PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   leden - únor 2005
                                                                                         
   listopad - prosinec 2004
   září - říjen 2004
   červenec - srpen 2004
   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV ŠPÁLA - souborná výstava věnovaná tvorbě V. Špály (1885-1946) představuje jednoho z nejzajímavějších českých malířů první poloviny 20. století
do 11. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice

Dílo sezóny:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI
od 10. 12. 2004

TIZIAN VECELLIO – APOLLO A MARSYAS
do 24. 4.


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice

PETR BRANDL – MALÍŘ NEŘESTÍ POZEMSKÝCH - výstava představí nejvýraznější osobnost české barokní malby P. Brandla, tak, jak jej ještě neznáme – jako malíře zobrazujícího lidské neřesti a rozkoše
do 24. 4.


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

AFRIKA – OSUDOVÉ SETKÁNÍ RAINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
do 13. 3.

SOUČASNÉ ČÍNSKÉ AKVARELY - výběr 50 akvarelů čínských umělců 20. století, vystavené práce zobrazují především témata krajin a zátiší
1. 4. – 22. 5.

Laboratoř ve Veletržním paláci - Prezentace dvojice současných mladých umělců:
JAKUB ŠPAŇHEL/TOMÁŠ ČESANÝ
do 29. 5.

ART & INTERIOR - VI. Přehlídka českého a zahraničního designu
21. 4. – 22. 5.


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
Do 17. 3. otevřeno pá-ne 10 – 18 h, od 17. 3. denně 10 – 18 h
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ADOLF HOFFMEISTER - výstava zahrnuje všechny tvůrčí fáze i umělecké polohy umělcovy všestranné tvorby – byl geniálním karikaturistou, skvělým ilustrátorem, autorem originálních koláží, vtipným spisovatelem, básníkem, dramatikem, diplomatem, cestovatelem, organizátorem zahraničních výstav i sběratelem umění
do 20. 3.

V. BIENÁLE MLADÉHO UMĚNÍ ZVON 2005 - stejně tak jako v případě předchozích přehlídek i tento ročník se klade za cíl představit novou generaci umělců působících v Česku
14. 4. – 5. 5.


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
A NA CO MYSLÍŠ TY - výstava čtyř předních umělců střední generace – Tomáše Císařovského, Jana Merty, Petra Nikla, Antonína Střížka – narozených v rozmezí deseti let (1952-1962)
do 8. 5.

A na co myslíš ty
And what are you thinking about
16. 2. - 8. 5. 2005
Městská knihovna
Praha 1, Mariánské náměstí 1
(vchod z Valentinské ulice)
Otevřeno: út-ne 10-18 h
www.citygalleryprague.cz

Výstava předních malířů střední generace nabízí široké veřejnosti první ohlédnutí za tvorbou vycházející z postmoderní lekce 80. let minulého století. Tomáš Císařovský, Jan Merta, Petr Nikl a Antonín Střížek přitom nově uchopili tradici českého malířství. Z celku mladšího českého malířství vyčleňuje tyto umělce důraz na námět, jednoznačně rozpoznatelný, přitom se stále vyvíjející rukopis a kvalita tvorby. Celek je postaven na individuální reakci každého z vystavujících umělců především na téma paměti - osobní, historické i kolektivní - na téma paměti jako pouta s minulostí i podmínky sebereflexe. Čtveřice autorů zároveň tvoří jakousi šifru pro generaci narozenou mezi rokem 1952 a 1962, obvykle označovanou za generaci Tvrdohlavých.

Petr Nikl
Petr Nikl: Anna jako Pipi
Petr Nikl: Anna jako Pipi / Anna as Pipi
2002, olej na plátně / oil on canvas
(majetek autora / property of artist)
Antonín Střížek: Chlapci s labutěmi / Boys with Swans, 1998,
akryl na plátně / acrylic on canvas (soukromá sbírka / privacy collection)
Antonín Střížek: Chlapci s labutěmi
Antonín Střížek
Jan Merta
Jan Merta: Zelená klenba
Jan Merta: Zelená klenba / Green Vault
1991 - 1994, olej na plátně / oil on canvas
(majetek autora / property of artist)
Tomáš Císařovský: A na co myslíš ty? / What Are You Thinking About?,
1999 - 2000, olej na plátně / oli on canvas,
(soukromá sbírka, Praha / privacy collection, Prague)
Tomáš Císařovský: A na co myslíš ty?
Tomáš Císařovský

Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 17 h
ADOLF HOFFMEISTER - vystaveny jsou díla z let 1969-1973 po umělcově zákazu veřejné činnosti (koláže, karikatury), pokračování výstavy v Domě U Kamenného zvonu
do 20. 3.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so–ne 10 – 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno do 27. 3. so-ne 10 - 17 h, od 28. 3. otevřeno út-ne 10 – 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 20 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

HOLDUJ SPORTU, POHYBU! - sportovní móda pro podzim a zimu 1860-2004 ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
do 13. 3.

MISTŘI EVROPSKÉHO SKLÁŘSTVÍ: FRANTIŠEK VÍZNER - další výstava z cyklu Mistři evropského sklářství představuje výběr z celoživotní tvorby sklářského výtvarníka
24. 3. – 5. 6.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ALÉN DIVIŠ - jeden z nejautentičtějších umělců českého výtvarného světa 1. poloviny 20. století, dosud nejrozsáhlejší Divišova výstava shromažďuje poprvé celek dochované tvorby tohoto stále ještě opomíjeného umělce
do 24. 4.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
JAN HENDRYCH – DÍLO - tvorba dnešního profesora AVU v Praze spoluurčovala a stále ovlivňuje bilanci českého sochařství od samého začátku šedesátých let až do současnosti
3. 3. – 10. 4.

EXPRESE - výstava se zajímá zvláštním fenoménem exprese v českém výtvarném umění, jejíž nástup lze zaznamenat kolem poloviny osmdesátých let 20. století, postupné význívání ještě i později
21. 4. – 12. 6.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
VLADIMÍR NOVÁK – QUASI RETRO - po mnoha letech, kdy se jeho umění postupně blížilo až k abstrakci se V. Novák opatrně vrací k figuře; výstava prací z posledních dvaceti let
1. 3. – 6. 4.

PRAGUE FASHIONWEEK - pražský módní týden předkládá ukázku toho nejlepšího, co v českém prostředí v současné době vzniká v konfrontaci se zahraniční tvorbou
11. 4. – 18. 4.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

KONĚ A PRAŽANÉ - výstava dokumentující výsadní postavení koně v průběhu staletí a zejména jeho úlohu v dějinách hlavního města Prahy
do 30. 4.

FLÉTNA A MEČ - harmonie a napětí v japonské kultuře, výstava se koná u příležitosti Roku mezilidských vztahů mezi EU a Japonskem
16. 3. – 17. 4.

GALERIE LA FEMME V MUZEU - vystavují: A. Lamr, M. Pošvic, L. Přibil, P. Sukdolák, L. Vilhelmová, E. Mansfeldová, R. Kočí, M. Chabera a J. Tichý
do 30. 4.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno do 31. 3. út, čt, so, ne, prohlídky v 10, 12, 14, 16 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
INSIDERS - hlavním cílem výstavy je ukázat specifika české výtvarné scény z poloviny 90. let (J. Mančuška, A. Kotzmannová, K. Kintera, M. Pěchouček a další)
do 8. 5.

MICHAELA THELENOVÁ - nová série fotografií finalistky Chalupeckého ceny za rok 2003
do 27. 3.

IG! (Internetová generace) - projekt počítačové projekce umělecké skupiny vystupující pod názvem „IG!“
7. 4. – 8. 5.

 

Galerie ArtPro - české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz, www.art-pro.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h a so 11 - 19 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 20. a 21. století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK
Klasická díla mistrů: J. Bauch, J. Čapek, F. Gross, O. Guttfreund, J. Horejc, M. Chagall, J. Kafka, E. Kmentová, J. Kolář, R. Kolář, V. Komárek, O. Kubín, J. Lada, R. Lander, K. Lhoták, E. Ovčáček, F. Říha, J. Šetelík, T. F. Šimon, M. Švabinský, J. Váchal, V. Vingler, A. Warhol, J. Zrzavý
Současné umění: J. Anderle, K. Bartáček, T. Bím, A. Born, R. Čermák, L. Čermáková, R. Franta, M. Gabriel, J. Genzer, P. Hábl, M. Havránková, J. Hinais, J. Hýsek, L. Janouch, I. Kitzberger, M. Knížek, I. Komárek, M. Krajíček jr., sr., J. Kryštůfek, A. Lamr, P. Mára, MICL, S. Milkov, J. a L. Moravcovi, J. Nálepa, M. Nesázel, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, M. Pošvic, K. Pauzer, H. Pukrábková, M. Rittstein, J. Saudek, I. Staňková, J. Vokřálová, B. Voldřichová, R. Wagner, J. Zoubek, O. Zoubek, P. Župník a desítky dalších


Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
BARBORA PŘIDALOVÁ – HOUBAŘI - konceptuální fotografický příběh brněnské autorky a kurátorské koncepci F. Kowolowského
do 3. 4.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h                                                                                                    
NENAD DJAPIC - SVATÉ OBRÁZKY
9. 3. - 9. 4.

PETR KAVAN – SOCHY
14. 4. - 14. 5.


Clam-Gallasův palác
Praha 1, Husova 20
Otevřeno út - ne 10 – 18 h
XI. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2004

X. JUBILEJNÍ ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Soutěžní výstava prezentuje grafiky a autorské knihy významných českých grafiků, ale i studentů za uplynulý rok 2004
do 13. 3.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně 10 – 18 h
RICHARD KONVIČKA – DO NOCI - tato výstava představuje nové obrazy a kresby autora, který v širokém spektru současného výtvarného dění zaujímá velmi vyhraněné místo
17. 3. – 27. 4.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
BEHIND THE CURTAINS - 15 budov Neutelings Riedijk Architecten – stavby tohoto architektonického ateliéru jsou monolitické objekty a pozoruhodnými siluetami, které mohou připomínat exotická zvířata, jejich fasády se často chovají jako tapeta, do které je budova zabalena
do 10. 4.

JAN HIRD POKORNÝ - výstava mapuje a představuje tvorbu jednoho z nejpřednějších českých architektů, který od roku 1939 žije v New Yorku
20. 4. – 12. 6.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
GRAFICKÝ ATELIÉR 21. STOLETÍ: ATELIÉR FRANCKA BORDASE - ateliér pokračující v tradici litografie, kterou neváhá spojit s novými digitálními technologiemi
30. 3. – 8. 5.


Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
ROBERT GLUCK A CYNTHIA RUBIN - STOPY HISTORIE
do 27. 3.

MÍSTA UTRPENÍ ČESKÝCH ŽIDŮ: TRANSPORTY NA VÝCHOD V ROCE 1942
14. 4. – 10. 6.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
KOMORNÍ VÝSTAVA RADIMA MALÁTA a prodejní expozice českého a světového výtvarného umění
do 12. 3.

SPISOVATELÉ V BURGUNDSKU - výstava fotografií J.-C. Couvala
15. 3. – 3. 4.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
VERONIKA SOURALOVÁ – KOUZLO MRAVENČÍ ŘÍŠE - makrofotografie nejmenších obyvatel přírody
do 3. 4.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
Prezentovaní autoři: K. Demel, I. Holéciová, P. Grégr, P. Král, T. Hřivnáč, L. Kuklík, J. Salajka, B. I. Wagnerová, J. Paleček, B. Zeman, J. Doležal, ak. soch. Z. Tománek, S. Zahradník aj.
MIROSLAV MLYNÁŘ, DALIBOR ŘÍHÁNEK - malba, grafika, kresba
3. 3. – 5. 4.

KAREL HLAVA - plastiky a obrazy
19. 4. – 15. 5.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků. Přední čeští výtvarníci vytvořili pro galerii díla na téma:
MONA LISA
do 20. 3.

CHERCHEZ LA FEMME
Autoři: B.Jirků, A.Sládek, K.Sládek, M.Chabera, R.Brichcín, M.Rittstein, J.Šorm, A.Mikulka, J.Kolář, M.Malina, M.Halva, Fr.Zálešák, L.M.Wagner, P.Djakovič, K.Klusáček, E.Nemoudry, J.Brázda, I.Komárek, P.Vlček, I.Kitzberger, A.Knotek, P.Sedláček, V.Frolík, J.Souček, J.Tichý, I.Piačka, J.Mžyk, K.Pobříslo, V.Erlebach, L.Kuklík, F.Netopil, V.Benedikt, J.Mocek, B.Eliáš, I.Kitzberger, H.Purkrábková, L.Vilhelmová, K.Demel, J.Anderle, A.Born a další.
od 20. 3.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
GALERIE VU - PARIS - fotografická agentura VU založena roku 1986 při deníku Libération se soustředí na současnou tvorbu a objevuje nové talenty
9. 3. – 23. 4.

ONE WORLD - v rámci filmového festivalu One world se uskuteční miltimediální výstava věnovaná lidským právům
28. 4. – 8. 5.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
MARC CHAGALL (1887-1985) – OBRAZY K BIBLI - 80 exponátů zapůjčených z muzea Kunstgalerien Böttingerhaus Bamberg
do 29. 5.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
JIŘÍ ŠORM – VŮNĚ - obrazy, kresby, sochy
do 20. 3.

ZÁTIŠÍ S JÍDLEM - obrazy, kresby, grafika, fotografie a objekty autorů vystavujících zde v průběhu deseti let, společná výstava k 10. výročí činnosti galerie
30. 3. – 1. 5.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu. Výběr ze široké nabídky výtvarných děl od významných českých výtvarníků.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
ŠTĚPÁNKA STEIN & SALIM ISSA – CZECHMANIA
3. 3. – 10. 4.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
PRÁVO NA KRAJINU - tento výstavní projekt je součástí širší kampaně iniciované s cílem rozpoutat veřejnou diskuzi o ochraně volně přístupné krajiny
4. 3. – 30. 3.

JAROSLAVA PEŠICOVÁ – obrazy, FRANTIŠEK ŠTOREK – sochy - výstava obrazů velkých formátů vytvořených v posledních letech doplněná o plastiky F. Štorka, přehlídka se koná u příležitosti 70. výročí narození J. Pešicové
5. 4. – 29. 4.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
KRIŠTOF KINTERA – SUPER, NATURAL, SPECIAL, REAL
do 2. 4.

JIŘÍ ČERNICKÝ
13. 4. – 14. 5.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
VELIKONOCE - malba, socha (Beran, Beránek, Čepelák, Englberth, Grosseová, Hamsíková, Havlíčková, Koblasa, Kubík, Kučerová, Mědílek, Nesázel, Nešleha, Puchnarová, Rittstein, Stoss, Vachtová, Viková, Zámečníková …)
10. 3. – 5. 4.

VRATISLAV KAREL NOVÁK A JEHO ŽÁCI - ateliér kov a šperk VŠUP
7. 4. – 3. 5.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
OTAKAR SLAVÍK – KOČKA V KŘESLE - obrazy
15. 3. – 15. 4.

MARTIN MAINER – NĚCO Z PLAZMY
19. 4. – 20. 5.


Galerie 9
Praha 9, Sokolovská 324/14 (Vysočanská radnice),
tel. 283 091 292, 737 540 969
Otevřeno po-čt 10 – 19 h
JAROSLAV ŠERÝCH – Z ATELIÉRU A Z KNIH - výstava obrazů
8. 3. – 14. 4.

FILIP EBR – OBRAZY - Popis
27. 4. – 2. 6.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

V RYTMU LETU BĚLÁSKŮ - téma přírody v současném českém umění, kurátor výstavy PhDr. Radek Horáček, Dům umění města Brna
do 30. 4.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


IAN ANŰLL
9. 3. – 10. 4.

MARTINA KLEIN
13. 4. – 15. 5.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
V březnu je galerie z technických důvodů zavřena.


ELEN JILEMNICKÁ – SOCHY - tvorba za posledních 10 let
21. 4. – 12. 6.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

CYRIL BOUDA - volná grafika
do 20. 3.

EVA JANOŠKOVÁ – PRÁCE ZE 60. LET - retrospektivní výstava věnovaná informelnímu období grafické tvorby české grafičky
26. 3. – 1. 5.

NIZOZEMSKÁ MALBA 17. STOLETÍ ZE ZÁMACKÝCH SBÍREK OLOMOUCKÉHO KRAJE
do 27. 3.

POCTA FRANTIŠKU KUPKOVI - výstavní projekt skupiny významných současných českých umělců, pojatý jako hommage jedné z největších zakladatelských osobností české moderny
14. 4. – 5. 6.

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ - z území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na telefonní objednávku na tel. 381 297 624


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


…Z VOLNÉ TVORBY LET 2000-2005 - studentů SUPŠ a VOŠ Jablonci nad Nisou, výstava ke 125. výročí založení uměleckoprůmyslové školy v Jablonci
16. 3. – 22. 4.

ZUZANA KADLECOVÁ – MALBA, KRESBA
29. 4. – 3. 6.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

VÁCLAV MALINA – CESTOU-NECESTOU - výběr tvorby z minulého desetiletí a konstruktivní imprese z posledních let v obrazech plzeňského malíře
do 20. 3.

TOMÁŠ ŠVÉDA – OBRAZY, KRESBY - energií a barvou zářící obrazy a kresby expresivně laděné tvorby zakládajícího člena výtvarné skupiny 12/15 - Pozdě, ale přece
25. 3. – 1. 5.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


VÁCLAV SIKA – OPAKOVÁNÍ
do 17. 4.

COLORS OF ANNA KOCOURKOVÁ – FOTOGRAFIE
do 17. 4.

VLADIMÍR UHLÍK – DUŠE PROSTORU
do 17. 4.

STANISLAV DIVIŠ
od 24. 4.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

KURT GEBAUER – VÝBĚR Z OSOBNÍ KRONIKY VEŘEJNÝCH DĚJIN - kresby, fotografie, texty a trochu plastik (www.kurtgebauer.cz)
do 3. 4.

VZPOMÍNKA (ERINNERUNG) - koncentrační tábor Flossenbürg očima výtvarných umělců (výstava obrazů výtvarných umělců, kteří zde byli vězněni, se koná u příležitosti 60. výročí osvobození koncentračního tábora Flossenbürg)
13. 4. - 15. 5.


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

EVA BRODSKÁ – GOBELÍNY, KRESBY
24. 3. – 1. 5.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


JOSEF N. KUDLIČKA – ANDĚLÉ A JINÉ VĚCI
do 25. 3.


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno na tel. objednávku


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


MARIE BLABOLILOVÁ - grafika, obrazy
do 20. 3.

RUSKÉ MALÍŘSTVÍ
1. 4. – 6. 11.

JOSEF HERMOCH - akvarely
1. 4. – 19. 6.


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


UMĚNÍ GRAFIKY - Grafické techniky v průběhu šesti století
do 17. 4.

JIŘÍ VOTRUBA
do 17. 4.

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
el. 466 501 897


STANISLAV KOLÍBAL - kresby
9. 3. - 15. 5.

TOMÁŠ HLAVINA
9. 3. - 15. 5.