PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

a vybrané výstavy v České republice
Září - říjen 2005

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

červenec - srpen 2005
květen - červen 2005
březen - duben 2005
leden - únor 2005
listopad - prosinec 2004
září - říjen 2004
červenec - srpen 2004
květen - červen 2004
březen - duben 2004
leden - únor 2004
listopad - prosinec 2003
září - říjen 2003
červenec - srpen 2003
květen - červen 2003
březen - duben 2003
leden - únor 2003

OBSAH

Národní galerie v Praze
Galerie hl. města Prahy
Umělěckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Rudolfinum
České muzeum výtvarných umění v Praze
Výstavní síň Mánes
Muzeum hlavního města Prahy
Futura
Další pražské galerie
Benešov
České Budějovice
Hradec Králové
Cheb
Chýnov u Tábora
Jablonec nad Nisou
Karlovy Vary
Klatovy
Lidice
Litoměřice
Litvínov
Moravský Krumlov
Náchod
Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.
Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ - probíhá současně i v klášteře sv. Anežky České a Veletržním paláci
do 11. 9.
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti
stálá expozice
Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice
Dílo sezóny:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI
FRANCESCO SOLIMENA – FAËTHON PROSÍ APOLLÓNA O ZAPŮJČENÍ SLUNEČNÍHO VOZU
od 21. 6.
Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
Otevřeno denně 9 – 17 h
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice
UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice
ODKAZ MISTRA ŘEZBÁŘE – FRANTIŠEK PREISS (kolem roku 1660-1712) - restaurované řezby z kostela Narození P. Marie v Doksanech
do 20. 11.
Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice
MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ - probíhá současně i v paláci Kinských a Veletržním paláci
do 11. 9.
Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice
Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice
PLASTIKY - v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice
GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice
UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice
MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ - Národní galerie v Praze 2005 „Druhý pohled“ – toto bienále je tematicky zaměřeno na přechodové jevy postmoderní kultury
do 11. 9.
KAREL ŠLENGR - souborná výstava maleb a kreseb 20. – 50. let
29. 10. 2005 – 31. 1. 2006
Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice
KUNISADA - Mistr pozdního japonského dřevořezu – Utagawa Kunisada (1787-1865) – vynikající malíř hereckých scén z divadla kabuki, krásných dam, válečníků, zápasníků sumó a krajin
20. 9. 2005 – 8. 1. 2006

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz
Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice
PAPEŽ KOUŘIL TRÁVU - rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let. Výstava je postavena především na hudbě, hudebním filmu a grafickém designu
do 16. 10.
ALFONS MUCHA – SLOVANSTVO BRATRSKÉ
26. 10. 2005 – 8. 1. 2006
F. GROSS, F. HUDEČEK, K. LHOTÁK, J. SMETANA, K. SOUČEK, L. ZÍVR
26. 10. 2005 – 8. 1. 2006
Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÁ FOTOGRAFIE 20. STOLETÍ - tato výstava je dosud nejobsáhlejší přehlídkou vývoje české fotografické tvorby uplynulého století od piktorialismu přes avantgardní fotografii, fotomontáž 20.– 40. let 20. století až po pestrou škálu současných tendencí. Výstava je vzhledem ke svému rozsahu zcela ojedinělým počinem – vystaveno bude cca 1200 exponátů a také řada knih a časopisů. Při své premiéře v Praze bude prezentována ve třech samostatných výstavních prostorách - v Uměleckoprůmyslovém museu (do roku 1929), v Domě U Kamenného zvonu (1930 - 1948) a v Městské knihovně (od 1949 do současnosti)
do 9. 10.
HORKÁ JEHLA - Grafické práce umělců Evropy a Ameriky 80. let
21. 10. 2005 – 8. 1. 2006
ZÁTIŠÍ VE FOTOGRAFII (1840-1985) SBÍRKA SIEGERT
28. 10. 2005 – 8. 1. 2006
Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ČESKÁ FOTOGRAFIE 20. STOLETÍ
do 9. 10.
Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 18 h
FILIP KUDRNÁČ
do 18. 9.
ART NOUVEAU EN PROJET
12. 10. – 20. 11.
Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno do 16. 10. út-ne 10 – 18 h, od 17. 10. so a ne 10 – 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice
NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava
Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice
KRÁSY A TAJEMSTVÍ ČR - expozice přibližuje historická prostředí od pravěku přes období Keltů, Přemyslovců, gotiky, renesance a baroka až po secesi, kombinaci originálů a dokonalých replik doplňují poutavé videoprojekce a původní komponovaná hudba
do 30. 10.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 19 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice
ČESKÁ FOTOGRAFIE 20. STOLETÍ - cílem této výstavy je představit nejvýznamnější tendence, osobnosti a díla české fotografie, vystavena budou díla tvůrců zásadního významu – Františka Drtikola, Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho, Jindřicha Štyrského, Viléma Reichmanna, Emily Medkové, Jindřicha Marca, Zdeňka Tmeje, Josefa Koudelky, Markéty Luskačové, Jana Saudka, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Antonína Kratochvíla a dalších. Expozice je prezentována ve třech výstavních prostorách – v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, v Domě U Kamenného zvonu a v Městské knihovně, www.ceskafotografie.cz
do 25. 9.
Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 19 h
JAN BARTŮŠEK – FOTOGRAFIE - od 50. let patřil k výrazným fotografům z okruhu časopisu Mladý svět
8. 9. – 4. 12.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
IMPRESE - výstava 18 autorů českého současného umění bude zaměřena na fenomén krásy a bude se ptát po jejím původu, po zdroji, který nachází v síle vize. Proto podtitul „Původ krásy – Síla vize“. Vystavující umělci své osobité vize zhmotní prostřednictvím malby, objektu, fotografie, digitální animace, architektury či dalšími nespočetnými způsoby
12. 10. 2005 – 8. 1. 2006

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
OLDŘICH SMUTNÝ
22. 9. – 27. 11.
LUBOMÍR JARCOVJÁK – POLE - v rámci cyklu Alternativy
22. 9. – 27. 11.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
UMĚLECKÁ BESEDA - výstava jubilantů (J. Lukas, M. Chlupáč, J. Mrázek, Z. Sýkora, D. Chatrný, M. Hejný, J. Radová, O. Smutný, J. Hladíková, A. Kučerová, A. Matasová, F. Hodonský, I. Ouhel, M. Uher, J. Voves, D. Zámečníková, P. Holeka a další)
6. 9. – 30. 9.
INTERCITY: BERLIN – PRAHA; 07 – FOTOGRAFIE - současná tvorba mladých berlínských a pražských fotografů
5. 10. – 30. 10.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice
LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice
V ZAJETÍ PRAHY - Kabinet sbírky Patrika Šimona – výběr pragensií z umělecké sbírky P. Šimona zaměřené na 19. století
7. 9. – 9. 10.
FRAGMENTY VÝZDOBY PRAŠNÉ BRÁNY
do 25. 9.
JAK SE PRAHA BAVILA - rozsáhlá výstava představující rozmanitost zábavy Pražanů v 19. století
21. 9. 2005 – 28. 2. 2006
Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 9, 11, 13, 15 a 17 h
Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
JAN J. KOTÍK A V. KOPASZ
16. 9. – 30. 10.
SKUPINA GUMA GUAR
16. 9. – 30. 10.

 

ArtPro - Galerie české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz, www.art-pro.cz
Otevřeno po-so 11.30 – 19.30 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 19. - 21.století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK: J. Anderle, J. Bauch, S. Diviš, R. Franta, M. Gabriel, O. Guttreund, J. Hísek, M. Chagall, O. Janeček, E. Kmentová, J. Kolář, M. Kunc, J. Lada, K. Lhoták, S. Milkov, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, J. Róna, F. Říha, J. Surůvka, M. Švabinský, J. a E. Švankmajerovi, Toyen, J. Váchal, V. Vingler, R. Wagner, A. Warhol, J. Zoubek, O. Zoubek, J. Zrzavý, P. Župník a desítky dalších.
JANA A LUBOŠ MORAVCOVI - autorská výstava
od 22. 9.
Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 251 510 760
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
MICHAL KALHOUS - výstava velkoformátových černobílých nefigurativních fotografií (kurátor Pavel Vančát)
15. 9. - 23. 10.
MICHAELA THELENOVÁ
28. 10. – 27. 11.
Česká galerie
Praha 1, Malostranské náměstí 7/19,
tel./fax: 257 530 623
ceskagalerie@seznam.cz, http://www.sweb.cz/ceska.galerie
Otevřeno denně 11 – 19 h
Česká galerie poskytuje prezentační prostor pro současné, převážně české umění různých oborů, jako je malba, grafika, kresba, ale i plastika nebo unikátní umělecké sklo.
PODZIMNÍ RENESANCE V ČESKÉ GALERII - soudobí čeští výtvarní umělci 1. 9. – 31. 10. Prezentovaní autoři: J. Achrer, J. Doležal, P. Hampl, T. Hřivnáč, J. Rapin, J. Salajka, J. Vlček, J. Štědra, S. Zahradník, K. Hlava a další.
Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně 10 – 18 h
DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ - výstava rozměrných pláten s dvojportréty malířky Ivany Lomové (kurátorka Jana Tichá)
16. 9. - 30. 10.
Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 17 – 22 h
QUERKRAFT(A) - výstava dokumentuje současné projekty jednoho z nejprogresivnějších vídeňských ateliéru, který získal v roce 2004 prestižní cenu pro mladé evropské architekty a zastupoval Rakousko na Bienále v Benátkách.
9. 9. – 23. 10.
Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
FILOMENA BORECKÁ – AMPLITUDY - instalace speciálně koncipovaná pro Galerii Štěpánská 35: velkoformátové kresby a zvukové sochy nazvané Chrliči, které ožijí jen během vernisáže a finissage:15. 9. a 26.10. v 18h.
16. 9. – 30. 10.
Kavárna institutu
ERIK ČIPERA - ČÍ PÍSEŇ JE MALÝ POTŮČEK? - „Do údolí mne přivedl přítel. Zlatý potok uprostřed lesů. Seděl jsem se se zavřenýma očima na břehu a poslouchal. Má bytost byla jemně opracovávána.“
16. 9. – 15. 10.
Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.
Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
GABINA – KLÁŠTER VE VALDICÍCH
od 6. 9.
Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 18 h, kromě soboty a židovských svátků
JIŘÍ JÍLOVSKÝ (1884-1958) - PRAŽSKÝ GRAFIK A MALÍŘ - výstava umělce vycházejícího z vrcholné secese a pečlivého tvůrce drobné grafiky rozmanitých forem, technik, stylů a motivů
7. 9. – 6. 11.
Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ZDENĚK BURIAN
do 11. 9.
Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
CARLOS GOLDGRUBR – SAO PAULO, profil města - fotografická výstava, která měla úspěšnou premiéru letos v Bruselu
6. 9. – 9. 10.
Krásova 37
Praha 3, Krásova 37/552,
tel. 605278896
Otevřeno denně 13-18 h
rk@culturecross.net
RICHARD KLIMENT - SUMMER OF WAR - obrazy inspirované "leteckou poštou"
do 11. 9.
JIŘÍ VAŠKŮ - FRAGMENTY PRAŽSKÉHO GHETTA - výstava fotografií, připomínající autorovy výstavní projekty z přelomu 80.- 90. let
17. 9. - 15. 10.
MARKÉTA NOVOTNÁ - malba na textil
17. 10. - 15. 11.
Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
S ženou jako věčným zdrojem inspirace se můžete setkat u desítek českých výtvarníků, kteří ve svém díle vyjadřují nesčetné způsoby pohledů na ženu: jak krásnou a dokonalou, tak i tu obyčejnou se svými chybami a rozmary. Žena tvoří ústřední téma vystavovaných děl v Galerii La Femme Nejinak tomu bude v letních měsících. V červenci se můžete potěšit díly předních českých výtvarníků jako je B.Jirků, J.Mžyk, A.Mikulka, T.Hřivnáč, A.Sládek, M.Chabera, O.Zoubek, I.Kitzberger, P.Vlček, L.Vilhelmová, H.Purkrábková, R.Kočí, L.M.Wagner, K. Demel, O.Kulhánek, L.Kuklík, J.Anderle, Tylek, J.Kolář, J.Souček, M.Karásek, M.Halva, A. Sládek, K. Pobříslo, L. Klusáček,P.Sedláček a mnoho dalších
VZPOMÍNKY NA BRAZÍLII
8. 9. – 25. 9.
BORIS JIRKŮ – PORTRÉTY
29. 9. – 15. 10.
HUBERT ZÖHRER – PAYSAGE
19. 10. – 31. 10.
Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 11 – 16 h
FOTO TYPO ŽIVĚ - diskusní a výstavní projekt na téma vztah fotografie a textu
7. 9. – 15. 9.
MANUEL ÁLVAREZ BRAVO (1902-2002) - nejvýznamnější fotograf Latinské Ameriky a jeden ze zakladatelů moderní fotografie
21. 9. – 6. 11.
GERALD SLOTA – NALEZENO - americký umělec (*1965) představuje své dílo vzniklé na základě anonymních negativů, většinou z první poloviny 20. století, které pozměňuje kresbou
21. 9. – 6. 11.
Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
FRANCISCO DE GOYA (1746-1828) – ROZMARY, HRŮZY VÁLKY, BÝČÍ ZÁPASY A POŠETILOSTI - světoznámý cyklus 220 leptů
do 27. 11.
Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
Galerie musela dočasně ukončit svou činnost z důvodu havárie střechy.
Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
ELLIOT ROSS – YEHUDHITH
1. 9. – 18. 9.
FRANK ROTHE – MAJITELÉ ZBRANÍ
22. 9. – 30. 10.
Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
NAKUPUJI. VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ KOMUNISTICKÉ ÉRY - Kanadsko-americký fotograf David Hlynsky na konci studené války při svých cestách zdokumentoval podobnosti v každodenních potřebách obyvatel Západu a Východu. Z několikatisícového množství fotografií vybral 67 snímků výkladních skříní komunistických obchodů, které poukazují na to, že nakupování popírá jakoukoli ideologii a samo se jí nakonec stává.
3. 9. – 29. 9.
OSM MALÍŘŮ VELKÝCH FORMÁTŮ - J. Anderle, M. Chabera, B. Jirků, J. Pešicová, J. Souček, A. Lamr, J. Liesler, B. Waageová
4. 10. – 30. 10.
Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h
MILENA DOPITOVÁ – SIXTYSOMETHING - instalace objektů, fotografií, videoprojekcí a videa, jejichž centrálním tématem je stárnutí a stáří
7. 9. – 15. 10.
VERONIKA HOLCOVÁ – ÚZEMÍ - nové obrazy
19. 10. – 3. 12.
Galerie U Betlémské kaple
Praha 1, Betlémské nám. 8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
jbk@volny.cz
ČESKÁ SECESE - výstava představuje českou secesní tvorbu v širším dobovém kontextu
do 16. 9.
JOSEF VÁCHAL (1884 – 1969) - J. Váchal patří k nejosobitějším českým výtvarným umělcům, působil jako grafik, malíř, spisovatel, řezbář a knižní umělec, jeho tvorba vychází ze symbolismu a expresionismu, ale po většinu svého života zůstal mimo umělecké skupiny a proudy a byl uměleckým solitérem
22. 9. – 23. 10.
Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
ROMANTICKÝ HOROR - M. Hozová, H. Kavanová, M.. Kavan, M. Korečková, M. Kuriš, J. Macko, P. Mareková, P. Marečková, J. pospíšil, V. Samohrdová, D. Štěpánová, J. Valečka
7. 9. – 1. 10.
MARTIN PÁLKA – ŠPERKY PRO RADOST
7. 9. – 1. 10.
STUDENTI AVU - Ateliér klasických malířských technik prof. Zd. Berana
4. 10. – 25. 10.
CENA SV. LUKÁŠE - studenti PFUK, výtvarná soutěž
27. 10. – 7. 11.
Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
ZBYNĚK SEDLECKÝ – VE DNE V NOCI - galerie představí na jeho první samostatné výstavě v Praze mladého umělce a jeho poslední malířskou tvorbu
do 23. 9.
MICHAELA BUFKOVÁ – OBRAZY
4. 10. – 27. 10.
Galerie 9
Praha 9, Sokolovská 324/14 (Vysočanská radnice),
tel. 283 091 292, 737 540 969
Otevřeno po-čt 10 – 19 h
HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 9 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH
stálá expozice
MARTA JEDLIČKOVÁ-BĚHALOVÁ – OHLÉDNUTÍ - výstava fotografií k životnímu jubileu autorky.
13. 9. – 13. 10.
KLAUZURY - výstava studentských prací k 15. výročí založení Soukromé střední umělecké školy designu – s. r. o.
20. 10. – 3. 11.
VÁLEČNÉ JIZVY - Nálet na oblast Vysočan, Libně, Proseka a Střížkova v březnu 1945 – výstava dokumentů a fotografií, zapůjčená ÚRM.
od 19. 10.

Vybrané mimopražské výstavy

BENEŠOV
Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h
PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice
ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice
ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice
MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice
JIŘÍ ŠINDLER - ILUSTRACE, PÍSMO - výběr z celoživotní tvorby nestora brněnských výtvarníků, pro tohoto kreslíře, grafika a typografa je charakteristické sepětí s klasickou literaturou, v níž jej zajímají zejména hlubší duchovní hodnoty
do 25. 9.
VENDULA ZIMANDLOVÁ - výstava prezentuje nejen práce této architektky, ale také tvorbu jejích vrstevníků a současně její pedagožky architektky Evy Jiřičné
6. 10. – 27. 11.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
TOMÁŠ RAJLICH
7. 9. – 9. 10.
PHILIPPA LAWRENCE, REIKO AOYAGI
12. 10. – 20. 11.
HRADEC KRÁLOVÉ
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ ze sbírek galerie (Chittussi, Nowopacký, Mánes, Brožík ad.)
od 10. 9.
ALENA KUČEROVÁ (*1935) - retrospektivní výstava členky skupiny B12 a představitelky „nové figurace“, jež užívá unikátní techniku perforování a mačkání plechové desky
od 9. 9.
CHEB
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
PŘÍRŮSTKY SBÍRKY KRESBY A GRAFIKY GVU CHEB Z LET 1996-2005
24. 9. – 13. 11.
OTAKAR NEJEDLÝ - výběr z malířského díla
14. 9. – 30. 10.
Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ - z území bývalého historického Chebska
stálá expozice
EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice
CHÝNOV U TÁBORA
Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 624
Otevřeno do 15. 10. út-ne 10 – 12, 13 – 17 h, od 16. 10. na objednávku (viz telefon)
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice
JABLONEC NAD NISOU
Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h
KAREL BARTOŠÍK – PRÁCE Z KOVU
9. 9. – 14. 10.
KARLOVY VARY
Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice
VLADIMÍR BOUDNÍK – MEZI AVATGARDOU A UNDERGROUNDEM - aktivní a strukturální grafika 50. a 60. let, monotypy a dosud neznámá fotografická tvorba jednoho z nejvýznamnějších autorů českého informelu
do 30. 10.
Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883, 737 072 522
Otevřeno st-ne 13 – 17 h
JIŘÍ JUN – TRIALOG - retrospektivní výstava zahrnující obrazy, kreslený humor, literární texty a především kresebné dílo chodovského autora
do 30. 10.
ALEŠ LAMR – ČESKÁ KRESBA 17/ - výstava barevných perokreseb a pastelů představí průřež autorovou tvorbou od 60. let do současnosti
do 30. 10.
KLATOVY
Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ A PŘÍRODA – ŠUMAVA ADALBERTA STIFTERA
do 30. 10.
PAVEL BAŇKA, VÁCLAV JIRÁSEK, JIŘÍ ŠIGUT – BOHATSTVÍ
4. 9. – 30. 10.
Kostel Sv. Vavřince v Klatovech a Galerie U Bílého jednorožce
ALDIN POPAJA – JAJCE
4. 9. – 30. 10.
Zámek Klenová
VILMA VRBOVÁ-KOTRBOVÁ – PORTRÉTY
do 30. 10.
Sýpka Klenová
STARTPOINT 2005
do 2. 10.
PAVEL RYŠKA laureát ceny STARTPOINT 2004
do 2. 10.
LIDICE
Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)
LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice
33. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2005 - oceněné výtvarné práce dětí z mnoha zemí světa včetně České republiky a Slovenska
do 30. 10.
Výstavní síň In Memoriam
HIROŠIMA - výstava k 60. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki
do 31. 12.
LITOMĚŘICE
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h
UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice
EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice
JIŘÍ SOZANSKÝ - TÉMA JOB - výběr z tvorby
do 2. 10.
PARAFRÁZE
12. 10. – 20. 11.
Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 18 h
UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice
LITVÍNOV
Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz
BJORN – HARD FEELINGS - sochy
od 9. 9.
MORAVSKÝ KRUMLOV
Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov
Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16 h
ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice
NÁCHOD
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h
RUSKÉ MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ - výstava ze sbírek českých galerií
do 6. 11.
PAVEL SUKDOLÁK – VÝBĚR Z GRAFICKÉ TVORBY
2. 9. – 6. 11.
PARDUBICE
Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
Z cyklu Zevnitř III: BOHUSLAV REYNEK - ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
do 18. 9.
JIŘÍ DAVID – FOTOGRAFIE A NEONY
27. 9. - 4. 12.
VÁCLAV BROŽÍK 1851 – 1901
21. 9. - 4. 12.
Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897
MARTIN KURIŠ – PROFESOR FRANKENSTEIN A JINÉ CYKLY
DO 11. 9.
CHEFS D‘ OEUVRE 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích, od moderny k postmoderně
do 11. 9.
STANISLAV DIVIŠ – RETROSPEKTIVA
27. 9. - 27. 11.
Smetanova výtvarná Litomyšl
(výstavy, které pořádá VČG v Pardubicích v rámci hudebního festivalu Smetanova Litomyšl)
Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ - české malířství 19. století, výstava je otevřena na zámku v Litomyšli
do 30. 9.

Valid HTML 4.01 Strict Created by Softland 2005