PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

a vybrané výstavy v České republice
Květen - červen 2006

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

březen - duben 2006
leden - únor 2006
listopad - prosinec 2005
září - říjen 2005
květen - červen 2005
březen - duben 2005
leden - únor 2005
listopad - prosinec 2004
září - říjen 2004
červenec - srpen 2004
květen - červen 2004
březen - duben 2004
leden - únor 2004
listopad - prosinec 2003
září - říjen 2003
červenec - srpen 2003
květen - červen 2003
březen - duben 2003
leden - únor 2003

OBSAH

Národní galerie v Praze
Galerie hl. města Prahy
Umělěckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Rudolfinum
České muzeum výtvarných umění v Praze
Výstavní síň Mánes
Muzeum hlavního města Prahy
Futura
Další pražské galerie
Benešov
České Budějovice
Hradec Králové
Cheb
Chýnov u Tábora
Jablonec nad Nisou
Karlovy Vary
Klatovy
Lidice
Litoměřice
Litvínov
Moravský Krumlov
Náchod
Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Volný vstup: Každou první středu v měsíci od 15 – 20 h.
Palác Kinských
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ (17. – 20. století) – Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, mapující období od baroka do současnosti.
stálá expozice
Valdštejnská jízdárna
Praha 1, Valdštejnská 3,
tel. 257 073136
RŮŽENCOVÁ SLAVNOST 1506-2006 - ALBRECHT DÜRER - u příležitosti 500 let od vzniku mistrovského obrazu představí galerie, kromě díla samotného, obrazy, kresby, grafiky a předměty užitého umění, jež vznikly v souvislosti s Růžencovou slavností
21. 6. - 1. 10.
Šternberský palác - Sídlo SBírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice
Dílo sezony:
RACHEL RUYSCH – ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI FRANCESCO SOLIMENA – FAËTHON PROSÍ APOLLÓNA O ZAPŮJČENÍ SLUNEČNÍHO VOZU
dlouhodobá výstava
Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
Otevřeno denně 9 – 17 h
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice
UMĚLEC A JEHO DÍLNA V BAROKNÍCH ČECHÁCH - Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století
stálá expozice
Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) – české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice
FRANCOUZSKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ - Metropolitního muzea v New Yorku - čtyři ukázky francouzského umění 13. a 14. století
do 21. 5.
MARK WALLINGER – videoinstalace a multimediální instalace jedné z nejrespektovanějších osobností současné britské výtvarné scény
od 24. 3.
Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU – ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice
Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice
PLASTIKYv předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice
GRAFICKÉ KABINETY - 2., 3. a 4. patro
stálá expozice
Grafický kabinet francouzského umění (3. patro)
od března
Práce na papíře meziválečného umění (2. patro) – Bedřich Feuerstein (1892-1936)
květen-červen
Kabinet kresby a grafiky 19. století (4. patro) – Josef Vojtěch Hellich (1807-1880)
květen-červen
UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice
PAUL GAUGUIN - LES ALYSCAMPS - zápůjčka obrazu z Musée d'Orsay v Paříži
do 18. 6.
JIŘÍ VALOCH (*1946) - výstava teoretika, kritika, publicisty, autora a kurátora výstav, který je také známý jako jeden z nejdůležitějších autorů druhé vlny experimentální poezie, tvůrce konceptuálních akcí či textových a objektových instalací
3. 6. - 3. 9.
GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ - přehlídka architektonických prací
do 17. 6.
RUDO SIKORA (*1946) - výstava výrazného slovenského umělce, který navíc ovlivnil i českou výtvarnou scénu
9. 6. - 11. 9.
EVA VÝBORNÁ, TOMÁŠ SKALÍK
4. 3. – 31. 6.
ART & INTERIOR
do 4. 6.
PAVEL BRÁZDA (*1926) - výstava dokládá, že svět jednoduchých forem Brázdových obrazů a jejich úhrnný technikou inspirovaný styl patří k nejpodstatnějším přínosům českého umění 2. poloviny 20. století
30. 6. - 19. 11.
Internetová kavárna Veletržního paláce
ROMSKÝ HOLOCAUST A DNEŠEK, POLITICKÁ ODPOVĚDNOST V HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH - dokumentární výstava seznamuje s osudem konkrétních obětí a má základní poznávací a výchovný význam
25. 5. - 16. 7.
Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - výstava asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice
KRAJINY, PTÁCI A KVĚTINY – přírodní náměty v japonské grafice 19. století
18. 3. – 11. 6.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz
Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6, tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h Dům U Zlatého prstenu
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ – tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice
DARY & NEDARY - Výstava představí sbírku Vladislava Zadrobílka, která vznikala souběžně s jeho nakladatelskou činností, nejprve samizdatovou v letech 1977 až 1988 a později od roku 1989 v rámci ediční práce vlastního nakladatelství Trigon. Kromě výtvarných děl doprovázejících ediční řady samizdatů a následnou produkci Trigonu, výstava zahrnuje vlastní nekonvenční knižní vazby a některá další díla související s výstavními aktivitami.
17. 5. - 27. 8.
UMĚLCI SKUPINY 42 - F. GROSS, F. HUDEČEK, K. LHOTÁK, J. SMETANA, K. SOUČEK, L. ZÍVR – výstava představí autorské kolekce někdejších členů Skupiny 42 ze sbírek GHMP
do 4. 6.
Ukázka: Skupina 42
Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ART BRUT - výstava nejvýznamnější soukromé sbírky art brut (“syrového umění”), kterou pro GHMP připravilo o.s. abcd, představuje výběr 300 děl jak ze zlatého fondu art brut (Aloise, H. Darger, J. Domšič, M. Ramirez, A. Wölfli, A. Zemánková) tak z nových objevů (Z. Košek, K. Matsumuto, L. Plný, M. Ratzingerová, CH. Sakagami). Tvorba neškolených autorů je jejich spontánní osobní výpovědí, která se nesnaží přiblížit žádnému uměleckému směru či stylu. Fascinuje jak originální syrovou estetikou, tak intenzivním obsahem ovlivněným mnohdy dramatickými osudy tvůrců.
31. 5. - 3. 9.
Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1,
vchod z Valentinské ulice,
tel. 222 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
FRANTIŠEK GROSS, FRANTIŠEK HUDEČEK>
do 4. 6.
Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 – 18 h
ROMAN TRABURA – nové práce absolventa pražské Akademie výtvarných umění (ateliér J. Načeradského a A. Veselého)
do 28. 5.
Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so a ne 10 – 17 h
ATELIÉR A DÍLO SOCHAŘE SECESNÍHO SYMBOLISMU FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice
NÁRODNÍ POMNÍK – výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu z roku 1908 (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava
Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno do 15. 1. so a ne 10 – 17 h
Od 16. 1. příprava nové expozice, hlavní sál otevřen
VĚČNÉ LÉTO V ŘÍMSKÉ VILE
Ze šlechtických rezidencí
Nejrozsáhlejší část nové expozice v zámku Troja představí návštěvníkům výběr historických zobrazení psů, koní a dalších zvířat ze sbírek šlechtických sídel a rezidencí.
Architektura a výzdoba zámku Troja
Zámek Troja je jednou z nejvýznamnějších ukázek barokní architektury v Čechách. Proto bude součástí nové expozice dokumentačně a obrazově bohatá výstava, věnovaná historii stavby, inspirované typem předměstské římské vily.
Čínské komnaty zámku Troja
Interiéry s pozoruhodným souborem nástěnných maleb budou doplněny orientálně stylizovaným historickým mobiliářem.
Obrazárna Galerie hlavního města Prahy
Nová instalace obrazů ze sbírky českého umění 19. století představí díla Josefa Navrátila, Augustina Piepenhagena, Františka Tkadlíka, Julia Mařáka, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Čermáka, Václava Brožíka a mnoha dalších slavných umělců.
stálá expozice

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h, út 10 – 19 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ: VOTIVNÍ SÁL – vstupní sál expozice, PŘÍBĚH VLÁKNA – expozice textilu a módy, TISK A OBRAZ – expozice užité grafiky a fotografie, UMĚNÍ OHNĚ – expozice skla, porcelánu a keramiky, KLENOTNICE – kovů a různých materiálů
stálá expozice
STROJE ČASU – sbírka hodin a hodinek
stálá expozice
MARIA CALLAS & SWAROWSKI – ŠPERKY NA JEVIŠTI – kolekce divadelních šperků zhotovených pro Marii Callas ateliérem Marangoni v Miláně
21. 1. – 26. 3.
MÉTISSAGES – textil a současné umění
do 28. 5.
Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h
RUDOLF JANDA - FOTOGRAFIE
25. 5. - 3. 9.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
Rineke Dijkstra (*1959) - PORTRÉTY - výběr sedmdesáti fotografií z nejvýznamnějších cyklů, které umělkyně vytvořila od počátku 90. let, součástí výstavy jsou i dvě z jejích video-prací - „Buzzclub/Mystery World” a „Annemiek”, v nichž hraje důležitou roli hudba (výstava připravena ve spolupráci se Stedelijk Museum v Amsterodamu)
1. 6. - 27. 8.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
KLENOTY SLOVENSKÉHO MODERNÍHO MALÍŘSTVÍ 1910-1949 – výstava slovenského moderního malířství ze sbírek nejpřednějších slovenských galerií
do 4. 6.
VÁCLAV MACHAČ – FIGURÁLNÍ SKLO – výstava absolventa pražské VŠUP(ateliér prof. S. Libenského v letech 1965-1971)
do 4. 6.
PSI JSOU BEZ VYZNÁNÍ - Současné výtvarné umění Severního Irska
15. 6. - 3. 9.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
VÁCLAV JÍRA – RECYKLACE ODPADU
7. 4. – 6. 5.
VÝSTAVA REKLAMNÍCH PLAKÁTŮ (firmy Baťa)
7. 4. – 6. 5.
ANTIQUE - VELETRH STAROŽITNOSTÍ - 17. ročník veletrhu, který již tradičně nabízí v Mánesu z oblasti starožitností (otevřeno 10 - 19 h, v po 15. 5. 10 - 16 h)
11. 5. - 15. 5.
ART PRAGUE - VELETRH SOUČASNÉHO UMĚNÍ - 5. ročník veletrhu současného umění představí i letos to nejlepší z nabídky čtyřiceti soukromých galerií z ČR a zahraničí, www.artprague.cz (otevřeno denně 10 - 19 h, čt 25. 5. 18 - 22 h Nocturno - vstup zdarma)
23. 5. - 28. 5.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice
LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 – unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice
NEJKRÁSNĚJŠÍ DIVADLO – 125 LET DIVADLA V KARLÍNĚ
29. 3. – 14. 5.
Clam-Gallasův palác
Praha 1, Husova 2
LUCEMBURSKÁ PRAHA 1310 - 1437 - Výstava dokumentující soužití panovnického dvora a pražským měst v podhradí i životní styl měšťanstva ve 14. století. Výstava je doprovodnou akcí k výstavě Karel IV. - Císař z boží milosti instalované na Pražském hradě
do 4. 6.
Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno od 1. 11. – 31. 3. út, čt, so, ne,
prohlídky v 10, 12, 14 a 16 h
Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
ANETTA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ – ORTOGRAFIO DE POTENCO
1. 3. – 14. 5.
MARKÉTA KINTEROVÁ – DARK SIDE
1. 3. – 14. 5.
I-DIRECT ONTOLOGY - výstava, která vzniká ve spolupráci s Tranzitem, je druhým článkem trilogie (kurátor Vít Havránek)
30. 5. - 13. 8.

 

ArtPro - Galerie české plastiky
Praha 1, Revoluční 20 (roh ul. Revoluční a Klimentské),
tel./fax 222 310 684
galerie@art-pro.cz www.art-pro.cz
Otevřeno po-so 11.30 – 19.30 h
Výstavní a prodejní galerie umělců 19. - 21.století.
SOCHA, MALBA, GRAFIKA, FOTOGRAFIE, UMĚLECKÉ SKLO, ŠPERK: J. Anderle, J. Bauch, S. Diviš, R. Franta, M. Gabriel, O. Guttreund, J. Hísek, M. Chagall, O. Janeček, E. Kmentová, J. Kolář, M. Kunc, J. Lada, K. Lhoták, S. Milkov, P. Nikl, S. Pastor, P. Piekar, J. Róna, F. Říha, J. Surůvka, M. Švabinský, J. a E. Švankmajerovi, Toyen, J. Váchal, V. Vingler, R. Wagner, A. Warhol, J. Zoubek, O. Zoubek, J. Zrzavý, P. Župník a desítky dalších.
květen
ART PRAGUE - MÁNES
23. 5. - 28. 5.
Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EUROPEAN 8 CZ - výstava představí projekty mezinárodní soutěže na dvě česká území - Praha 6 Podbaba a Plzeň Cukrovarská
10. 5. - 24. 5.
KAREL HUBÁČEK – FENOMÉN JEŠTĚD
31. 3. – 7. 5.
BYTOVKY, BYDLENÍ VE MĚSTĚ CZ, EU - výstava bude prezentovat přehled významných evropských současných architektonických děl z oblasti bydlení, které svou samotnou existencí a koncepčním řešením mají nesporný vliv na další vývoj v oboru
26. 5. - 25. 6.
Francouzský institut v Praze
Kavárna a Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
MICHAL NOVOTNÝ - SEN SOCHY - sochař M. Novotný se věnuje také malbě, v současnosti se zabývá podmořským, který zobrazuje různými způsoby, které kolísají mezi kýčem, pop artem a surrealismem
17. 5. - 11. 6.
Galerie FotoGrafic
Praha 1, Stříbrná 2,
tel. 603 186 470
www.fotografic.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie FotoGrafic se zaměřuje na prezentaci současných českých i zahraničních fotografů a výtvarných umělců (smíšená média, velkoplošné tisky fotografií na malířském plátně apod.). Pro aktuální výstavu navštivte prosím naši webovou stránku.
Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
DANIEL PEŠTA - ZTRACENÉ RÁJE, ZTRACENÍ ANDĚLÉ - instalace
9. 5. - 16. 6.
GLASS MARKET - skleněná plastika
20. 6. - 30. 7.
Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 – 16.30 h,
kromě soboty a židovských svátků
MAZAL TOV – HODNĚ ŠTĚSTÍ – Židovské svatební obřady – historie a současnost
6. 4. – 4. 6.
O SVITKU - téměř 500 svitků ze sbírky rukopisů a vzácných tisků Židovského muzea v Praze
22. 6. - 26. 7.
Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
VILÉM HECKEL - ŠTÍTY
3. 5. - 25. 6.
Krásova 37
Praha 3, Krásova 37/552,
tel. 605278896
Otevřeno denně 13-18 h
rk@culturecross.net
SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA - materiály dokumentující brutální zacházení se zvířaty (www.spolecnostprozvirata.cz)
do 11. 5.
KLUB FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ V ŽIŽKOVĚ - výroční výstava z historie klubu
17. 5. - 15. 6.
MICHAELA KOPECKÁ - OBRÁZKY Z BOHNIC - kresby
17. 6. - 15. 7.
Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 10 – 18 (19) h
Motto: Žena jako nekonečná inspirace – obrazy, grafiky, plastiky, sklo předních českých výtvarníků.
TROIS CANADIENNES - Tři kanadské výtvarnice v Praze: Judy Anderson, Kathryn Jacobi a Chloe Surprenant představí své dílo v galerii La Femme. Výstava navazující na úspěšný česko-kanadský projekt z roku 2003 - České umění v Kanadě a Kanadské umění v Čechách.
3. 5. - 7. 5.
CHERCHEZ LA FEMME AU PRINTEMPS, CHERCHEZ LA FEMME TOUS LES JOURS - to nejlepší z depozitáře - neustále měnící se expozice podle nálady vystavovatele a jiných osudových momentů ovlivňující chod galerie
9. 5. - 22. 5.
Každoroční účast na veletrhu galerií Art Prague v Mánesu. - Boris Jirků, Jan Koblasa, Antonín Sládek, Milan Chabera, Josef Mžyk, Roman Brichcín, Pedja Djakovič, Karel Pobříslo, Eva Vlasáková, Petr Schel a další.
22. 5. - 28. 5.
CHERCHEZ LA FEMME aneb co se do Mánesa nevešlo
22. 5. - 30. 6.
Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 11 – 16 h
PAMĚŤ – výstava čtyř projektů vztahujících se k fenoménu paměti: Ateliér Langhans - portréty herců českého divadla a filmu z let 1890-1943 / Leo Polhuis (1928-1991) - unikátní rodinné fotografické album / Mihael Milunović (nar.1967) - nalezené fotografické obrazy / Dušan Skala (nar.1979) - video-projekt z rodinných archivů.
15. 3. – 7. 5.
SCALO BOOKS - prezentace vybraných fotografických publikací nakladatelství Scalo a autorských knih, diskuze s nakladateli a autory, přednášky, semináře, zvýhodněný prodej publikací (otevřeno denně 14 - 20 h)
11. 5. - 18. 5.
STOPY A ZNAMENÍ - Stopy důležitých událostí a znamení některých určujících jevů dnešní doby. Díla fotografů pocházejících z různých zemí zajímá otázka, nakolik snímky realitu pouze dokumentují a kdy ji už samy dotvářejí svým subjektivním pohledem. Výstava je výběrem z přehlídky fotofestivalu Noorderlicht 2005.
7. 6. - 20. 8.
Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066 www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
THE ART OF SRI CHINMOY (USA-Indie)
1. 6. - 30. 6.
A. R. PENCK (*1939 Německo) – VÝBĚR Z DÍLA
do 28. 5.
Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře)
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
Hlavním cílem galerie je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže, kterou vlastní Pražská plynárenská, a.s.
GUSTAV AULEHLA - TAKOVÍ JSME BYLI - výstava černobílých dokumentárních snímků
do 28. 5.
Galerie Smečky
Praha 1, Ve Smečkách 24,
tel./fax. 222 210 272
galerie.smecky@ppas.cz www.galeriesmecky.cz
Otevřeno út-so 12 - 19.30 h
Hlavním cílem galerie je postupně veřejnosti představit unikátní sbírku české koláže, kterou vlastní Pražská plynárenská, a.s.
JIŘÍ KOLÁŘ A LADISLAV NOVÁK - ZNOVU SPOLU
květen, červen
Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po
10 – 12 a 12.30 – 18 h
VÝCHODNÍ BLOK - BARBORA MRÁZKOVÁ, FILIP LÁB - fotografický projekt ukazující specifika života jedince v zemích bývalého Východního bloku, zpracovává konkrétní historická témata z blízké minulosti zemí formou inscenované fotografie
4. 5. - 17. 5.
ART PRAGUE 2006 - 5. ročník veletrhu současného umění představí i letos to nejlepší z nabídky čtyřiceti soukromých galerií z ČR a zahraničí, www.artprague.cz (otevřeno 10 - 19 h, čt 25. 5. 18 - 22 h Nocturno - vstup zdarma)
23. 5. - 28. 5.
EROTIKA V UMĚNÍ
2. 6. - 27. 6.
Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
PETRA FERIANCOVÁ - MIMOCHODEM - fotografie a video, jako host Jesper Alvaer
5. 5. - 3. 6.
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘvybraná díla českého impresionismu a kubismu
do 3. 6.
Galerie U Betlémské kaple
Praha 1, Betlémské nám. 8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
jbk@volny.cz
FRANTIŠEK HUDEČEK - obrazy, kesby, grafika
do 4. 6.
VÝSTAVA Aukčního domu Sýpka
16. 5. - 20. 5.
TAVÍK FRANTIŠEK ŠIMON - obrazy, kresby, grafika
8. 6. - 2. 7.
Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
RADAN WAGNER, JASAN ZOUBEK - RaJ art - sochy, obrazy
do 28. 5.
Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650
www.galerieviaart.com viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
(zavřeno 22. 12. – 30. 12.)
MICHAL CIMALA
15. 5. - 15. 6.
NAPŮL – Linda Klimentová a Michaela Petrů studenti AVU Praha
10. 4. – 5. 5.
Galerie 9
Praha 9, Sokolovská 324/14 (Vysočanská radnice),
tel. 283 091 292, 737 540 969
Otevřeno po-čt 10 – 19 h
HISTORIE A SOUČASNOST PRAHY 9 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH
stálá expozice
FRANTIŠEK KOLLMAN - HISTORIE V POHYBU /MALBA, KRESBA, SKLO/
do 11. 5.
HR…Y KOMUNISMU - cílem výstavy není kladně či záporně hodnotit období komunismu, ale připomenout zásadní fakta, data a události naší nedávné historie. (Otevřeno každý den: po-čt 10 - 19 h, pá-ne 10 - 17 h)
13. 5. - 21. 5.
GALERIE 9 PŘEDSTAVUJE - sdružení výtvarných umělců Katowice - Chorzów (Polsko) (obrazy, kresby, grafika, keramika)
25. 5. - 22. 6.
LIBUŠE BARTÁKOVÁ - OBRAZY, JANA ZAJACOVÁ - GRAFIKA
27. 6. - 20. 7.

Vybrané mimopražské výstavy

BENEŠOV
Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků
10 – 13 a 14 – 17 h, čt do 18 h
KRESBA A GRAFIKA OSOBNOSTÍ ČESKÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍBauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice
ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN – Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice
MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA – Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice
SVATOPLUK KLIMEŠ - výstava známého českého umělce, pedagoga Institutu výtvarné tvorby UJEP v Ústí nad Labem, upravuje papír a fotografie pomocí ohně
13. 5. - 18. 6.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dům umění
České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
SILVIA BÄCHLI - kresby
17. 5. - 17. 6.
BONIES – malba
12. 4. – 14. 5.
MANFRED PERNICE - MIX MEDIA
21. 6. - 6. 8.
HRADEC KRÁLOVÉ
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové,
Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h
ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
ANNA MACKOVÁ ve sbírkách GMU v Hradci Králové – výběr z grafické tvorby životní družky J. Váchala
23. 3. – 28. 5.
KVALITNÍ ŘEŠENÍ – SOCHA A OBJEKT – nové podoby sochařství po postmoderně, výběr zajímavých osobností a přístupů mezi mladými a nejmladšími umělci
6. 4. – 11. 6.
ČESTMÍR SUŠKA - SOCHY
4. 5. - 10. 9.
JAN KUBÍČEK
22. 6. - 27. 8.
VÁCLAV RABAS
1. 6. - 3. 9.
CHEB
Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 12.30 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice
DĚTSKÁ KRESBA - výtvarný projev žáků a studentů škol z chebského regionu, s tématem Krajina kolem nás - v souvislosti s Krajinnou výstavou bez hranic Cheb - Marktredwitz 2006
27. 5. - 9. 7.
PETR NIKL – ILUSTRACE K POHÁDKÁM – výběr z méně známé oblasti tvorby tohoto malíře a člena již neexistující skupiny Tvrdohlaví
do 21. 5.
EMIL SCHUMACHER (1912-1999) – výstava obrazů a kvaší představí jednu z největších osobností evropské expresivní abstraktní malby 20. století
do 25. 6.
Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí
GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice
EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice
Chýnov u Tábora
Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 624
Otevřeno pouze na objednávku (viz telefon)
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice
JABLONEC NAD NISOU
Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h
KARL DECKER - výstava malíře-krajináře ke 100. výročí jeho narození, z cyklu „Návrat ke kořenům“
26. 5. - 23. 6.
INSIGNIA CIVITATIS – jubilejní výstava k výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město s prezentací soutěžních návrhů jabloneckých insignií
14. 4. - 19. 5.
MARCELA VICHROVÁ - KOUZLO AFRIKY - výstava pražské výtvarnice
29. 6. - 27. 7.
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary,
Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY – J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice
GÜNTER GRASS - STÍNY/SCHATTEN - známý německý spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1999 se poprvé v ČR prezentuje jako grafik a tvůrce cyklu ilustrací k pohádkám H. Ch. Andersena
5. 5. - 30. 7.
TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ - OBRAZY, ERIKA BORNOVÁ - SOCHY - výběr z tvorby posledního desetiletí propojí figurativně portrétní malbu a krajinomalbu T. Císařovského a figurální sochy E. Bornové vytvořené převážně z polystyrenu
12. 5. - 25. 6.
Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří,
Zámecký park,
tel. 353 842 883, 737 072 522
MILENA DOPITOVÁ - SIXTYSOMETHINGS - tématika stáří a jeho proměn v originálním multimediálním projektu mladé autorky
do 18. 6.
WALCHA, MĚSTO UMĚNÍ - SOUČASNÁ AUSTRALSKÁ TVORBA - prezentace exotického a námětově rozmanitého souboru osmi současných australských autorů
do 18. 6.
NOVÉ VÝPRAVY - krajina v malbě a grafice na přelomu 19. a 20. století ze sbírek galerie vystavená v rámci společného projektu Galerie umění KV a Kunstverein Hochfranken Selb nazvaného Bez hranic/Grenzenlos
23. 6. - 30. 9.
EXPRESE ZE SBÍREK GU KV - výběr z expresivně zaměřené grafiky a kresby českých autorů 20. století z galerijních sbírek
23. 6. - 30. 9.
KLATOVY
Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy,
nám. Míru 149,
tel. 376 312 049 www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 13 – 17 h
+ - 50 / GENERACE 80. LET ZE SBÍREK GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
do 4. 6.
MARTIN MAINER - RETROSPEKTIVA
11. 6. - 27. 8.
Zámek Klenová
OD ZEMĚ PŘES KOPEC DO NEBE - kurátorská výstava Jiřího Zemánka zaměřující se na poutnictví v umění
7. 5. - 31. 10.
Sýpka Klenová
CONTACTS 2006 - 7. ročník sympozia vysokých uměleckých škol na Klenové
21. 5. - 16. 7.
LIDICE
Lidická galerie
Lidice,
tel./fax. 312 253 063
www.lidice-memorial.cz
Otevřeno denně: 9 – 18 h (1. 3. – 31. 10.),
denně 9 – 16 h (1. 11. – 28. 2.)
LIDICKÁ SBÍRKA – lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoha zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice
34. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2006 - téma letošního ročníku - Planeta Země, oceněné výtvarné práce dětí z mnoha zemí světa všech kontinentů včetně České republiky a Slovenska
2. 6. - 29. 10.
Výstavní síň In Memoriam
REHABILITACE PAMÁTNÍKU LIDICE 2001-2005
LITOMĚŘICE
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice,
Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 13. – 20. STOLETÍ – Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, A. Mánes, A. Kosárek, A. Chittussi, E. Filla, J. Čapek, V. Preissig
stálá expozice
EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ – hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice
Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice,
Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h
UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ – Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice
Litvínov
Galerie Modrý hrozen
Litvínov,
Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz galina.wz.cz
Petr Pěnkava - NÁVRATY
květen
EVA DAVIDOVÁ - CESTY - fotografie
červen
Moravský Krumlov
Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov
Moravský Krumlov,
okres Znojmo,
tel: 515 322 225, 515 322 789
Otevřeno denně 9 – 12 a 13 – 16 h
Alfons Mucha – Slovanská epopej - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice
NÁCHOD
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod,
Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h
PŘÍRŮSTKY Z LET 1990-2005 –
vybraná díla ze sbírek GVU v Náchodě
1. 4. – 28. 5.
Jasan Zoubek - sochy, kresby - výstava pražského sochaře pořádaná u příležitosti jeho 50. narozenin.
9. 6. - 27. 8.
PARDUBICE
Východočeská galerie
Pardubice,
dům U Jonáše,
Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NATURALIA, SBÍRKY BEZ HRANIC
do 28. 5.
DOSTŘEDIVÉ OKRAJE - vizuální umění z Pardubického kraje
do 11. 6.
JOSEF VÁCHAL - DEKADENT GENIÁLNÍ ze sbírek GMU v Hradci Králové
7. 6. - 3. 9.
Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897
NATURALIA, SBÍRKY BEZ HRANIC
do 28. 5.
VÁCLAV RADIMSKÝ (1867-1946) – výběr z malířského díla
do 28. 5.
ULITY PETRA NIKLA - výstava v rámci městského festivalu Ostrovy/Islands 06
14. 6. - 24. 9.

Valid HTML 4.01 Strict Created by Softland 2005