PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

a vybrané výstavy v České republice
Leden - únor 2006

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

listopad - prosinec 2005
září - říjen 2005
květen - červen 2005
březen - duben 2005
leden - únor 2005
listopad - prosinec 2004
září - říjen 2004
červenec - srpen 2004
květen - červen 2004
březen - duben 2004
leden - únor 2004
listopad - prosinec 2003
září - říjen 2003
červenec - srpen 2003
květen - červen 2003
březen - duben 2003
leden - únor 2003

OBSAH

Národní galerie v Praze
Galerie hl. města Prahy
Umělěckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Rudolfinum
České muzeum výtvarných umění v Praze
Výstavní síň Mánes
Muzeum hlavního města Prahy
Futura
Další pražské galerie
Benešov
České Budějovice
Hradec Králové
Cheb
Chýnov u Tábora
Jablonec nad Nisou
Karlovy Vary
Klatovy
Lidice
Litoměřice
Litvínov
Moravský Krumlov
Náchod
Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.
Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti.
stálá expozice
Valdštejnská jízdárna
Praha 1, Valdštejnská 3,
tel. 257 073136
FRANTIŠEK ŽENÍŠEK (1849-1916)
do 17. 4.
Ukázka: František Ženíšek
Šternberský palác - Sídlo SBírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice
Dílo sezony:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI FRANCESCO SOLIMENA – FAËTHON PROSÍ APOLLÓNA O ZAPŮJČENÍ SLUNEČNÍHO VOZU
dlouhodobá výstava
Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
Otevřeno denně 9 – 17 h
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice
UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice
Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) – české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice
FRANCOUZSKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ - Metropolitního muzea v New Yorku - čtyři ukázky francouzského umění 13. a 14. století
do 21. 5.
Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU – ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice
Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice
PLASTIKYv předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice
GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice
UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice
KAREL ŠLENGER - souborná výstava maleb a kreseb 20. – 50. let
do 15. 1.
MARIELIS SEYLER - INSOMNIA
do 15. 1.
PETR PÍSAŘÍK, MILAN PERIČ
do 15. 1.
PRAHA - EVROPA - Sny, touhy a vize
do 14. 1.
JULIUS PAYER - ZÁLIV SMRTI - výstava představí monumentální obraz malíře a polárníka
do 19. 2.
BĚLA KOLÁŘOVÁvýstava jedné z k nejoriginálnějších českých výtvarnic, která už od počátků své tvorby vycházela ze zkušeností s „ženským“ vnímáním světa, z intimity domácího prostředí a využití předmětů každodenní potřeby
27. 1. – 9. 4.
ZORKA SÁGLOVÁ (1942-2004) – výstava malířky a textilní výtvarnice, která zpracovává ženské vidění světa odlišným způsobem a je známá svou dlouhodobou orientací ke geometrické tvorbě komponované z nejrůznějších elementů
27. 1. – 9. 4.
Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - výstava asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz
Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6, tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h Dům U Zlatého prstenu
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ – tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice
ALFONS MUCHA – SLOVANSTVO BRATRSKÉ – výstava poprvé zveřejní soubor 56 vynikajících kreseb A. Muchy ze sbírky GHMP, jde o originální návrhy k noční slavnosti na Vltavě, nazvané „Slovanstvo bratrské“, která se konala 3. 7. 1926
do 26. 2.
UMĚLCI SKUPINY 42 - F. GROSS, F. HUDEČEK, K. LHOTÁK, J. SMETANA, K. SOUČEK, L. ZÍVR – výstava představí autorské kolekce někdejších členů Skupiny 42 ze sbírek GHMP
do 26. 2.
Ukázka: Skupina 42
PRIEVAN – SOUČASNÁ SLOVENSKÁ MALBA – výstava slovenské současné malby, která vznikla v posledních pěti letech
do 29. 1.
Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
V OKOVECH SMÍCHU – Karikatura a české umění 1900-1950
8. 2. – 7. 5.
Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1,
vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
15. 2. – 14. 5.
Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 18 h
LUBOMÍR TYPLT – URYCHLOVAT NEKONEČNO – výstava děl mladého malíře, který prošel ateliérem J. Načeradského
do 12. 2.
Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so a ne 10 – 17 h
ATELIÉR A DÍLO SOCHAŘE SECESNÍHO SYMBOLISMU FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice
NÁRODNÍ POMNÍK – výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava
Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno do 15. 1. so a ne 10 – 17 h
Od 16. 1. příprava nové expozice, hlavní sál otevřen
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 19 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ: VOTIVNÍ SÁL – vstupní sál expozice, PŘÍBĚH VLÁKNA – expozice textilu a módy, TISK A OBRAZ – expozice užité grafiky a fotografie, UMĚNÍ OHNĚ – expozice skla, porcelánu a keramiky, KLENOTNICE – kovů a různých materiálů
stálá expozice
MARIA CALLAS & SWAROWSKI – ŠPERKY NA JEVIŠTI – kolekce divadelních šperků zhotovených pro Marii Callas ateliérem Marangoni v Miláně
21. 1. – 26. 3.
Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h
PAVEL HRDLIČKA – FOTOGRAFIE – výstava jednoho z průkopníků české reklamní fotografie a filmu 30. let 20. století
19. 1. – 16. 4.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
IMPRESE – výstava 18 autorů českého současného umění bude zaměřena na fenomén krásy a bude se ptát po jejím původu, po zdroji, který nachází v síle vize. Proto podtitul „Původ krásy – Síla vize“. Vystavující umělci své osobité vize zhmotní prostřednictvím malby, objektu, fotografie, digitální animace, architektury či dalšími nespočetnými způsoby
do 8. 1. 2006

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
POHÁDKOVÉ BYTOSTI - ěžištěm výstavy je soubor děl vzniklých na přelomu 19. a 20. století, kdy historismus vyčerpal téměř všechny možnosti, ale zároveň vznikaly předpoklady nových proudů umění
do 5. 2.
JAKUB ŠVÉDA - ORGMATECH - instalace v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy exploatuje prostředky, které nabízejí soudobé technologie, prostředky tolik vzdálené štětci a napnutému plátnu
do 5. 2.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
BOHDAN KOPECKÝ – RETROSPEKTIVA – retrospektivní výstava osobité tvorby malíře B. Kopeckého
10. 1. – 29. 1.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice
LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 – unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice
JAK SE PRAHA BAVILA – rozsáhlá výstava představující rozmanitost zábavy Pražanů v 19. století
do 28. 2.
Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno od 1. 11. – 31. 3. út, čt, so, ne,
prohlídky v 10, 12, 14 a 16 h
Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
SBÍRKY BEZ HRANIC V. NATURALIA – Výstava prezentuje různé pohledy současného umění na přírodu. Heslo „Zpět k přírodě“, leitmotiv každé městské civilizace, bývá nahrazován vědomím, že příroda vlastně (již?) neexistuje jinak, než jako konstrukce lidské kultury, která se dá vnímat jako sen, empatie, systém, energie, dílo nebo přítomnost. Výstava vznikla ve spolupráci s francouzskou organizací FRAC, Francouzským institutem v Praze a Velvyslanectvím Francie v ČR. Na výstavě jsou prezentováni světoznámí umělci, z nichž někteří představí svá díla v České republice vůbec poprvé
do 13. 2.

 

ArtPro - Galerie české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz www.art-pro.cz
Otevřeno po-so 11.30 – 19.30 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 19. - 21.století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK: J. Anderle, J. Bauch, S. Diviš, R. Franta, M. Gabriel, O. Guttreund, J. Hísek, M. Chagall, O. Janeček, E. Kmentová, J. Kolář, M. Kunc, J. Lada, K. Lhoták, S. Milkov, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, J. Róna, F. Říha, J. Surůvka, M. Švabinský, J. a E. Švankmajerovi, Toyen, J. Váchal, V. Vingler, R. Wagner, A. Warhol, J. Zoubek, O. Zoubek, J. Zrzavý, P. Župník a desítky dalších.
Clam-Gallasův palác
Praha 1, Husova 20
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
XII. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ VÝSTAVY GRAFIKA ROKU 2005
XI. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA –
soutěžní výstava prezentuje grafiky a autorské knihy českých grafiků všech generací za uplynulý rok 2005 (pořádá Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s Hlavním městem Praha)
19. 1. – 9. 3.
Česká galerie
Praha 1, Malostranské náměstí 7/19,
tel./fax: 257 530 623
ceskagalerie@seznam.cz www.sweb.cz/ceska.galerie/
Otevřeno denně 11 – 19 h
Česká galerie poskytuje prezentační prostor pro současné, převážně české umění různých oborů, jako je malba, grafika, kresba, ale i plastika nebo unikátní umělecké sklo.
Prezentovaní autoři: J. Achrer, J. Doležal, P. Hampl, T. Hřivnáč, J. Rapin, J. Salajka, J. Vlček, J. Štědra, S. Zahradník, K. Hlava a další.
Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ATELIÉR A69 – ARCHITEKTI – průřez tvorbou tohoto ateliéru
17. 1. – 26. 2.
Francouzský institut v Praze
Kavárna a Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
SBÍRKY BEZ HRANIC V. NATURALIA – pět regionálních fondů současného umění z Francie vytvořilo v roce 1999 projekt, jehož cílem je představit jejich sbírky po celé Evropě, v Praze se představí mj. A. Bullách, G. Friedman, R. Long, J. Geys, U. Tzaigou a H. Fulton, fr. Institut představí souběžně díla dalších dvou fr. umělců: videoinstalaci M. Negro a velkoformátový obraz B. Laviera, který doprovodí intervence českého výtvarníka T. Vaňka
do 29. 1.
Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.
Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
PETR NIKL – ZÁCLONY – cyklus fotografií
do 27. 1.
MILAN SOPOUŠEK obrazy 2000-05
1. 2. - 3. 3.
Ukázka: Milan Sopoušek
Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 – 16.30 h,
kromě soboty a židovských svátků
MICHAEL BIELICKÝ – TENTO ROK V JERUZALÉMĚ – tato výstava zahájí oslavu stoletého výročí Židovského muzea v Praze projektem telematické instalace spojující Prahu a Jeruzalém, kdy se návštěvník může stát interaktivní součástí uměleckého díla
do 15. 1.
MUŽ, KTERÝ SI NEDAL POKOJ - PŘÍBĚH JOSEFA POLÁKA 1886-1945 - výstava přibližuje životní osudy člověka, který z malého pražského židovského muzea vybudoval instituci světové úrovně, a přesto téměř upadl v zapomnění.
2. 2. - 19. 3.
Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
JAN SCHEJBAL – NEOBYČEJNÉ DNY NA OKRAJI PRAHY
(otevřeno denně 10 – 18 h)
do 31. 1.
XAVIER MISERACHS – BARCELONA 50. LET
2. 2. – 4. 3.
Krásova 37
Praha 3, Krásova 37/552,
tel. 605278896
Otevřeno denně 13-18 h
rk@culturecross.net
KOČKOLIT / ALTERNATIVA PUNKU - obrazy, kresby, comics
17. 1. - 15. 2.
Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 10 – 18 (19) h
Motto: Žena jako nekonečná inspirace – obrazy, grafiky, plastiky, sklo předních českých výtvarníků.
Z loňské produkce autorů - Výběr z tvorby kmenových výtvarníků z loňských výstav a projektů.
Díla: J.Anderle, A.Born, R. Brichcín, . Djakovič, M. Halva, T. Hřivnáč, M.Chabera, B. Jirků, M. Karásek, I. Kitzberger, L. Klusáček, L. Kuklík, O. Kulhánek, E. Mansfeldová, A. Mikulka, J. Mocek, J. Mžyk, K. Pobříslo, J. Pošva, H. Purkrábková, M. Rittstein, J. Šuhájek, Tylek, E.Vlasáková, P. Vlček, J.Velčovský, L.M. Wagner, O. Zoubek.
od 16. 1.
ANTONÍN SLÁDEK – OLEJE 2005 – výstava výjimečného českého malíře, z jehož obrazů na nás dýchá atmosféra pařížských a pražských bulvárů a kaváren
do 15. 1.
Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 11 – 16 h
NOBUYOSHI ARAKI - TOKYO FLOWERS
do 19. 2.
Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066 www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
VÝBĚR Z GRAFICKÉHO DÍLA - F. Hodonský, Z. Janda, D. Mareš, J. Kornatovský, M. Pošvic, E. Ranný, J. Skalník
15. 1. - 28. 2.
Galerie Smečky
Praha 1, Ve Smečkách 24,
tel./fax. 222 210 272
galerie.smecky@ppas.cz www.galeriesmecky.cz
Otevřeno út-so 12 - 19.30 h
Hlavním cílem galerie je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže, kterou vlastní Pražská plynárenská, a.s.
JIŘÍ KOLÁŘ A LADISLAV NOVÁK - ZNOVU SPOLU
do 30. 3.
Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po
10 – 12 a 12.30 – 18 h
ZRCADLENÍ 06 - malba, grafika, socha - prezentace současné tvorby studentů a pedagogů Jihočeské univerzity
5. 1. - 29. 1.
EVA ŠVANKMAJEROVÁ
3. 2. – 26. 2.
Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
MICHAL PĚCHOUČEK - OSOBNÍ VLAK - nové videoinstalace, jako host Ondřej Brody
6. 1. - 21. 1.
Galerie U Betlémské kaple
Praha 1, Betlémské nám. 8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
jbk@volny.cz
STO LET ČESKÉ GRAFIKY
do 19. 1.
VÝSTAVA AUKČNÍHO DOMU SÝPKA
21. 1. - 28. 1.
Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
JAROMÍR MÁSLER – MUŽ A ŽENA, ŽENA A MUŽ – obrazy
do 15. 1.
PRAŽSKÉ ATELIÉRY II. část (pokračování výstavy Pražské ateliéry z Novoměstské radnice 5. – 22. 12.)
17. 1. – 15. 2.
ČESKO-SLOVENSKÝ KRESLENÝ HUMOR (výstava je pořádána ve spolupráci s galerií Peron a zakončená aukcí dne 25. 2. v restauraci Mánes)
17. 2. – 24. 2.
Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650
www.galerieviaart.com viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
(zavřeno 22. 12. – 30. 12.)
MICHAL SINGER – obrazy
do 20. 1.
JOSEF ŽÁČEK - OLTÁŘ SNŮ obrazy
31. 1. - 24. 2.
Galerie 9
Praha 9, Sokolovská 324/14 (Vysočanská radnice),
tel. 283 091 292, 737 540 969
Otevřeno po-čt 10 – 19 h
HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 9 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH
stálá expozice
HANA ČÁPOVÁ - GRAFIKA
10. 1. - 16. 2.
STANISLAV ZIPPE
od 28. 2.

Vybrané mimopražské výstavy

BENEŠOV
Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků
10 – 13 a 14 – 17 h, čt do 18 h
KRESBA A GRAFIKA OSOBNOSTÍ ČESKÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍBauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice
ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN – Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice
MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA – Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice
ROBERT PLESKAČ - výstava představí malíře Benešovska mladší generace
do 29. 1.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dům umění
České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVA VÝBORNÁ - malba
12. 1. – 5. 2.
HRADEC KRÁLOVÉ
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové,
Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
EVA JANOŠKOVÁ – PRÁCE Z 60. A 90. LET
do 15. 1.
JOSEF VÁCHAL ve sbírkách GMU v Hradci Králové – výběr z rozsáhlého souboru kreseb a grafických listů
12. 1. – 19. 3.
MICHAEL RITTSTEIN – MOJE KYTARA NĚŽNĚLKA – výstava obrazů ze současné autorovy tvorby
26. 1. – 26. 3.
CHEB
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 12.30 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
PŘÍRŮSTKY SBÍRKY KRESBY A GRAFIKY GVU CHEB Z LET 1996-2005
do 22. 1.
FRANCISCO GOYA – grafické dílo ze sbírek Moratova institutu pro umění a vědy o umění ve Freiburgu
do 29. 1.
HORKÁ JEHLA – GRAFICKÉ PRÁCE UMĚLCŮ EVROPY A AMERIKY 80. LET – soubor 45 grafických listů významných evropských a amerických umělců (výstava je pořádána ve kooperaci s Galerií hl. m. Prahy)
4. 2. – 26. 3.
NATALIE SCHMIDTOVÁ (1895-1981) – retrospektivní výstava jedné z nejpozoruhodnějších osobností českého L´art brut (výstava v kooperaci s Muzeem umění v Olomouci)
16. 2. – 17. 4.
Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice
EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice
Chýnov u Tábora
Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 624
Otevřeno pouze na objednávku (viz telefon)
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice
JABLONEC NAD NISOU
Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h
RUDOLF KARÁSEK – výstava jabloneckého malíře a grafika při příležitosti 110. výročí jeho narození
do 27. 1.
15/15 – volná tvorba pedagogů sklářské školy v Železném Brodě
3. 2. – 3. 3.
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary,
Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY – J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice
Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří,
Zámecký park,
tel. 353 842 883, 737 072 522
Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2006.
KLATOVY
Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy,
nám. Míru 149,
tel. 376 312 049 www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 13 – 17 h
GUSTAV FIFKA – POCTY – ANTIPOCTY – keramika
15. 1. – 19. 3.
MARTIN MILFORT – ŠUMAVA.-KRAJINA POZNÁNÍ – fotografie
15. 1. – 19. 3.
IVAN HOSTAŠA – keramika
15. 1. – 19. 3.
LIDICE
Lidická galerie
Lidice,
tel./fax. 312 253 063
www.lidice-memorial.cz
Otevřeno denně: 9 – 18 h (1. 3. – 31. 10.),
denně 9 – 16 h (1. 11. – 28. 2.)
LIDICKÁ SBÍRKA – lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoha zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice
KVĚTA A JITKA VÁLOVY – obrazy, kresby, grafiky, výstava významných českých výtvarných umělkyň
do 5. 2.
JAN RABA A BOHUMÍR PROKŮPEK – DVĚ CESTY – výstava fotografií předních českých fotografů
16. 2. – 14. 5.
LITOMĚŘICE
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice,
Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ – Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice
EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ – hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice
VLASTA BARÁNKOVÁ - DĚTEM
do 5. 2.
Energie: světlo a hmota – Jan Smetana - obrazy
16. 2. – 2. 4.
Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice,
Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ – Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice
Litvínov
Galerie Modrý hrozen
Litvínov,
Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz galina.wz.cz
DUŠAN ČERNÝ – V KRAJINĚ – obrazy, grafika
do 30. 1.
GALINAobrazy
únor
Moravský Krumlov
Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov
Moravský Krumlov,
okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16 h
Alfons Mucha – Slovanská epopej - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice
NÁCHOD
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod,
Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h
JIŘÍ ŠTOURAČ - OBRAZY A KRESBY - retrospektivní výstava umělce z Nového Města na Moravě
27. 1. - 19. 3.
VLADIMÍR ŠINDLER - VYSOČINA -
obrazy, kresby, grafika
27. 1. - 19. 3.
PARDUBICE
Východočeská galerie
Pardubice,
dům U Jonáše,
Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ZEVNITŘ IV: JAN MERTA - INTIMNÍ KRESBY
do 19. 2.
Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ - české malířství 19. století
do 17. 4.
Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897
JAN MERTA
do 19. 2.
VLADIMÍR PRECLÍK
do 19. 2.

Valid HTML 4.01 Strict Created by Softland 2005