PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   leden - únor 2005
   březen - duben 2005
                                                                               
   listopad - prosinec 2004
   září - říjen 2004
   červenec - srpen 2004
   květen - červen 2004
   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.

Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV ŠPÁLA - souborná výstava věnovaná tvorbě V. Špály (1885-1946) představuje jednoho z nejzajímavějších českých malířů první poloviny 20. století
do 11. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice

Dílo sezóny:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI
FRANCESCO SOLIMENA – FAËTHON PROSÍ APOLLÓNA O ZAPŮJČENÍ SLUNEČNÍHO VOZU

od 21. 6.


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
Otevřeno denně 9 – 17 h
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ - Národní galerie v Praze 2005 „Druhý pohled“ – toto bienále je tematicky zaměřeno na přechodové jevy postmoderní kultury
14. 6. – 11. 9.

SOUČASNÉ ČÍNSKÉ AKVARELY - výběr 50 akvarelů čínských umělců 20. století, vystavené práce zobrazují především témata krajin a zátiší
do 22. 5.

Laboratoř ve Veletržním paláci - Prezentace dvojice současných mladých umělců:
JAKUB ŠPAŇHEL/JONÁŠ CZESANÝ
do 29. 5.

VI. PŘEHLÍDKA ČESKÉHO A ZAHRANIČNÍHO DESIGNU – ČESKÝ DESIGN 1990-2005
do 29. 5.

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ - přehlídka architektonických prací, dokončených v uplynulém roce
5. 5. – 29. 5.


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice

PAPEŽ KOUŘIL TRÁVU - rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let. Výstava je postavena především na hudbě, hudebním filmu a grafickém designu
3. 6. – 18. 9.


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
V. BIENÁLE MLADÉHO UMĚNÍ ZVON 2005 - stejně tak jako v případě předchozích přehlídek i tento ročník se klade za cíl představit novou generaci umělců působících v Česku
14. 4. – 5. 5.


Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 17 h
DITA ŠTĚPÁNOVÁ - jedna z hlavních představitelek soudobé české figurální malby nastupující generace
do 19. 6.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno do 13. 5. so–ne 10 – 17 h, od 14. 5. út-ne 10 – 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice představuje dosud nezveřejněnou část sochařské sbírky Galerie hl. m. Prahy z období let 1900 – 1970 (O. Gutfreund, L. Šaloun, J. Štursa, H. Wichterlová, S. Kolíbal, V. Janoušková, V. Prachatická, O. Zoubek, aj.)
dlouhodobá výstava

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 20 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

MISTŘI EVROPSKÉHO SKLÁŘSTVÍ: FRANTIŠEK VÍZNER - další výstava z cyklu Mistři evropského sklářství představuje výběr z celoživotní tvorby sklářského výtvarníka
do 5. 6.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h                                                                                                    
JOSEF SUDEK – PRAHA 20. LET
12. 5. – 7. 8.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ANNELIES ŠTRBA - fotografie a videofilmy švýcarské umělkyně
25. 5. - 28. 8.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPRESE - výstava se zajímá zvláštním fenoménem exprese v českém výtvarném umění, jejíž nástup lze zaznamenat kolem poloviny osmdesátých let 20. století, postupné vyznívání ještě i později
do 12. 6.

OTAKAR NEJEDLÝ - začátek tvůrčí dráhy O. Nejedlého, žáka F. Engelmüllera a A. Slavíčka, je datován rokem 1900, později sám působil na Akademii výtvarných umění v Praze, jeho škola proslula niterným vztahem nejen k české krajině
30. 6. – 4. 9.

JAROSLAV ŘEHNA – KAMENY - sochař J. Řehna (1945) vychází ve své tvorbě z abstrahovaných podnětů přírodního světa
30. 6. – 4. 9.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz,
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
ANTIQUE - 15. ročník veletrhu, který již tradičně nabízí v Mánesu nejširší nabídku starožitností více než padesáti antikvářů (v po 16. 5. otevřeno 10 – 16 h)
12. 5. – 16. 5.

ART PRAGUE 2005 - 4. ročník veletrhu současného umění představí i letos to nejlepší z nabídky čtyřiceti soukromých galerií z ČR, Francie, Itálie, Německa, Slovenska a Japonska (čt 26. 5. otevřeno 10 – 23 h)
24. 5. – 29. 5.

OPOJNÁ PLASTICITA - výstava českého sochařství 20. století upozorňuje na klasickou tradici zobrazování lidského těla, příkladně formulovanou J. Myslbekem a táhnoucí se od O. Gutfreunda, přes B. Stefana až k M. Chlupáčovi a dalším současným autorům (otevřeno denně kromě po 10 – 18 h)
7. 6. – 30. 6.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

DESIGN DO TMY - Design pro zrakově postižené a nevidomé – výstava prací studentů českých, moravských a slovenských škol zabývajících se designem
do 29. 5.

SKONČENO A PODEPSÁNO - výstava se vrací do období Pražského povstání v květnu 1945, na více než stovce fotografií budou návštěvníkům zprostředkovány autentické osudy účastníků těchto dramatických dnů
10. 5. – 31. 7.

TOTÁLNĚ NASAZENÍ - tato druhá výstav k 60. výročí od konce II. světové války přibližuje problematiku nuceného pracovního nasazení v době války
1. 6. – 31. 7.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 9, 11, 13, 15 a 17 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
BROOKLYN, BROOKLYN - samostatná výstava tří mladých amerických z new yorského Brooklynu prezentující díla, která vznikla během jejich účasti na jednoměsíčním rezidenčním programu na zámku v Třebešicích v červenci 2004
28. 5. – 31. 7.

BROOKLinVIDEO - tyto práce se zaměřují převážně na otázky národnosti, kultury,náboženství, sociální a genderové identity
28. 5. – 31. 7.

 

Galerie ArtPro - české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz, www.art-pro.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h a so 11 - 19 h
FLORÁLIE (Mezi idylou a halucinací.) - Rostliny, květy, stromy, řasy, mechy, houby, plody... v dílech mistrů minulých, současných a budoucích - D.Adamec, V.Bromová, S.Diviš, R.Franta, V. Franz, E.Fuka, M.Gabriel, A.Havlíček, J.Hísek, F.Hodonský, X.Hoffmeisterová, E.Kmentová, J. Kolář, M.Kunc, T.Lahoda, MICL, J.a L.Moravcovi, A.Mucha, J.Mžyk, M.Nesázal, P.Nikl, S.Pastor, P.Pastrňák, K.Pauzer, M.Perič,M.Peševová, J.Pištěk, P.Písařík, M.Pošvic, V.Preclík, M.Rittstein, J.Róna, F.Skála, V.Soukup, J.Stretti, J.Surůvka, Č.Suška, T.F.Šimon, P.Šmíd, J.Špaňhel, R.Trabura, A.Warhol a další
do 29. 5.

Výstavní a prodejní galerie umělců 19. - 21.století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK: J.Anderle, J.Bauch, T.Bím, A.Born, O.Guttfreund, M.Havránková, M.Chagall, O.Janeček, E.Kmentová, M.Knížák, J.Kolář, V.Komárek, J.Lada, A.Lamr, R.Lander, K.Lhoták, S.Milkov, K.Pauzer, F.Říha, J.Saudek, J.Šetelík, V.Špála, M.Švabinský, E.a J.Švankmajerovi, Toyen, J.Váchal, Vingler, J.Zoubek, O.Zoubek, J.Zrzavý a další
červen


Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
JAN ŠERÝCH - výstava velkorozměrných sérií pláten doplněná projekcí v malé místnosti, J. Šerých patří k nejmladší generaci českých malířů, pracuje převážně s plošnými geometrickými náměty
5. 5. – 16. 6.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h                                                                                                    
PETR KAVAN - sochy
do 14. 5.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně 10 – 18 h
JAROSLAV RÖSSLER – ZRCADLENÍ - klasik fotografické avantgardy J. Rössler, vyučený u firmy Drtikol a spol. je pionýrem čistě fotografické abstrakce
20. 5. – 19. 6.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
JAN HIRD POKORNÝ - výstava mapuje a představuje tvorbu jednoho z nejpřednějších českých architektů, který od roku 1939 žije v New Yorku
do 12. 6.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35

Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
SNY BEZ COPYRIGHTU - tři blouznivé kreace, které spojila kritička umění Bénédicte Ramade, v rámci Pražského bienále
26. 5. – 15. 7.

Kavárna
                                                                                                   
JIŘÍ KOVANDA
26. 5. – 15. 7.


Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
GIZELA ŠABÓKOVÁ – STÁLE MÉNĚ TRANSPARENTNÍ OBJEKTY STOJÍCÍ VE VÝHLEDU - sklo
18. 5. – 30. 6.