PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   listopad - prosinec 2004
   září - říjen 2004
   červenec - srpen 2004
   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV ŠPÁLA - souborná výstava věnovaná tvorbě V. Špály (1885-1946) představuje jednoho z nejzajímavějších českých malířů první poloviny 20. století
28. 1. – 11. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice

Dílo sezony:

RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI
od 10. 12.

TIZIAN VECELLIO – APOLLO A MARSYAS
do 24. 4.


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice

PETR BRANDL – MALÍŘ NEŘESTÍ POZEMSKÝCH - výstava představí nejvýraznější osobnost české barokní malby P. Brandla, tak, jak jej ještě neznáme – jako malíře zobrazujícího lidské neřesti a rozkoše
do 24. 4.


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY - v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

DESETILETÍ TVOŘIVOSTI – ŠPANĚLSKÉ UMĚNÍ 50. LET
do 9. 1.

AFRIKA – OSUDOVÉ SETKÁNÍ RAINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
do 13. 3.

DAGMAR BRICHCÍNOVÁ – SOFT WARE - výstava umělkyně, která experimentuje s textiliemi – vyhledává neobvyklé struktury látek a napnutím na plátno z nich vytváří samostatná umělecká díla, často sestavená do diptychu či triptychu
do 23. 1.

Laboratoř ve Veletržním paláci - Prezentace dvojice současných mladých umělců: ŠPAŇHEL/ČESANÝ
10. 2. – 29. 5.


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
Do 17. 3. otevřeno pá-ne 10 – 18 h
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ADOLF HOFFMEISTER - výstava zahrnuje všechny tvůrčí fáze i umělecké polohy umělcovy všestranné tvorby – byl geniálním karikaturistou, skvělým ilustrátorem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, diplomatem, cestovatelem, organizátorem zahraničních výstav i sběratelem umění
do 20. 2.


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
A NA CO MYSLÍŠ TY? - výstava čtyř předních umělců střední generace – Tomáše Císařovského, Jana Merty, Petra Nikla, Antonína Střížka – narozených v rozmezí deseti let (1952-1962)
16. 2. – 15. 5.


Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 17 h
ADOLF HOFFMEISTER - vystaveny jsou díla z let 1969-1973 po umělcově zákazu veřejné činnosti (koláže, karikatury), pokračování výstavy v Domě U Kamenného zvonu
do 20. 2.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so–ne 10 – 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

HOLDUJ SPORTU, POHYBU! - sportovní móda pro podzim a zimu 1860-2004 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
20. 1. – 13. 3.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h
JIŘÍ KREJČÍ (1899-1977) – FOTOGRAFIE A CLICHÉ VERRE - výstava malíře, kreslíře, karikaturisty a výtvarného kritika, jehož tvorba je dnes přiřazována k imaginativní linii českého meziválečného umění
od 13. 1.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ALÉN DIVIŠ - jeden z nejautentičtějších umělců českého výtvarného světa 1. poloviny 20. století, dosud nejrozsáhlejší Divišova výstava shromažďuje poprvé celek dochované tvorby tohoto stále ještě opomíjeného umělce.
10. 2. – 24. 4.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ZIMA - výstava ozřejmí návštěvníkům, především dětem, fenomén zimy v průběhu minulých 100 let, seznámí je s tvorbou krajinářů, např. F. Kavana, J. Panušky, J. Lady, K. Holana a mnoha dalších
do 19. 2.

KAREN LaMONTE - originální díla mladé výtvarnice z New Yorku, která žije od roku 1999 v Praze, ve středoevropském prostředí získala pozoruhodné znalosti ve sklářském oboru, které dokázala uplatnit ve svých mimořádných plastikách a reliéfech
do 19. 2.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
CEDRIC LOLLIA – LIDSKÁ KOMEDIE - jeden z nejpozoruhodnějších současných francouzských malířů zaznamenává na velkoformátových plátnech události svého života vklíněné do událostí světa
7. 1. – 12. 2.

VLADIMÍR NOVÁK – QUASI RETRO - po mnoha letech, kdy se jeho umění postupně blížilo až k abstrakci se V. Novák opatrně vrací k figuře; výstava prací z posledních dvaceti let
15. 2. – 3. 4.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

KONĚ A PRAŽANÉ - výstava dokumentující výsadní postavení koně v průběhu staletí a zejména jeho úlohu v dějinách hlavního města Prahy
do 30. 4.

KOUZLO LOUTEK SOCHAŘE VOJTĚCHA SUCHARDY - výstava plastik, loutek, fotografií a dokumentů ke 120. výročí umělcova narození
do 30. 1.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 10, 12, 14, 16 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
OBJECTUALLY SPEAKING - Lokální a mezinárodní zvuková výstava – M. Bain, E-AREA, R. Dubbini, M. Janíček, A. Killian/L. Železný, J. Matějková, Silver
do 6. 2.

ANNEÈ OLOFSSON (videoroom) - první samostatná výstava švédské umělkyně žijící v New Yorku
do 6. 2.

A-1 53167 – HUGO - umělec představuje třímonitorový videosnímek zvaný Hugo
do 6. 2.

PETRA VARGOVÁ - výstava zahrnuje nová díla – světelné objekty se zvukovými efekty speciálně vytvořené pro prostory této galerie
11. 1. – 6. 2.

INSIDERS - hlavním cílem výstavy je ukázat specifika české výtvarné scény z poloviny 90. let (J. Mančuška, A. Kotzmannová, K. Kintera, M. Pěchouček a další)
17. 2. – 27. 3.

MICHAELA THELENOVÁ - nová série fotografií finalistky Chalupeckého ceny za rok 2003
17. 2. – 27. 3.

 

Galerie ArtPro - české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz, www.art-pro.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h a so 11 - 19 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 20. a 21. století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK - Klasická díla mistrů: J. Bauch, J. Čapek, F. Gross, O. Guttfreund, J. Horejc, M. Chagall, J. Kafka, E. Kmentová, J. Kolář, R. Kolář, V. Komárek, O. Kubín, J. Lada, R. Lander, K. Lhoták, E. Ovčáček, F. Říha, J. Šetelík, T. F. Šimon, M. Švabinský, J. Váchal, V. Vingler, A. Warhol, J. Zrzavý
Současné umění: J. Anderle, K. Bartáček, T. Bím, A. Born, R. Čermák, L. Čermáková, R. Franta, M. Gabriel, J. Genzer, P. Hábl, M. Havránková, J. Hinais, J. Hýsek, L. Janouch, I. Kitzberger, M. Knížek, I. Komárek, M. Krajíček jr., sr., J. Kryštůfek, A. Lamr, P. Mára, MICL, S. Milkov, J. a L. Moravcovi, J. Nálepa, M. Nesázel, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, M. Pošvic, K. Pauzer, H. Pukrábková, M. Rittstein, J. Saudek, I. Staňková, J. Vokřálová, B. Voldřichová, R. Wagner, J. Zoubek, O. Zoubek, P. Župník a desítky dalších


Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
JINDŘICH PŘIBÍK – FOTOGRAFIE
do 9. 1.

ZORAN KOVAČEVIČ – FOTOGRAFIE - student posledního ročníku FAMU vystavuje „atmosférické“ velkoformátové portréty a zátiší zpracované pomocí současných elektronických technologií
14. 1. – 20. 2.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h
ŽENSKÁ SÍLA - A. Šimotová, J. Válová, E. Kmentová, D. Kyndrová, E. Eisler, V. Klumparová, M. Abbot, M. Bartoš, C. Le Ciclé
do 29. 1.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně 10 – 18 h
NESNESITELNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
do 14. 1.

JAN HÍSEK – MĚSÍC, RYBNÍK, POTOK A KVĚT - výstava nových prací našeho předního malíře, grafika, kreslíře a ilustrátora
20. 1. – 9. 3.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h                                                                                                    
EMIL KRÁLÍČEK
do 13. 2.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
PRÁH - výstava prací šestice českých a šestice francouzských umělců na téma „Prah“ odkrývá jejich různé umělecké přístupy
do 30. 1.

Kavárna DAVID ADAMEC - námětem série obrazů jsou sbírky videokazet, jejichž seskupení vytváří nové nečekané souvislosti
do 15. 1.

DAVID BÖHM – NEVÍM, CO SE DĚJE KOLEM MNE
21. 1. – 15. 2.


Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h                                                                                                    
BEDŘICH DLOUHÝ – OBRAZY 04
do 30. 1.


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
ALEŠ VESELÝ - TŘI BRÁNY
20. 1. - 13. 2.

ROBERT GLUCK A CYNTHIA RUBIN - STOPY HISTORIE
24. 2. - 27. 3.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
OTA JANEČEK - výstava se zaměřuje především na grafickou tvorbu a kresbu, tématem jeho prací na papíře je především příroda a krása ženského těla
do 16. 1.

ČESKÉ A SVĚTOVÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ - prodejní expozice
od 20. 1.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
ŠTĚPÁNKA STEIN/SALIM ISSA - PRAŽSKÝ KARLÍN - autorská dvojice absolventů VŠUP, představuje výsledky práce na grantovém projektu, který na fotografování proměn hlavního města získala od pražského primátora v rámci soutěže Czech Press Photo 2003 (během výstavy Czech Press Photo 2003 na Staroměstské radnici bude galerie otevřena denně 11 – 18 h)
do 30. 1.

VERONIKA SOURALOVÁ – KOUZLO MRAVENČÍ ŘÍŠE - makrofotografie nejmenších obyvatel přírody
1. 2. – 13. 3.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků. Přední čeští výtvarníci vytvořili pro galerii díla na téma:
CHERCHEZ LA FEMME
leden

MONA LISA
19. 2. – 19. 3.

Autoři: A. Sládek, B. Jirků, J. Mžyk, A. Mikulka, T. Hřivnáč, M. Chabera, M. Rittstein, R. Brichcín, R. Kočí, L. Kuklík, J. Anderle, J. Šorm, Fr. Zálešák, I. Komárek, J. Souček, P. Sedláček, V. Frolík, L. M. Wagner, P. Šmaha, E. Nemoudry, M. Halva, V. Benedikt, J. Tichý, J. Brázda, E. Chmelová, I. Piačka, a další.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
HENRYK ROSS - LODŽ GHETTO ALBUM - negativy Rossových fotografií z ghetta přečkaly konec 2. světové války zakopané pod zemí
do 19. 2.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
BAROKNÍ ZÁTIŠÍ - ze Strahovské obrazárny
do 9. 1.

SERGEJ PANTELEJEV (Rusko) - NÁVRATY NA SEVERNÍ PÓL
13. 1. – 13. 2.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
JAN ŠAFRÁNEK – OBRAZY
do 9. 1.

STANISLAV TŮMA – FOTOGRAFIE
do 9. 1.

THERE ARE NO ANIMALS BEYOND THIS POINT - výstava studentů ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Jiřího Davida
17. 1. – 13. 2.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu. Výběr ze široké nabídky výtvarných děl od významných českých výtvarníků.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
ANTANAS SUTKUS - KAŽDODENNÍ LITVA
do 28. 2.


Staroměstská radnice - Křížová chodba a Rytířský sál
Praha 1, Staroměstské nám. 1
Otevřeno denně 9 - 18 h
CZECH PRESS PHOTO 2004 - výstava vítězných prací jubilejního 10. ročníku soutěže novinářské fotografie
do 30. 1.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
PETR HRBEK – OBRAZY - autor abstraktních obrazů, který se v detailně propracovaných malbách zabývá polaritami mikrokosmu a makrokosmu, řádu a chaosu, klidu a pohybu, jejichž prostřednictvím se snaží uchopit fenomén existence
4. 1. – 30. 1.

MIROSLAV ŠNAJDR – ŽIVOT V UMĚNÍ - výběr nejlepších olomouckého výtvarníka
4. 2. – 27. 2.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘ – CÉZANNE, DERAIN, FRIESZ, GAUGUIN, MATISSE, RENOIR, SIGNAC - grafika francouzského impresionismu a fauvismu
do 5. 2.

RYAN MENDOZA – TURNING OFF THE LIGHTS
do 15. 1.

VLASTIMIL KULA - křest monografie z nakladatelství Taschen
19. 1. – 29. 1.

KRIŠTOF KINTERA – SUPER, NATURAL, SPECIAL, REAL
18. 2. – 2. 4.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h                                                                                                    
ZDENĚK BERAN – VELKÉ TORZO OBRAZŮ
do 28. 1.

FRANTIŠEK HODONSKÝ
8. 2. – 4. 3.


Clam- Gallasův paláce
Praha 1, Husova 20
Otevřeno út - ne 10 – 18 h
XI. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2004
X. JUBILEJNÍ ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Soutěžní výstava prezentuje grafiky a autorské knihy významných českých grafiků, ale i studentů za uplynulý rok 2004
9. 2. – 13. 3.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

JIŘÍ ŠALAMOUN - výběr z celoživotní tvorby známého malíře, kreslíře a grafika
do 30. 1.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


JIŘÍ KOVANDA
5. 1. – 6. 2.

BARBORA KLÍMOVÁ, ALVAER JESPER
9. 2. – 6. 3.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
Galerie je v únoru zavřena


BYLO, NEBYLO… - pohádkové motivy v českém moderním a současném umění
do 30. 1.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

JOSEF WAGNER - kresby
do 14. 1.

CYRIL BOUDA - volná grafika
22. 1. – 20. 3.

ZLATÝ VĚK UKIYOE - japonský dřevořez ze Západočeského muzea v Plzni
do 30. 1.

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍz území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na telefonní objednávku na tel. 381 297 624


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice

JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


RUDOLF PRADE – obrazy - výstava jabloneckého krajináře při příležitosti 60. výročí úmrtí
do 28. 1.

JANA KASALOVÁ – KRESBY
3. 2. – 4. 3.

JIŘÍ HYŠKA – SKLO
3. 2. – 4. 3.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

SVATOPLUK KLIMEŠ – SLADKÁ EVROPA - výběr z autorské tvorby konceptuálního zaměření představující světelné objekty, kresby, fotografie i performance
do 16. 1.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 13 – 17 h


JAN ŠVANKMAJER – SBÍRKA
do 27. 2.

LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

NOVÉ SDRUŽENÍ PRAŽSKÝCH UMĚLCŮ - obrazy, sochy, kresby a objekty – střední generace výtvarných umělců s převážně expresivně abstraktní tvorbou
do 9. 1.

KURT GEBAUER – VÝBĚR Z OSOBNÍ KRONIKY VEŘEJNÝCH DĚJIN - kresby, fotografie, texty a trochu plastik (www.kurtgebauer.cz)
17. 1. – 3. 4.


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

KUPKA KUPKŮ - výstava z díla Františka Kupky
do 6. 3.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
mailto:modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


L. SÝKORA – VYJEVENÉ VĚCI - grafika
do 26. 1.

JOSEF N. KUDLIČKA – ANDĚLÉ A JINÉ VĚCI
28. 1. – 25. 3.


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno na tel. objednávku


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


MARIE BLABOLILOVÁ - grafika, obrazy
14. 1. – 20. 3.


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


JOSEF LADA - výstava předního českého malíře, grafika a ilustrátora J. Lady (1887-1957)
do 13. 2.

ALOIS WASCHMAN - průřez tvorbou
do 13. 2.I

JIŘÍ TOMAN - panoramatické fotografie (druhá výstava z cyklu Zevnitř)
do 13. 2.

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897


ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910)
do 20. 2.