PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Další pražské galerie

                                                                                                   
   Benešov
   Brno
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Litoměřice
   Moravský Krumlov
   Náchod

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.
Možnost posledního vstupu od expozic je v 17.30.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století
do 2. 11.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 10. 8.


Šternberský palác - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA (od dubna je zpřístupněna celá stálá expozice v přízemí, prvním i druhém patře)
stálá expozice


Klášter sv. Jiří - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH (od června bude stálá expozice rozšířena o stálou expozici v přízemí: Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století v Čechách)
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj. (od 7. 5. bude stálá expozice rozšířena na ochoz 1. patra s ukázkami trojrozměrného mezinárodního umění)
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

PRAŽSKÉ BIENÁLE
do 24. 8.

NEJMLADŠÍ
do 21. 9.


Zámek Zbraslav - Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

SUISEKI - kameny z přírody jako ozdoba interiérů
do 14. 9.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ZACHRÁNĚNÉ DĚDICTVÍ - výstava připomíná jednak loňské povodně, kdy byl těžce postižen areál Trojského zámku a jednak 40. výročí vzniku Galerie hl. města Prahy, výběr méně známých i často vystavovaných děl a skic od konce 19. století až po současnost
do 7. 9.


Staroměstská radnice - II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 9 - 18 h
PETRA VARGOVÁ - další ze série výstav věnovaných mladým umělcům představuje nový projekt P. Vargové, její práce jsou zaměřené především na průzkum tvůrčích možností počítačově upravovaných projekcí
do 3. 8.


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
O TĚLECH A JINÝCH VĚCECH - Německá fotografie ve 20. století - výstava sleduje celý vývoj německé fotografie ve 20. století, tak aby představila všechny klíčové momenty od přelomu století přes Neue Sachlichkeit ke konceptuálnímu projevu
do 28. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA Z LET 1892-1900 - vystavené kresby jsou neoddělitelnou součástí Bílkovy rané tvorby, kdy především hledal adekvátní sochařský výraz pro své meditace o Kristu
dlouhodobá výstava


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno út-ne 10 - 12 a 13 - 17 h                                             
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

JAKUB SCHIKANEDER (1855-1924) - TAK JASNĚ JSEM JI ZŘEL - žena v díle J. Schikanedera
do 31. 10.

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
LADISLAV SUTNAR - PRAHA-NEW YORK (pořádá Uměleckoprůmyslové museum a Správa Pražského hradu)
do 26. 10.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h                                             
ČESKÝ ŠPERK 1950-2000
18. 7. - 14. 9.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

MISTŘI EVROPSKÉHO SKLÁŘSTVÍ: RENÉ A MILUŠE ROUBÍČKOVI
do 21. 9.


Galerie Josefa Sudka
(byt J. Sudka z let 1959-1976)
Praha 1, Úvoz 24,
tel. 257 531 489
Otevřeno st - ne 11 - 19 h                                             
HANS ERNEST OPLATKA - FOTOGRAFIE
do 31. 8.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
galerie@rudolfinum.org
STRANGE HEAVEN - Současná čínská fotografie
od 5. 9.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
O TECHNICE - výstava uzavírá třídílný cyklus, věnovaný "velkým tématům" současného českého umění v období globalizace
2. 7. - 31. 8.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz

Z důvodu rekonstrukce galerie uzavřena 5. 8. - 31. 8.
ARTNOW.cz - osm mladých malířů, kteří se zabývají figurativní, zobrazující malbou, představuje v kontextu českého umění paralelu k současnému dění na světové umělecké scéně
8. 7. - 4. 8.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
JAROSLAV RÖSSLER - RANNÉ ABSTRAKCE
do 27. 7.

BOHDAN HOLOMÍČEK - FOTOGRAFIE - výstava u příležitosti autorova životního jubilea
1. 8. - 14. 9.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
Otevřeno út-so 12 - 18 h
bayer@galerie-bayer.cz
UMĚLCI PREZENTOVANÍ GALERIÍ BAYER & BAYER - V. Boštík, P. Brunclík, L. Čepelák, D. Frank, P. Hrbek, J. Istler, J. Jíra, E. Kmentová, M. Moucha, V. Novák, W. Prager, K. Stodolová, J. Valečka, J. a K. Válovy, V. Škrabánek, J. Zeithamml
do 24. 8.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
STAVITELÉ SVĚTLA - Současná architektura Mexika (Calleja, Leal, Legorreta, León, Kalach, Madaleno, Sánchez Serrano, TEN Arquitectos, Yturbe, Zabludovsky)
10. 7. - 31. 8.

IVAN KROUPA - realizace a projekty 1988-2002
5. 9. - 19. 10.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
RYTECKÁ DÍLNA NA MONTMARTRU - LACOURIERE - FRÉLAUT - výstava zachytí činnost dílny od dob Picassových až po současnost a představí grafická díla a umělecké knihy
do 15. 9.

Kavárna
MICHAEL ČTVERÁČEK - ŽIVOT PODLE H. D. THOREAUA - výstava o mikrokosmu a makrokosmu nejen kolem nás, ale i v nás
do 30. 8.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h

V srpnu galerie nevystavuje.
BAREVNÝ SVĚT - výběr prací z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
7. - 27. 7.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
Otevřeno denně kromě út-so 12 - 18 h
gambit@gambit.cz


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
ČESKÁ SECESE - výstava díla Alfonse Muchy doplněná o secesní nábytek a užité umění
do 31. 8.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 10 - 19 h
PRAHA POD VODOU 2002 - výstava předních českých fotografů se vrací k loňské povodňové katastrofě
1. 7. - 10. 8.

STATUS: UTEČENEC - výstava konaná ve spolupráci s Organizací pro pomoc Uprchlíkům
12. 8. - 7. 9.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
Nově vzniklá Galerie nabízí exklusivní kolekce ručně zhotoveného uměleckého skla, skleněné plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby, bronzové figurky a jiné umělecké předměty.


VZÁCNÁ GRAFICKÁ DÍLA ZE 70. - 90. LET předních českých autorů A. Borna, T. Hřivnáče, K. Demla, O. Jelínka, P. Sukdoláka, V. Suchánka a jiných
do 6. 8.

SNOVÉ IMAGINACE - výstava obrazů Alena Střítecké
7. 8. - 6. 9.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách. Galerie nabízí obrazy, grafiky a sochy předních českých výtvarníků např. A. Paderlík, J. Kolář, J. Mžyk, B. Jirků, T. Hřivnáč, A. Sládek, M. Chabera, O. Zoubek, I. Kitzberger, H. Purkrábková, R. Kočí, V. Kokeš, L. M. Wagner, Vl. Preclík, K. Deml, O. Kulhánek, L. Kuklík, A.Mikulka. Nabídka je kvalitní a bohatá
stálá expozice


Galerie Maldoror
Praha 2, Přemyslova 9,
tel. 224 914 420
Otevřeno čt-pá (so) 13 - 18 h
ACROCHAGE - J. Štýrský, Toyen, J. Šíma, F. Janoušek, J. Istler, V. Tikal …
červenec-srpen


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
Otevřeno denně 10 - 17 h
JURIJ GORBAČOV (*1948) - UMĚNÍ RÁJE
do 20. 7.

RONNIE WOOD (Rolling Stones) ART SHOW - akvarely, pastely, serigrafie
22. 7. - 7. 9.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
MALOSTRANSKÉ HOSPODY A KAFÍRNY - fotografie - H. Hamplová, B. Holomíček, Z. Lhoták, A. Malý, Z. Merta, O. Pajer, F. Provazník, Z. Taichman, S. Tůma
do 7. 9.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
BORIS MISSIRKOV & GEORGI BOGDANOV - ID 2000
do 27. 7.

DOTEK REALITY - skupinová výstava polské fotografie
31. 7. - 31. 8.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 213 000
Otevřeno denně kromě po 10 - 13 a 14 - 18 h, so a ne 13 - 18 h
KRÁSA BAREV - výstava malíře Svatopluka Sulka je přehlídkou celoživotního díla autora, jehož učitelem nebyl nikdo menší než Fernand Léger
3. 7. - 30. 7.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Jungmannova 30,
tel. 296 245 024
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h

Zavřeno z důvodu stěhování, od září nová adresa Biskupský dvůr 6, Praha 1Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h

Galerie pořádá také:
HEATHER STRAKA - SKVRNA - mladá umělkyně z Nového Zélandu
8. 7. - 25. 7.

Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
ALEŠ LAMR - DUCH VANE KAM CHCE
1. 7. - 31. 8.


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
DIPLOMATI VŠUP (kurátor Vít Havránek)
4. 7. - 23. 7.

ARCHITEKT JIŘÍ STIBRAL (kurátor Milan Němeček)
28. 7. - 11. 9.


Galerie Ztichlá klika
Praha 1, Betlémské nám. 10,
tel. [+420] 222 222 079, [+420] 222 221 561
fax. [+420] 222 220 560
www.ztichlaklika.cz
Otevřeno po-pá 10 - 18 h
GRAFIKA A MALBA 60. LET - prodejní výstava mezi tématickými výstavami
stálá expozice

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
Otevřeno út-so 10 - 13 a 14 - 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

VLADIMÍR JARCOVJÁK - PODNĚTY Z PŘÍRODY - výstava představí tvorbu z 90. let jedné z nejvýraznějších osobností české výtvarné scény 20. století
do 17. 8.


BRNO

Moravská galerie v Brně
Otevřeno po, st, čt 10 - 17.30 h, út, pá 10 - 15.30 h

Pražákův palác
Brno, Husova 18,
tel. 532 169 111


BOHDAN LACINA - MALBA, KRESBA, GRAFIKA
do 12. 10.

ČESKÝ GRANÁT - CARBUNCULUS, GRANATUS, ZRNAKOČ - SEDMNÁCT STOLETÍ ČESKÉHO GRANÁTU
do 19. 10.

IVANA LOMOVÁ - DÍTĚ UVNITŘ - obrazy pražské malířky a ilustrátorky
do 31. 8.


Místodržitelský palác
Brno, Moravské nám. 1,
tel. 542 321 100


KRAJINOU DUŠE ANTONÍNA HUDEČKA (1872-1941)
do 14. 9.

BOŘIVOJ HOŘÍNEK - ZÁZNAMY - fotografie
do 7. 9.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h


PATRIK KOVAČOVSKÝ, SIMONE ZAUGG - fotografie, video
do 10. 8.

JIŘÍ VALOCH
13. 8. - 14. 9.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

KURT GEBAUER - TRPASLÍCI NA TERASE
do 12. 10.

VÁCLAV RADIMSKÝ - obrazy (z cyklu Moderní česká krajinomalba)
do 31. 8.

ORNAMENT V SOUČASNÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ
do 24. 8.

FRANTIŠEK MUZIKA ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové
do 14. 9.


CHEB

Galerie výtvarného umění
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

HRAČKY KOLEM NÁS - práce studentů a pedagogů Umělecko-průmyslové školy v Praze
do 13. 7.

ALEŠ VESELÝ - KRESBY Z LET 1965-2000
26. 7. - 21. 9.

JOSEF HEGENBARTH - VÝBOR Z DÍLA
17. 7. - 15. 9.


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 - 12 a 13 - 17 h


JABLONECKÉ FUNKCIONALISTICKÉ VILY - kapitoly ze stavebního vývoje města
do 25. 7.

KAREL JANOUŠEK - I AM - obrazy, objekty, kupáže
31. 7. - 22. 8.


KARLOVY VARY

Galerie umění
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 - 12 a 13 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

BARBORA ŠLAPETOVÁ - LOVE STORY (2x2)2 - džungle města v konfrontaci s džunglí přírody ve velkoformátových fotografiích a obrazech z New Yorku a Nové Papui
6. 7. - 14. 9.


Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883
Otevřeno st-ne 13 - 17 h


MICHAL BÍLEK - SOCHY, ALENA BÍLKOVÁ - GRAFIKA - dřevěné figurální kolorované plastiky ve spojení s poetickými grafickými listy současných autorů
do 31. 8.

THEATRUM MUNDI (DIVADLO SVĚTA) - lidská snažení a osudy v grafických listech předních českých umělců 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary
do 13. 7.

FRANTIŠEK TICHÝ - výběr grafické tvorby ze sbírek GVU v Chebu a GU Karlovy Vary
24. 7. - 28. 9.


KLATOVY

Galerie Klatovy - Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
Otevřeno denně kromě po 10 - 12 a 13 - 17 h


JOSEF ŠÍMA - kresby a pastely
do 3. 8.

IRENA JŮZOVÁ, ŠTĚPÁNKA ŠIMLOVÁ - METROPOLITAN MYSTIFY
do 3. 8.


Zámek Klenová
Janovice nad Úhlavou,
tel. 376 392 208
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 18 h


HISTORICKÝ NÁBYTEK A ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GALERIE
stálá epozice

JIŘÍ KREJČÍ - obrazy, kresby, keramika známého českého krajináře
od 20. 7.


Sýpka

DOTEKY - výstava ze 4. mezinárodního sympozia v přírodě
do 10. 8.

EVA JELÍNKOVÁ, AKIHIRO KIMURA, MILENA OLIVOVÁ - 3 x s… - objekty, obrazy, skleněné plastiky
16. 8. - 5. 10.

ABSOLVENTSKÁ CENA ČASOPISU PARS
16. 8. - 5. 10.


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


UMĚNÍ 13. - 19. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, A. Slavíček, J. Preisler
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

EVA KMENTOVÁ - SOCHY - neopominutelná představitelka umělecké tvorby 2. pol. 20. st.
3. 7. - 28. 9.


Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


UMĚNÍ 12. - 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, P. Brandl, A. Kern, T. Pock, M. Jäckel
stálá expozice


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov,
tel. 515 322 789
Otevřeno 9 - 12 a 13 - 16 h


ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


EXPOZICE RUSKÉHO MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ ze sbírek českých galerií
do 31. 8.

JAN RABA - FOTOGRAFIE - retrospektivní výstava náchodského fotografa
do 31. 8.