PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Futura
   Další pražské galerie

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století
do 2. 11.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 2. 11.


Šternberský palác - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA (od dubna je zpřístupněna celá stálá expozice v přízemí, prvním i druhém patře)
stálá expozice

Klášter sv. Jiří - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH (od června bude stálá expozice rozšířena o stálou expozici v přízemí: Malířská a sochařská dílna 17. a 18. století v Čechách)
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj. (od 7. 5. bude stálá expozice rozšířena na ochoz 1. patra s ukázkami trojrozměrného mezinárodního umění)
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

NEJMLADŠÍ
do 31. 10.

PREZENTACE DÍLA J. KORNATOVSKÉHO:

MEDITACE KRESBOU
1. 9. - 21. 9.
MODLITBA KRESBOU
1. 10. - 26. 10.

VELKÉ EGYPTSKÉ MUZEUM - výstava českých a slovenských projektů
18. 9. - 15. 10.


Zámek Zbraslav - Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

SUISEKI - kameny z přírody jako ozdoba interiérů
do 14. 9.

TULIPÁN V LESKU PŮLMĚSÍCE - turecká keramika 15. - 17. století a její ohlasy v Evropě
5. 10. 2003 - 8. 2. 2004

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
O TĚLECH A JINÝCH VĚCECH - Německá fotografie ve 20. století - výstava sleduje celý vývoj německé fotografie ve 20. století, tak aby představila všechny klíčové momenty od přelomu století přes Neue Sachlichkeit ke konceptuálnímu projevu
do 28. 9.

Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA Z LET 1892-1900 - vystavené kresby jsou neoddělitelnou součástí Bílkovy rané tvorby, kdy především hledal adekvátní sochařský výraz pro své meditace o Kristu
dlouhodobá výstavaBílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno út-ne 10 - 12 a 13 - 17 h                                             
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

JAKUB SCHIKANEDER (1855-1924) - TAK JASNĚ JSEM JI ZŘEL - žena v díle J. Schikanedera
do 31. 10.

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Nejvyšší purkrabství a císařská konírna
Otevřeno denně 10 - 19 h
HELMUT NEWTON - WORK - retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamnějších německých fotografů
27. 9. - 15. 12.


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
LADISLAV SUTNAR - PRAHA-NEW YORK (pořádá Uměleckoprůmyslové museum a Správa Pražského hradu)
do 26. 10.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h                                             
ČESKÝ ŠPERK 1950-2000
do 14. 9.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

MISTŘI EVROPSKÉHO SKLÁŘSTVÍ: RENÉ A MILUŠE ROUBÍČKOVI
do 21. 9.

MONO + EVA EISLER - ŠPERKY, DESIGN, STOLNÍ KULTURA - výstava se koná v rámci akce Dny designu v Praze/Designblok ´03
1. 10. - 15. 10.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
galerie@rudolfinum.org                                             
PODIVNÉ NEBE - Současná čínská fotografie
od 4. 9. - 23. 11.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
O TECHNICE - výstava uzavírá třídílný cyklus, věnovaný "velkým tématům" současného českého umění v období globalizace
do 14. 9.

POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA - výstava šesti současných anglosaských umělců, kteří se různým způsobem a s různým myšlenkovým vyústěním zabývají širším tématem postindustriální civilizované krajiny
1. 10. - 7. 12.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
PRAZDROJ ČESKÉ KULTURY - výstava významných českých autorů 20. století, kteří ve své práci přiznávali a přiznávají pivu význam kulturního fenoménu ( J. Lada, J. Kolář, K. Malich, K. Nepraš, J. Steklík, Z. Sion, O. Hanel, N. Plíšková a další)
5. 9. - 26. 9.

ZOJA VILLALOBOS - NA OKRAJ MALBY - autorka ve svém projektu propojuje tři média a čtyři formy uměleckého sdělení - malbu, performanci, video a fotografii (horní sál)
2. 10. - 19. 10.

FASHION POINT PRAHA - 3. ročník festivalu módy - prezentace vybraných českých i zahraničních módních kolekcí (dolní sál)
16. 10. - 19. 10.

ANTIQUE - 12. VELETRH STAROŽITNICTVÍ (Pořádá Asociace starožitníků ČR)
23. 10. - 27. 10.

FUTURA

Centrum pro současné umění
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
ANNIKA LARSSON - videoprojekce Dog a Polisi, jedná se o vůbec první výstavu ve střední Evropě
10. 9. - 2. 11.

JIŘÍ DAVID - prezentace z neobvyklého úhlu, série nových obrazů s převážně abstraktní tématikou
10. 9. - 2. 11.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
BOHDAN HOLOMÍČEK - FOTOGRAFIE - výstava u příležitosti autorova životního jubilea
do 14. 9.

ANTONÍN HORÁK - FOTOGRAF MĚSTA ZLÍNA - akty, krajiny a portréty z 30. - 50. let - výstava je komorní koncentrovanou reprízou Horákovy zlínské retrospektivy
19. 9. - 2. 11.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
Otevřeno út-so 12 - 18 h
bayer@galerie-bayer.cz                                             
MILOŠ REINDL - obrazy a kvaše
4. 9. - 4. 10.

DALIBOR SMUTNÝ - obrazy a grafika
7. 10. - 1. 11.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
IVAN KROUPA - realizace a projekty 1988-2002
9. 9. - 19. 10.

A MATTER OF ART - pohled na současnou švýcarskou architekturu prizmatem 15 staveb od předních architektů
23. 10. - 14. 12.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
RYTECKÁ DÍLNA NA MONTMARTRU - LACOURIERE - FRÉLAUT - výstava zachytí činnost dílny od dob Picassových až po současnost a představí grafická díla a umělecké knihy
do 10. 9.

MATALI CRASSET - výstava 35leté umělkyně, jež je nastupující hvězdou francouzského designu
10. 10. - 12. 11.

Kavárna
DAVID KURC - IMAGINÁRNÍ KRAJINY - na fotografiích studenta Institutu tvůrčí fotografie v Opavě objevujeme nové, nám skryté, architektury krajin Bretaně, Malty nebo Čech
10. 9. - 7. 10.

EVA DOHNALOVÁ DA SILVA MELO - Z BŘEHU - cyklu fotografií, který byl vytvořen podél řeky Vltavy v Holešovicích v prosince minulého roku
8. 10. - 8. 11.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
JAROMÍR MÁSLER - obrazy a plasty
5. 9. - 24. 9.

SOUKROMÍ - obrazy, fotografie a grafika 10 studentů AVU v Praze
3. 10. - 22. 10.

STIMULACE - SIMULACE - kresby, obrazy, fotografie, sochy a objekty, P. Cempírek, A. Chmelová, M. Rizopulu, M. Sedlák, L. Tatarová, M. Zahálka
31. 10. - 12. 11.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
Otevřeno denně kromě út-so 12 - 18 h
gambit@gambit.cz


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
ADOLF KOHN - malíř pražského ghetta
do 26. 9.

NALEZENÉ TVÁŘE - vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích
16. 10. 2003 - 10. 1. 2004


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
SYMBOLISTÉ - KONŮPEK, ZRZAVÝ, VÁCHAL - výstava tří zakládajících členů uměleckého sdružení Sursum, předních představitelů tzv. pozdního symbolismu
11. 9. - 12. 10.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2, tel. 222 322 254 Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
ŽIVOT V LESE - DAN MATERNA - fotografie významného českého fotoreportéra zachycující mimořádně citlivým způsobem plaché obyvatele českých lesů
9. 9. - 5. 10.

NEW YORK CROSSINGS - FRANK FOURNIER - vynikající americký fotograf francouzského původu představuje kontrasty života světové metropole
8. 10. - 2. 11.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h

Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA - grafika, kresby a olejomalba ak. malíře Pavla Bergra
15. 10. - 15. 11.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
POCTA LEGENDÁM - prezentace alba grafických listů věnovaných J. Lennonovi, F. Zappovi, G. Harrisonovi, J. Morrisonovi, J. Hendrixovi a F. Mercurymu
3. 9. - 10. 9.

ČESKÉ UMĚNÍ PRO BRAZILSKÉ LIDICE V TOSKÁNSKÉM PALÁCI
16. 9. - 21. 9.

ČESKÉ UMĚNÍ PRO BRAZILSKÉ LIDICE V GALERII LA FEMME - výstava obrazů vytvořených během uměleckého sympózia v Brazílii v červnu 2003 - B. Jirků, A. Sládek, M. Chabera, T. Hřivnáč, M. Halva, V. Benedikt a R. Kočí
22. 9. - 30. 9.

VÝSTAVA NA DANÉ TÉMA: SNÍDANĚ V TRÁVĚ - M. Rittstein, B. Jirků, M. Chabera, A. Mikulka, A. Sládek, K. Sládek, L. Kuklík a další
říjen


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
Otevřeno denně 10 - 17 h
JOACHIM ELZMANN (*1953)/Německo - obrazy z let 1990-2003
9. 9. - 30. 9.

MIROSLAV HOUŠŤ (*1953) - ČESKO - obrazy
2. 10. - 2. 11.


Museum Kampa
Praha 1, U Sovových mlýnů 2,
tel. 257 286 143
SBÍRKA JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH - kolekce průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie
od 11. 9.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
MARCELO BRODSKY - DOBRÁ PAMĚT
3. 9. - 12. 10.

LILI ALMOG - LOŽNICOVÁ EPIZODA
15. 10. - 16. 11.Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 213 000
Otevřeno denně kromě po 10 - 13 a 14 - 18 h, so a ne 13 - 18 h
JAN TŘEŠTÍK - OSAMĚLOST PROSTÝCH FOREM - výstava k životnímu jubileu fotografa Jana Třeštíka, mapující jeho celoživotní tvorbu
4. 9. - 29. 9.

DIALOG - skupinová výstava německých malířek a sochařek svazu GEDOK
4. 10. - 30. 10.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
BISKUPSKÝ DVŮR ŠEST - NOVÁ ADRESA V UMĚLECKÝM SVĚTĚ! - od září 2003 pokračuje Galerie Jiří Švestka ve svém výstavním programu na nové adrese. Biskupský dvůr Šest je výstava mladých českých a zahraničních umělců galerie
19. 9. - 18. 10.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h                           
VLADIMÍR HANUŠ - obrazy
9. 9. - 10. 10.


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
SETKÁNÍ V PROSTORU (kurátor Martina Niubo Klouzová)
15. 9. - 5. 10.

DESIGNBLOK 2003 (kurátor Radim Babák)
9. 10. - 22. 10.

JAN STOLÍN - MEZI 17-25,2 m/sPopis
27. 10. - 15. 11.