                    
EVA JELÍNKOVÁ – DVOJÍ ZMIZENÍ - obrazy
9. 11. – 3. 12.

ZDENĚK BERAN – VELKÉ TORZO OBRAZŮ
14. 12. 2004 – 28. 1. 2005

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1 (centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

Z CYKLU OSOBNOSTI ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU: JIŘÍ ŠALAMOUN - výběr z celoživotní tvorby známého malíře, kreslíře, grafika a také dlouholetého profesora pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové prezentuje vedle jeho volných prací také užitkovou grafiku – ilustrace, knižní úpravy, filmový plakát a další
3. 11. 2004 – 2. 1. 2005


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


JOHANES ZECHNER – MALBA
do 21. 11.

JAN STOLÍN – VIDEO/INSTALACE
24. 11. 2004 – 2. 1. 2005


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


BYLO, NEBYLO… - pohádkové motivy v českém moderním a současném umění
9. 12. 2004 – 30. 1. 2005


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MAXMILIÁN PIRNER (1854-1924) – MALÍŘSKÉ DÍLO
do 19. 9.

FOLKLORISMY V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ 20. STOLETÍ
do 28. 11.

PETR JOCHMANN – KRESBY
do 14. 11.

JIŘÍ ANDERLE – KRESBY
26. 11. 2004 – 21. 1. 2005

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
Obecný text ke galerii

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na telefonní objednávku na tel. 381 297 624


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


JAN HÁSEK - šperk, medaile, insignie, drobná plastika – výstava pedagoga železnobrodské uměleckoprůmyslové školy
do 19. 11.

RUDOLF PRADE - obrazy – výstava jabloneckého krajináře při příležitosti 60. výročí úmrtí
26. 11. 2004 – 14. 1. 2005


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

VLADIMÍR KAFKA – SLUNCE MLUVÍ - pražský autor a jeho velkoformátové a barevně expresívní malby z posledních let
do 19. 12.

SVATOPLUK KLIMEŠ – SLADKÁ EVROPA - výběr z autorské tvorby konceptuálního zaměření představující světelné objekty, kresby, fotografie i performance
19. 11. 2004 – 16. 1. 2005


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


STANISLAV KOLÍBAL – ŠEST CYKLŮ - kresby, akvarely a reliéfy
do 12. 12.

JAN ŠVANKMAJER – SBÍRKA
19. 12. 2004 – 27. 2. 2005


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

NOVÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ - obrazy, sochy, kresby a objekty – střední generace výtvarných umělců s převážně expresivně abstraktní tvorbou
4. 11. 2004 – 9. 1. 2005

Výstavní síň In Memoriam

ORADOUR - k 60. výročí vyhlazení francouzského Oradouru Němci
do konce roku


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

HANA PURKRÁBKOVÁ – VYBRANÁ SPOLEČNOST
do 3. 10.

KAREL PAUZER – TROCHU PŘÍRODOPISU
do 3. 10.

CYRIL BOUDA – ILUSTRACE
do 21. 11.

KUPKA KUPKŮ - výstava z díla Františka Kupky
9. 12. 2004 – 6. 3. 2005

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


L. SÝKORA – VYJEVENÉ VĚCI - grafika
26. 11,. 2004 – 26. 2. 2005


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno na tel. objednávku


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM - 21. přehlídka regionální tvorby – obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, textil, keramika
19. 11. 2004 – 2. 1. 2005


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


JIŘÍ LACINA – PRÁCE Z LET 1990-2004
do 28. 11.

JIŘÍ TOMAN – PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE
do 28. 11.

ALOIS WASCHMAN - průřez tvorbou
od 9. 12. – 13. 2. 2005

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897


ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910)
do 15. 2. 2005