PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   leden - únor 2003

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h. Možnost posledního vstupu od expozic je v 17.30.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
TĚŠÍNSKÁ MADONA - výstava představí jedinečnou a dosud neznámou středověkou sochu madony s dítětem z 60. let 14. století, která byla nedávno objevena v Těšíně v Polsku
do 25. 5.

NĚMECKÁ KRESBA 15. A 16. STOLETÍ - kresby mistrů německy mluvících zemí ze sbírek České republiky 15. a 16. století
do 25. 5.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul.,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 4. 5.


Šternberský palác - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA (nová expozice ve 2. patře, během dubna otevřena další část v 1. patře)
stálá expozice


Klášter sv. Jiří - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

SOCHY - nová expozice plastik v předpolí Veletržního paláce
stálá expozice

JOSEF RYZEC - POCTA PABLU PICASSOVI - prezentace díla
do 30. 3.

ART AND INTERIOR
4. 4. - 4. 5.


Zámek Zbraslav - Sídlo sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

ČERNÁ NA BÍLÉ - současná japonská kaligrafie
21. 3. - 8. 6.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
THE VIEW FROM HERE - Pohled odsud: Současné obrazy ze střední Evropy a amerického Středozápadu - soubor 84 fotografických prací od 22 současných umělců, výstava odhaluje dopad kultury na život v těchto dvou odlišných, ale přesto určitými souvislostmi navzájem propojených zeměpisných oblastech
11. 3. - 4. 5.


Staroměstská radnice - II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 - 18 h
JAKUB ŠPAŇHEL - výstava mladého absolventa Akademie výtvarných umění představí nejnovější cykly obrazů věnované kostelním interiérům a hřbitovním křížům
do 18. 5.


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 1925-2000 - průřez dějinami moderní slovenské fotografie v období 1925-2000
do 21. 4.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru (část expozice dočasně přemístěna na výstavu F. Bílka ve Francii)
stálá expozice


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na základě telefonické objednávky         
DÍLA FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 - 17 h, od 1. 4. út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá expozice

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35
Areál Pražského hradu otevřen denně 5 - 23 h

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
UMĚNÍ JE ABSTRAKCE - Česká vizuální kultura 60. let
do 25. 5.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
K SLÁVĚ A OZDOBĚ (II. Kniha Mojžíšova, 28. kapitola, 2. verš) - Textilní skvosty českých a moravských synagog
26. 3. - 23. 6.


Letohrádek královny Anny
AFRICKÉ UMĚNÍ - SBÍRKA RAINERA KREISSLA, PRAHA
od 1. 4.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

SOUČASNÁ LOTYŠSKÁ KERAMIKA - výstava se koná v rámci projektu "Dialog Prahy a Rigy"
do 23. 3.

PLAKÁTY Z VÍDNĚ 1883-2003
3. 4. - 25. 5.


Galerie Josefa Sudka
(byt J. Sudka z let 1959-1976)
Praha 1, Úvoz 24,
tel. 257 531 489
Otevřeno st - ne 11 - 17 h, od 1. 4. 11 - 19 h
JIŘÍ SEVER - FOTOGRAFIE - fotografický odkaz J. Severa je dílem solitérního umělce, spřízněného s okruhem válečné Skupiny 42
do 27. 4.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
galerie@rudolfinum.org
KONTROLA REALITY - Současná britská fotografie a video - výstava, připravená Britskou radou a The Photographers´Gallery v Londýně, představuje práce šestnácti umělců nové generace
6. 3. - 8. 6.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 21 h
ANTONÍN HUDEČEK - výstava představí průřez jeho dílem s důrazem na ranou tvorbu
do 20. 4.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
manes@galeriemanes.cz
www.galeriemanes.cz
ČEČO - BERLÍN-PRAHA-BERLÍN - výrazný umělecký solitér představí svoji nejnovější tvorbu (horní sál)
do 11. 3.

MILAN KNIŽÁK - OBRAZY - tvorba posledních let
14. 3. - 12. 4.

NEZNÁMÝ MARTIN BALCAR - složitě vrstvené silové pole obrazů M. Balcara je důsledně hledaný způsob k vyjádření subjektivně a romanticky vnímaného světa
15. 4. - 3. 5.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
GÉRALD ASSOULINE - FOTOGRAFIE Z POBALTÍ
7. 3. - 21. 4.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
Otevřeno út-so 12 - 18 h
bayer@galerie-bayer.cz
DAVID FRANK - KOPEC PANÍ ROZHOŇOVÉ - obrazy
19. 3. - 19. 4.

KLÁRA STODOLOVÁ - ZAHRADA PANÍ ELICEROVÉ - dřevořezy
19. 3. - 19. 4.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Haštalská 4,
tel. 602 283 704
Návštěva po telefonické domluvě
UMĚLCI PREZENTOVANÍ GALERIÍ BAYER & BAYER - V. Boštík, L. Čepelák, P. Hrbek, J. Istler, J. Jíra, A. Kučerová, M. Moucha, V. Novák, W. Prager, J. Valečka, V. Škrabánek, J. Zeithamml
stálá expozice


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
ŠALDOVA, PRAHA 8 - LOFTY A BYTY - Mezinárodní architektonická dílna, Konverze průmyslového objektu
do 24. 3.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35

Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
LETMÁ POCTA JIŘÍMU KOLÁŘOVI - NEZNÁMÉ PRÁCE Z 50. AŽ 70. LET
do 13. 3.

TRANFIGURACE - NÁSTIN SOUČASNÉ FRANCOUZSKÉ FOTOGRAFIE
14. 4. - 30. 5.

Kavárna
JIŘÍ HRDINA - BRETAŇ - fotografie
do 17. 3.

KHALIL BAALBAKI - POHLED NA DNEŠNÍ LIBANON - fotografie (kavárna i galerie)
19. 3. - 4. 4.

MAREK ŠTYS - AFGANISTÁN - fotografie
9. 4. - 26. 5.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
INDIVIDUALITY V DOKUMENTU - výroční výstava členů Asociace fotografů České republiky na téma fotografické dokument
4. 3. - 23. 3.

GÁBINA FÁROVÁ - KALEIDOSKOP
2. 4. - 20. 4.

MICHAL HENDRYCH - OBRAZY ARCHITEKTURY
25. 4. - 11. 5.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
Otevřeno denně kromě út-so 12 - 18 h
gambit@gambit.cz                                                    
OLDŘICH PLÍVA - OPĚT SKLO
4. 3. - 18. 4.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
FRANTIŠEK ŘÍHA - výstava obrazů a kreseb člena skupiny Radar, okouzlující poetikou periferií, opuštěných dětských hřišť a vltavských náplavek
do 16. 3.

BURGUNDSKÝ KANÁL OBJEKTIVEM FOTOGRAFŮ V LETECH 1873-2002 - fotografie Henriho Cartier-Bressona, Yanna Arthus-Bertranda, Ralpha Gibsona a dalších mistrů fotografie - umění, jež se zrodilo právě v Burgunsku
20. 3. - 30. 3.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
JEŠTĚ JEDNOU PRAHA POD VODOU - prodejní výstava fotografií
do 9. 3.

KAREL FINK - TVORBA - současná imaginativní tvorba českého fotografa a výtvarníka střední generace
11. 3. - 13. 4.

ROBERT HALAMÍČEK - fotografie detailů přírody fotografa českého původu, který žije v tvoří v Německu
15. 4. - 18. 5.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
MALÁ POCTA JEDNÉ FOTOGRAFII ANEB VÝSTAVA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ - J. Anderle, M. Chabera, B. Jirků, O. Kulhánek, A. Mikulka, M. Rittstein, A. Sládek, K. Sládek, Vl. Suchánek, L. M. Wágner a další
15. 3. - 31. 3.

OBRAZY, GRAFIKY A SOCHY předních českých umělců na téma ženy
duben


Galerie Maldoror
Praha 2, Přemyslova 9,
tel. 224 914 420
Otevřeno st-so 13 - 18 h
ADOLF HOFFMEISTER - výtvarné dílo (kresby, koláže)
11. 3. - 12. 4.


Galerie Millennium
Praha 1, Tržiště 5/370,
tel. 602 265 427
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h                                  
JAN ŠAFRÁNEK - DVĚ ROČNÍ OBDOBÍ
do 30. 3.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
Otevřeno denně 10 - 17 h
BRAQUE, DERAIN, HOCKNEY, CHAGALL, MIRÓ, PICASSO, ROUAULT - olejomalby a litografie
1. 3. - 30. 3.

DORON KADLEC - FOTOGRAFIE Z IZRAELE
2. 4. - 4. 5.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
MATĚJ OLMER - NICOTA - FOREVER - obrazy a kresby
do 30. 3.

JUBILANTI S.V.U. MÁNES 2003
7. 4. - 11. 5.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
FOTOGRAFIE OD DVACÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST - F. Drtikol, M. Stibor, G. Fárová, A. Malý, P. Hudec a další
stálá expozice


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře)
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
BAREVNÉ POVRCHY - soubor děl dvou mexických a dvou amerických fotografek, žijících v Mexiku, hlavní tématikou výstavy je „mexická barevnost“
6. 3. - 20. 4.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 213 000
Otevřeno denně kromě po 10 - 13 a 14 - 18 h, so a ne 13 - 18 h
NĚCO Z VÝSTAV MINULÝCH LET - ze sbírky Nadace ČFU
do 30. 3.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Jungmannova 30,
tel. 296 245 024
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SOUČASNÉ A MODERNÍ DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ
do 30. 4.


Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 - 17 h
JAN STOSS - ČESKÁ HLAVA, ČESKÉ TĚLO - obrazy
do 16. 3.

INFORMEL VERSUS KONSTRUKTIVISMUS - obrazy, kresby a plastiky ze soukromé sbírky
19. 3. - 20. 4.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h
DIALOG UMĚNÍ PRAHY A RIGY - prezentace současného lotyšského umění
17. 3. - 30. 3.

OTAKAR SLAVÍK - ŽENY
8. 4. - 23. 5. (zavřeno 14. - 17. 4., 1. 5., 2. 5. a 8. 5.)


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
CHUT…/PST! - výstava absolventů francouzské École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
11. 3. - 29. 3.

NA ZEMI - sochařské objekty, průsvitné koláže a fotografie
3. 4. - 25. 4.