PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

a vybrané výstavy v České republice
Březen - duben 2006

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

leden - únor 2005
listopad - prosinec 2005
září - říjen 2005
květen - červen 2005
březen - duben 2005
leden - únor 2005
listopad - prosinec 2004
září - říjen 2004
červenec - srpen 2004
květen - červen 2004
březen - duben 2004
leden - únor 2004
listopad - prosinec 2003
září - říjen 2003
červenec - srpen 2003
květen - červen 2003
březen - duben 2003
leden - únor 2003

OBSAH

Národní galerie v Praze
Galerie hl. města Prahy
Umělěckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Rudolfinum
České muzeum výtvarných umění v Praze
Výstavní síň Mánes
Muzeum hlavního města Prahy
Futura
Další pražské galerie
Benešov
České Budějovice
Hradec Králové
Cheb
Chýnov u Tábora
Jablonec nad Nisou
Karlovy Vary
Klatovy
Lidice
Litoměřice
Litvínov
Moravský Krumlov
Náchod
Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.
Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) – Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti.
stálá expozice
Valdštejnská jízdárna
Praha 1, Valdštejnská 3,
tel. 257 073136
FRANTIŠEK ŽENÍŠEK (1849-1916) - výstava k devadesátému výročí úmrtí jednoho z představitelů „generace Národního divadla“
do 2. 4.
Ukázka: František Ženíšek
Šternberský palác - Sídlo SBírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice
Dílo sezony:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI FRANCESCO SOLIMENA – FAËTHON PROSÍ APOLLÓNA O ZAPŮJČENÍ SLUNEČNÍHO VOZU
dlouhodobá výstava
Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
Otevřeno denně 9 – 17 h
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice
UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice
Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) – české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice
FRANCOUZSKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ - Metropolitního muzea v New Yorku - čtyři ukázky francouzského umění 13. a 14. století
do 21. 5.
MARK WALLINGER – videoinstalace a multimediální instalace jedné z nejrespektovanějších osobností současné britské výtvarné scény
od 24. 3.
Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU – ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice
Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice
PLASTIKYv předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice
GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice
Grafický kabinet francouzského umění (3. patro)
od března
Práce na papíře meziválečného umění (2. patro) – Konůpek (1883-1950), Kobliha (1877-1962), Drtikol (1883-1961)
do dubna
Kabinet kresby a grafiky 19. století (4. patro) – Josef Bergler (1753-1829) – počátky pražské Akademie
do dubna
UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice
BĚLA KOLÁŘOVÁvýstava jedné z k nejoriginálnějších českých výtvarnic, která už od počátků své tvorby vycházela ze zkušeností s „ženským“ vnímáním světa, z intimity domácího prostředí a využití předmětů každodenní potřeby
27. 1. – 9. 4.
ZORKA SÁGLOVÁ (1942-2004) – výstava malířky a textilní výtvarnice, která zpracovává ženské vidění světa odlišným způsobem a je známá svou dlouhodobou orientací ke geometrické tvorbě komponované z nejrůznějších elementů
27. 1. – 9. 4.
EVA VÝBORNÁ, TOMÁŠ SKALÍK
4. 3. – 31. 6.
ART & INTERIOR
20. 4. – 4. 6.
Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - výstava asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice
KRAJINY, PTÁCI A KVĚTINY – přírodní náměty v japonské grafice 19. století
18. 3. – 11. 6.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz
Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6, tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h Dům U Zlatého prstenu
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ – tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice
ALFONS MUCHA – SLOVANSTVO BRATRSKÉ – výstava poprvé zveřejní soubor 56 vynikajících kreseb A. Muchy ze sbírky GHMP, jde o originální návrhy k noční slavnosti na Vltavě, nazvané „Slovanstvo bratrské“, která se konala 3. 7. 1926
prodlouženo
UMĚLCI SKUPINY 42 - F. GROSS, F. HUDEČEK, K. LHOTÁK, J. SMETANA, K. SOUČEK, L. ZÍVR – výstava představí autorské kolekce někdejších členů Skupiny 42 ze sbírek GHMP
prodlouženo
Ukázka: Skupina 42
SUPERNOVA – Britské hry s geometrickou abstrakcí – výstava skupiny současných britských umělců, jejichž díla animují různé formy geometrické abstrakce první poloviny 20. století
3. 3. – 30. 4.
Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
V OKOVECH SMÍCHU – Karikatura a české umění 1900-1950
do 9. 5.
Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1,
vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
do 14. 5.
Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 18 h
ROMAN TRABURA – nové práce absolventa pražské Akademie výtvarných umění (ateliér J. Načeradského a A. Veselého)
1. 3. – 21. 5.
Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so a ne 10 – 17 h
ATELIÉR A DÍLO SOCHAŘE SECESNÍHO SYMBOLISMU FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice
NÁRODNÍ POMNÍK – výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava
Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno do 15. 1. so a ne 10 – 17 h
Od 16. 1. příprava nové expozice, hlavní sál otevřen
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice
NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE – expozice nabídne návštěvníkům nahlédnutí do historie stavby zámku, přiblíží osobnost stavitele Jeana Baptiste Mathey i stavebníka Václava Vojtěcha hraběte ze Šternberka
od 4. 4.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 19 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ: VOTIVNÍ SÁL – vstupní sál expozice, PŘÍBĚH VLÁKNA – expozice textilu a módy, TISK A OBRAZ – expozice užité grafiky a fotografie, UMĚNÍ OHNĚ – expozice skla, porcelánu a keramiky, KLENOTNICE – kovů a různých materiálů
stálá expozice
STROJE ČASU – sbírka hodin a hodinek
stálá expozice
MARIA CALLAS & SWAROWSKI – ŠPERKY NA JEVIŠTI – kolekce divadelních šperků zhotovených pro Marii Callas ateliérem Marangoni v Miláně
21. 1. – 26. 3.
MÉTISSAGES – textil a současné umění
od 13. 4.
Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h
PAVEL HRDLIČKA – FOTOGRAFIE – výstava jednoho z průkopníků české reklamní fotografie a filmu 30. let 20. století
do 16. 4.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
VÁCLAV JIRÁSEK – INDUSTRIA – výstava umělce patřícího ke střední generaci výtvarných umělců, kteří si zvolili jako médium své práce fotografii. Pro galerii Rudolfinum a na její podnět vytvořil speciální projekt, jehož jediným tématem jsou „umírající“ továrny
do 30. 4.
CHEN CHIEH-JEN – FACTORY – doprovodná výstava v malé galerii
do 30. 4.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
UTA PEYRER – malířské dílo rakouské malířky je představováno poprvé v ČR, výběr děl od šedesátých let po současnost
do 26. 3.
KARL PRANTL – výstava legendy evropského sochařství v románském sklepení
do 26. 3.
KLENOTY SLOVENSKÉHO MODERNÍHO MALÍŘSTVÍ 1910-1949 – výstava slovenského moderního malířství ze sbírek nejpřednějších slovenských galerií
5. 4. – 4. 6.
VÁCLAV MACHAČ – FIGURÁLNÍ SKLO – výstava absolventa pražské VŠUP(ateliér prof. S. Libenského v letech 1965-1971)
12. 4. – 4. 6.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
ZDENA STROBACHOVÁ – SIDONIE – výstava 50 obrazů z posledních dvaceti let
4. 3. – 23. 3.
ANNE DE VANDI?RE - H/AND – Fotografie a texty – výstava je kolekcí portrétů rukou osobností, se kterými fotografka dělala rozhovory
5. 3. – 23. 3.
VÁCLAV JÍRA – RECYKLACE ODPADU
7. 4. – 6. 5.
VÝSTAVA REKLAMNÍCH PLAKÁTŮ (firmy Baťa)
7. 4. – 6. 5.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice
LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 – unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice
NEJKRÁSNĚJŠÍ DIVADLO – 125 LET DIVADLA V KARLÍNĚ
29. 3. – 14. 5.
Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno od 1. 11. – 31. 3. út, čt, so, ne,
prohlídky v 10, 12, 14 a 16 h
Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
JIŘÍ DAVID – PÁTÁ PEČEŤ
1. 3. – 23. 4.
ANETTA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ – ORTOGRAFIO DE POTENCO
1. 3. – 14. 5.
MARKÉTA KINTEROVÁ – DARK SIDE
1. 3. – 14. 5.

 

ArtPro - Galerie české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz www.art-pro.cz
Otevřeno po-so 11.30 – 19.30 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 19. - 21.století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK: J. Anderle, J. Bauch, S. Diviš, R. Franta, M. Gabriel, O. Guttreund, J. Hísek, M. Chagall, O. Janeček, E. Kmentová, J. Kolář, M. Kunc, J. Lada, K. Lhoták, S. Milkov, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, J. Róna, F. Říha, J. Surůvka, M. Švabinský, J. a E. Švankmajerovi, Toyen, J. Váchal, V. Vingler, R. Wagner, A. Warhol, J. Zoubek, O. Zoubek, J. Zrzavý, P. Župník a desítky dalších.
Česká galerie
Praha 1, Malostranské náměstí 7/19,
tel./fax: 257 530 623
ceskagalerie@seznam.cz www.sweb.cz/ceska.galerie/
Otevřeno denně 11 – 19 h
Česká galerie je prodejní galerií, která nabízí prezentační prostory pro převážně české současné výtvarné umění jako je malba, plastika, grafika a umělecké sklo. V této době u nás můžete vidět obrazy J. Vlčka, J. Štědry, J. Šindlera, J. Kříže, P. Grégra, L. M. Wagnera, J. Rapina, J. Ryvoly, M. Landy, M. Oberreiterové, O. Vyleťalové, J. Salajky, K. Balcara či P. Krále. Dále také plastiky J. Doležala, S. Zahradníka a K. Hlavy. V neposlední řadě též nabízíme unikátní umělecké sklo Ateliéru Evans.
JIŘÍ SALAJKA – LISTY ZE SNÁŘE – monotypy a kombinovaná technika
16. 3. – 9. 4.
VIKTORIE CHALOUPKOVÁ – O LÁSCE – olejomalby
20. 4. – 14. 5.
Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
RIVER GARDENS 2005/06
1. 3. – 26. 3.
KAREL HUBÁČEK – FENOMÉN JEŠTĚD
31. 3. – 7. 5.
Francouzský institut v Praze
Kavárna a Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
S ODHALENOU TVÁŘÍ – fotografické portréty a autoportréty, jejichž autory jsou uprchlíci v ČR
24. 3. – 16. 4.
Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.
Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
BARBORA LUNGOVÁ – THE ENIGMA OF MASCULINITY – malba
7. 3. - 31. 3.
MICHAEL KOS – ENFORCED LINE – plastika
4. 4. – 4. 5.
Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 – 16.30 h,
kromě soboty a židovských svátků
MAZAL TOV – HODNĚ ŠTĚSTÍ – Židovské svatební obřady – historie a současnost
6. 4. – 4. 6.
Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
MICHAL RŮŽIČKA, MICHAL SVÁČEK – ZIMNÍ OLYMPIÁDA
7. 3. – 2. 4.
Krásova 37
Praha 3, Krásova 37/552,
tel. 605278896
Otevřeno denně 13-18 h
rk@culturecross.net
JAN HANSEN – DIE SCHÖNE HOCH… - obrazy
do 15. 3.
TIBET – ZELENÁ TARA – fotografie a tiskové materiály Jiřího Podroužka
17. 3. – 15. 4.
Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 10 – 18 (19) h
Motto: Žena jako nekonečná inspirace – obrazy, grafiky, plastiky, sklo předních českých výtvarníků.
JIŘÍ MOCEK – SIESTA - obrazy a kresby, výstava k 60. narozeninám
do 11. 3
TOMÁŠ HŘIVNÁČ – OPĚT NA STEJNÉM MÍSTĚ – grafické listy a obrazy
13. 3. – 31. 3.
DOMÁCÍ ÚKOLY na téma VYHNÁNÍ Z RÁJE - tradičních domácích úkolů Galerie La Femme se zúčastní na padesát českých výtvarníků, např. M. Rittstein, B.Jirků, A. Sládek, M. Chabera, P. Djakovič, K. Sládek, J. Mžyk, T. Hřivnáč, L. Kuklík, J. Souček, J. Šerých, P. Sedláček, R. Brichcín, K. Pobříslo, Fr. Ronovský a mnoho dalších
4. 4. – 28. 4.
ALOIS MIKULKA – OHLÉDNUTÍ - výstava v Galerie V. Špály
4. 4. – 30. 4.
Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 11 – 16 h
ČLOVĚK V TÍSNI – FOTOGRAFIE – festival Jeden svět 2006
do 9. 3.
PAMĚŤ – výstava čtyř projektů vztahujících se k fenoménu paměti: Ateliér Langhans - portréty herců českého divadla a filmu z let 1890-1943 / Leo Polhuis (1928-1991) - unikátní rodinné fotografické album / Mihael Milunović (nar.1967) - nalezené fotografické obrazy / Dušan Skala (nar.1979) - video-projekt z rodinných archivů.
15. 3. – 7. 5.
Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066 www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
VÝBĚR Z GRAFICKÉHO DÍLA - F. Hodonský, Z. Janda, D. Mareš, J. Kornatovský, M. Pošvic, E. Ranný, J. Skalník
do 26. 3.
A. R. PENCK (*1939 Německo) – VÝBĚR Z DÍLA
4. 4. – 30. 4.
Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře)
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
Hlavním cílem galerie je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže, kterou vlastní Pražská plynárenská, a.s.
JIŘINA HANKEOVÁ – TRAPNÝ POKUS O AUTOTERAPII
do 2. 4.
Galerie Smečky
Praha 1, Ve Smečkách 24,
tel./fax. 222 210 272
galerie.smecky@ppas.cz www.galeriesmecky.cz
Otevřeno út-so 12 - 19.30 h
Hlavním cílem galerie je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže, kterou vlastní Pražská plynárenská, a.s.
JIŘÍ KOLÁŘ A LADISLAV NOVÁK - ZNOVU SPOLU
do 30. 3.
Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po
10 – 12 a 12.30 – 18 h
OTAKAR SYNÁČEK – RÉTROSPECTIVE – výstava celoživotního díla uspořádaná na památku malíře, který ve své tvorbě reflektoval zejména vlivy francouzského impresionismu
3. 3. – 30. 3.
ALOIS MIKULKA - OHLÉDNUTÍ
4. 4. – 30. 4.
Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
TONY CRAGG – nové sochy a kresby světoznámého britského sochaře
do 15. 4.
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘ
do 1. 4.
Galerie U Betlémské kaple
Praha 1, Betlémské nám. 8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
jbk@volny.cz
České poválečné umění - výstava mapující poválečnou malbu od Skupiny 42 až po konstruktivistické tendence 70. let - Balcar, Boudník, Boštík, Coubine, Dokoupil, Fára, Gross, Hejna, Hudeček, Istler, Janeček, Janošek, John, Koblasa, Kotík, Lhoták, Málek, Malich, Matal, Mautnerová, Mainer, Medek, Novák, Ovčáček, Piesen, Puchnarová, Sekal, Slavík, Sklenář, Smetana, Smutný, Sopko, Šíma, Tikal, Vaca, Vožniak
9. 3. – 23. 4.
Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
HEIDI MATHYS-KELLER – grafické techniky švýcarské autorky
do 11. 3.
MARJA VALILLA – kresby, asambláže
15. 3. – 8. 4.
Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650
www.galerieviaart.com viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
(zavřeno 22. 12. – 30. 12.)
MICHAL GABRIEL – ZAHRADA
7. 3. – 31. 3.
NAPŮL – Linda Klimentová a Michaela Petrů studenti AVU Praha
10. 4. – 5. 5.
Galerie 9
Praha 9, Sokolovská 324/14 (Vysočanská radnice),
tel. 283 091 292, 737 540 969
Otevřeno po-čt 10 – 19 h
HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 9 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH
stálá expozice
MILAN TESLEVIČ – KDYŽ NATOČÍME NEJDELŠÍ OSTEN – ilustrace k nejnovějšímu vydání trilogie o Rychlých šípech
13. 3. – 30. 3.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA KVĚTINOVÝCH VAZEB
4. 4. – 6. 4.
FRANTIŠEK KOLLMAN – HISTORIE V POHYBU /MALBA, KRESBA, SKLO/
od 11. 4.

Vybrané mimopražské výstavy

BENEŠOV
Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků
10 – 13 a 14 – 17 h, čt do 18 h
KRESBA A GRAFIKA OSOBNOSTÍ ČESKÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍBauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice
ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN – Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice
MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA – Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dům umění
České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PETR KVÍČALA – malba
8. 3. – 9. 4.
BONIES – malba
12. 4. – 14. 5.
HRADEC KRÁLOVÉ
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové,
Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
JOSEF VÁCHAL ve sbírkách GMU v Hradci Králové – výběr z rozsáhlého souboru kreseb a grafických listů
do 19. 3.
MICHAEL RITTSTEIN – MOJE KYTARA NĚŽNĚLKA – výstava obrazů ze současné autorovy tvorby
do 19. 3.
ANNA MACKOVÁ ve sbírkách GMU v Hradci Králové – výběr z grafické tvorby životní družky J. Váchala
23. 3. – 28. 5.
KVALITNÍ ŘEŠENÍ – SOCHA A OBJEKT – nové podoby sochařství po postmoderně, výběr zajímavých osobností a přístupů mezi mladými a nejmladšími umělci
6. 4. – 11. 6.
CHEB
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 12.30 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
HORKÁ JEHLA – GRAFICKÉ PRÁCE UMĚLCŮ EVROPY A AMERIKY 80. LET – soubor 45 grafických listů významných evropských a amerických umělců (výstava je pořádána ve kooperaci s Galerií hl. m. Prahy)
do 26. 3.
NATALIE SCHMIDTOVÁ (1895-1981) – retrospektivní výstava jedné z nejpozoruhodnějších osobností českého L´art brut (výstava v kooperaci s Muzeem umění v Olomouci)
do 17. 4.
PETR NIKL – ILUSTRACE K POHÁDKÁM – výběr z méně známé oblasti tvorby tohoto malíře a člena již neexistující skupiny Tvrdohlaví
1. 4. – 21. 5.
EMIL SCHUMACHER (1912-1999) – výstava obrazů a kvaší představí jednu z největších osobností evropské expresivní abstraktní malby 20. století
27. 4. – 25. 6.
Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice
EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice
Chýnov u Tábora
Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 624
Otevřeno pouze na objednávku (viz telefon)
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice
JABLONEC NAD NISOU
Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h
NET – ROMAN KARPAŠ – výstava libereckého výtvarníka, který se věnuje grafice, kresbě a knižním úpravám
10. 3. - 7. 4.
INSIGNIA CIVITATIS – jubilejní výstava k výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město s prezentací soutěžních návrhů jabloneckých insignií
14. 4. - 19. 5.
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary,
Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY – J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice
ŠEDESÁTÁ/SIXTIES – české výtvarné umění 60. let minulého století ze sbírek Galerie Zlatá husa v Praze, jedné z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších soukromých sbírek u nás
10. 3. – 30. 4.
NOVÉ VÝPRAVY – výstava v rámci I. Bienále projektu Bez hranic/Grenzenlos – krajinomalba začátku 20. století ze sbírek galerie bude poprvé mezinárodně prezentována v RosenthalTheater v Selbu v rámci společného projektu GU Karlovy Vary a Kunstverein Hochfranken Selb
27. 3. – 23. 4.
Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří,
Zámecký park,
tel. 353 842 883, 737 072 522
Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2006.
KLATOVY
Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy,
nám. Míru 149,
tel. 376 312 049 www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 13 – 17 h
GUSTAV FIFKA – POCTY – ANTIPOCTY – keramika
do 19. 3.
MARTIN MILFORT – ŠUMAVA.-KRAJINA POZNÁNÍ – fotografie
do 19. 3.
IVAN HOSTAŠA – keramika
do 19. 3.
+ - 50 / GENERACE 80. LET ZE SBÍREK GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
9. 4. – 4. 6.
LIDICE
Lidická galerie
Lidice,
tel./fax. 312 253 063
www.lidice-memorial.cz
Otevřeno denně: 9 – 18 h (1. 3. – 31. 10.),
denně 9 – 16 h (1. 11. – 28. 2.)
LIDICKÁ SBÍRKA – lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoha zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice
JAN RABA A BOHUMÍR PROKŮPEK – DVĚ CESTY – výstava fotografií předních českých fotografů
do 14. 5.
Výstavní síň In Memoriam
REHABILITACE PAMÁTNÍKU LIDICE 2001-2005
LITOMĚŘICE
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice,
Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ – Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice
EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ – hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice
Energie: světlo a hmota – Jan Smetana - obrazy
do 2. 4.
Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice,
Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ – Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice
Litvínov
Galerie Modrý hrozen
Litvínov,
Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz galina.wz.cz
Petr Pěnkava - NÁVRATY
24. 3. - 19. 5.
Moravský Krumlov
Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov
Moravský Krumlov,
okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16 h
Alfons Mucha – Slovanská epopej - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice
NÁCHOD
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod,
Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h
JIŘÍ ŠTOURAČ - OBRAZY A KRESBY - retrospektivní výstava umělce z Nového Města na Moravě
do 19. 3.
VLADIMÍR ŠINDLER - VYSOČINA -
obrazy, kresby, grafika
do 19. 3.
PŘÍRŮSTKY Z LET 1990-2005 –
vybraná díla ze sbírek GVU v Náchodě
1. 4. – 28. 5.
PARDUBICE
Východočeská galerie
Pardubice,
dům U Jonáše,
Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NATURALIA, SBÍRKY BEZ HRANIC
1. 3. – 28. 5.
Z ČESKÝCH LUHŮ A HÁJŮ - české malířství 19. století
do 17. 4.
Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897
NATURALIA, SBÍRKY BEZ HRANIC
1. 3. – 28. 5.
VÁCLAV RADIMSKÝ (1867-1946) – výběr z malířského díla
1. 3. – 28. 5.

Valid HTML 4.01 Strict Created by Softland 2005