PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h. Možnost posledního vstupu od expozic je v 17.30.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
TĚŠÍNSKÁ MADONA - výstava představí jedinečnou a dosud neznámou středověkou sochu madony s dítětem z 60. let 14. století, která byla nedávno objevena v Těšíně v Polsku
do 25. 5.

NĚMECKÁ KRESBA 15. A 16. STOLETÍ - kresby mistrů německy mluvících zemí ze sbírek České republiky 15. a 16. století
do 25. 5.

MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století
20. 6. - 2. 11.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul.,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 10. 8.


Šternberský palác - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA - (od 18. dubna je zpřístupněna celá stálá expozice v přízemí, prvním i druhém patře)
stálá expozice


Klášter sv. Jiří - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH - (od 6. 6. bude stálá expozice rozšířena o stálou expozici v přízemí: Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století v Čechách)
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj. (od 7. 5. bude stálá expozice rozšířena na ochoz 1. patra s ukázkami trojrozměrného mezinárodního umění)
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ
15. 5. - 16. 6.

ROSEMARIE TROCKEL
do 8. 6.

NEXT
16. 5. - 23. 6.

PRAŽSKÉ BIENÁLE
27. 6. - 24. 8.

NEJMLADŠÍ ČESKÉ UMĚNÍ
27. 6. - 21. 9.


Zámek Zbraslav - Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

ČERNÁ NA BÍLÉ - současná japonská kaligrafie
do 8. 6.

SUISEKI - kameny z přírody jako ozdoba interiérů
14. 6. - 14. 9.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ - výstava připomíná jednak loňské povodně, kdy byl těžce postižen areál Trojského zámku a jednak 40. výročí vzniku Galerie hl. města Prahy, výběr méně známých i často vystavovaných děl a skic od konce 19. století až po současnost
27. 5. - 7. 9.


Staroměstská radnice - II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 - 18 h
JAKUB ŠPAŇHEL - výstava mladého absolventa Akademie výtvarných umění představí nejnovější cykly obrazů věnované kostelním interiérům a hřbitovním křížům
do 18. 5.

PETRA VARGOVÁ - další ze série výstav věnovaných mladým umělcům představuje nový projekt P. Vargové, její práce jsou zaměřené především na průzkum tvůrčích možností počítačově upravovaných projekcí
6. 6. - 31. 8.


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
K. HONNEF - O TĚLE A JINÝCH VĚCECH - výstava sleduje celý vývoj německé fotografie ve 20. století, tak aby představila všechny klíčové momenty od přelomu století přes Neue Sachlichkeit ke konceptuálnímu projevu
18. 6. - 28. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so-ne 10 - 17 h, od 15. 5. út-ne 10 - 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

RANÉ KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA DO ROKU 1900
od 1. 5.


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na základě telefonické objednávky, od 15. 5. út-ne 10 - 12 a 13 - 17 h
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá expozice

JAKUB SCHIKANEDER (1855-1924) - TAK JASNĚ JSEM JI ZŘEL - žena v díle J. Schikanedera
do 31. 10.

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35
Areál Pražského hradu otevřen denně 5 - 23 h

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
UMĚNÍ JE ABSTRAKCE - Česká vizuální kultura 60. let
do 25. 5.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
K SLÁVĚ A OZDOBĚ (II. Kniha Mojžíšova, 28. kapitola, 2. verš) - Textilní skvosty českých a moravských synagog
do 23. 6.


UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

PLAKÁTY Z VÍDNĚ 1883-2003
do 25. 5.

MISTŘI EVROPSKÉHO SKLÁŘSTVÍ: RENÉ A MILUŠE ROUBÍČKOVI
27. 6. - 21. 9.


Galerie Josefa Sudka
(byt J. Sudka z let 1959-1976)
Praha 1, Úvoz 24,
tel. 257 531 489
Otevřeno st - ne 11 - 19 h                                                     
HANS ERNEST OPLATKA - FOTOGRAFIE
5. 6. - 31. 8.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
galerie@rudolfinum.org
KONTROLA REALITY - Současná britská fotografie a video - výstava, připravená Britskou radou a The Photographers´Gallery v Londýně, představuje práce šestnácti umělců nové generace
do 8. 6.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
TADEUSZ KANTOR - UMĚNÍ A PAMĚŤ - dílo legendárního polského výtvarníka, který patří mezi nejvýraznější osobnosti evropské kultury 20. století
do 22. 6.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
PŘÍMÝ PŘENOS ABSTRAKCE - přímá konfrontace happeningového charakteru uměleckých solitérů Čeča a Kroči, kteří zde představí nový originální obrazový koncept
7. 5. - 11. 5.

ANTIQUE - VELETRH STAROŽITNICTVÍ - pořádá Asociace starožitníků ČR
15. 5. - 19. 5.

ART PRAGUE - VELETRH SOUČASNÉHO UMĚNÍ - druhý ročník úspěšného veletrhu současného umění, v rámci něhož se představí dvě desítky českých i zahraničních soukromých galerií
27. 5. - 1. 6.

VÁCLAV CIGLER A ABSOLVENTI ATELIÉRU SKLO V ARCHITEKTUŘE VŠVU
8. 6. - 5. 7.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
LUKÁŠ JASANSKÝ A MARTIN POLÁK - výstava velkoformátových fotografií z posledního období autorské dvojice, která patří mezi přední české současné fotografy
do 8. 6.

JAROSLAV RÖSSLER - RANNÉ ABSTRAKCE
13. 6. - 27. 7.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
Otevřeno út-so 12 - 18 h
bayer@galerie-bayer.cz
UMĚLCI PREZENTOVANÍ GALERIÍ BAYER & BAYER - V. Boštík, P. Brunclík, L. Čepelák, D. Frank, P. Hrbek, J. Istler, J. Jíra, E. Kmentová, M. Moucha, V. Novák, W. Prager, K. Stodolová, J. Valečka, J. a K. Válovy, V. Škrabánek, J. Zeithamml
6. 5. - 14. 6.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
BROUMOVSKO VE STUDENTSKÝCH PRACÍCH - prezentace studentských prací
10. 5. - 11. 5.

SOUČASNÁ RAKOUSKÁ ARCHITEKTURA
13. 5. - 30. 6.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
TRANFIGURACE - NÁSTIN SOUČASNÉ FRANCOUZSKÉ FOTOGRAFIE
do 30. 5.

Kavárna
MAREK ŠTYS - AFGANISTÁN 1381 - fotografie
do 27. 5.

CO MI DOMA VYPRÁVĚLI … - autoři kreseb a maleb jsou žáci ZŠ Jarovnice a pocházejí ze slovenských romských osad (v rámci festivalu KHAMORO 2003)
28. 5. - 10. 6.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
MICHAL HENDRYCH - POHLED ZPÁTKY - obrazy
do 11. 5.

FOTOGRAFIE AKTŮ 1926-1931 - FRANTIŠEK DRTIKOL a JOSEF VĚTROVSKÝ
16. 5. - 1. 6.

PETR PICHL - OBRAZY
6. 6. - 25. 6.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
Otevřeno denně kromě út-so 12 - 18 h
gambit@gambit.cz                                                      
BEDŘICH DLOUHÝ - SVÍTÍCÍ KRESBY
6. 5. - 18. 6.

JIŘÍ MATOUŠEK - NEW PROJECT
2. 6. - 22. 7. (v Galerii V. Špály)


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
ČESKÉ A SVĚTOVÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
8. 5. - 8. 6.

ČESKÁ SECESE - výstava díla Alfonse Muchy doplněná o secesní nábytek a užité umění
12. 6. - 27. 7.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
ROBERT HALAMÍČEK - fotografie detailů přírody fotografa českého původu, který žije v tvoří v Německu
do 18. 5.

PAL HERMANSEN - POLÁRNÍ ZEMĚ - výstava fotografa oceněného prestižními cenami World Press Photo
20. 5. - 29. 6.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách. Galerie nabízí obrazy, grafiky a sochy předních českých výtvarníků. Nabídka je kvalitní a bohatá
stálá expozice

ADOLF BORN - grafik, ilustrátor a karikaturista se představí originály kreseb a pastely
14. 5. - 26. 5.

JIŘÍ BRÁZDA - vynikající český malíř, grafik, ostré, zároveň překvapivě proměnlivé tempo grafik, kreseb a obrazů nás poutá vyjadřovací autorovou virtuozitou
24. 6. - 30. 6.


Galerie Maldoror
Praha 2, Přemyslova 9,
tel. 224 914 420
Otevřeno st-so 13 - 18 h
ACROCHAGE - J. Štýrský, Toyen, J. Šíma, F. Janoušek, J. Istler, V. Tikal …
7. 5 . - 7. 6.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
Otevřeno denně 10 - 17 h                                                      
EMANUEL RANNÝ (*1943) - SUCHÉ JEHLY
6. 5. - 1. 6.

JURIJ GORBAČOV (*1948) - UMĚNÍ RÁJE
3. 6. - 20. 7.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
JUBILANTI S.V.U. MÁNES 2003
do 11. 5.

LADISLAV SITENSKÝ - FOTOGRAFIE 1933-1996 - prodejní výstava
20. 5. - 15. 6.

MALOSTRANSKÉ HOSPODY A KAFÍRNY - fotografie - H. Hamplová, B. Holomíček, Z. Lhoták, A. Malý, Z. Merta, O. Pajer, F. Provazník, Z. Taichman, S. Tůma
23. 6. - 9. 6.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
FOTOGRAFIE OD DVACÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST - F. Drtikol, M. Stibor, G. Fárová, A. Malý, P. Hudec a další
stálá expozice

JAN FROLÍK A SANDRA TŮMOVÁ - BRÁNY DO PODVĚDOMÍ - fotografie
červen


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
JONATHAN TORGOVNIK - BOLLYWOODSKÉ SNY - setkání s indickou filmovou kulturou prostřednictvím barevných snímků izraelského fotografa
7. 5. - 22. 6.

BORIS MISSIRKOV & GEORGI BOGDANOV - ID 2000
25. 6. - 27. 7.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 213 000
Otevřeno denně kromě po 10 - 13 a 14 - 18 h, so a ne 13 - 18 h
JÁ A TY - výstava představí Oldřicha Tichého, českého malíře střední generace, jehož tvorba se pohybuje na pomezí krajinářství a meditativně laděné abstrakce
5. 5. - 30. 5.

JIŘÍ MATOUŠEK - NEW PROJECT - abstraktní obrazy zobrazující povrchy planet a měsíců (pořadatel výstavy Galerie Gambit prezentuje dílo autora na Art Prague 2003 - Mánes 26. 5. - 1. 6. 2003)
2. 6. - 22. 6.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Jungmannova 30,
tel. 296 245 024
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
JULIAO SARMENTO - J. Sarmento je jedním z nejvýznamnějších malířů své generace
6. 5. - 7. 6.

TOMÁŠ RAJLICH - nové obrazy českého minimalisty, žijícího v Holandsku
11. 6. - 21. 6.

MLADÍ UMĚLCI GALERIE - J. Černický, M. Dopitová, V. Holcová, L. Jasanský, M. Polák, K. Kintera, M. Othová, K. Vincourová
25. 6. - 31. 7.


Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 - 17 h
ROZMARY DUŠE: JAN JAKUB SOUKUP - moderní šperk,
SANDRA TŮMOVÁ A JAN FROLÍK - fotografie,
JAROSLAV KOLAŘÍK A MONIKA PAVLÍČKOVÁ - obrazy
do 13. 5.

XENIA HOFFMEISTEROVÁ - CHERUBÍNI, SERAFÍNI, TRÓNI - obrazy
14. 5. - 8. 6.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h
OTAKAR SLAVÍK - ŽENY
do 23. 5. (zavřeno 14. - 17. 4., 1. 5., 2. 5. a 8. 5.)

MARTA KOLÁROVÁ, JIŘÍ KŘIVÁNEK - instalace a malba
10. 6. - 27. 6.


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
RYTCI A TISKAŘI (kurátor V. Bujárek, E. Holá)
do 15. 5.

VÍT SOUKUP - KRÁSA NESMÍRNÁ - prezentace doktorandů VŠUP (kurátor J. Hlaváček)
19. 5. - 4. 6.

VĚCI - instalace nové kolekce designu (kurátor G. Náhlíková, L. Matějková)
9. 6. - 28. 6.


Galerie Ztichlá klika
Praha 1, Betlémské nám. 10,
tel. 222 221 150
Otevřeno po-pá 10 - 18 h
MILOSLAV HOTOVÝ - kresba a plastika - práce z 60. let
6. 5. - 30. 5.

GRAFIKA A MALBA 60. LET - prodejní výstava mezi tématickými výstavami
stálá expozice