PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Futura
   Další pražské galerie

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských - Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století
do 29. 2. 2004


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 11. 1. 2004


Šternberský palác - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice


Klášter sv. Jiří - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

MALÍŘSKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLNA 17. A 18. STOLETÍ V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České - Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác - Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

NEJMLADŠÍ
do 6. 1. 2004


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 732                                                                                                    
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU
od 28. 11.


Zámek Zbraslav - Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

TULIPÁN V LESKU PŮLMĚSÍCE - turecká keramika 15. - 17. století a její ohlasy v Evropě
do 8. 2. 2004

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 - 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
PRÁCE NA PAPÍŘE - výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových
do 25. 1. 2004


Městská knihovna - II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
UMĚLECKÁ BESEDA I. - výstava věnována stočtyřicetiletému výročí stejnojmenného uměleckého spolku, který naprosto zásadním způsobem ovlivňoval umělecký život v Čechách po celou dobu své existence (J. Mánes, K. Purkyně, J. Čermák, M. Aleš, J. V. Myslbek, F. Bílek, V. Rada, V. Sedláček, P. Kotík, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, R. Kremlička, K. Lhoták, F. Hudeček V. Boštík aj.)
12. 11. 2003 - 1. 2. 2004


Staroměstská radnice - II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 10 - 17 h
UMĚLECKÁ BESEDA II. - viz Městská knihovna
12. 11. 2003 - 1. 2. 2004


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 - 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA Z LET 1892-1900 - vystavené kresby jsou neoddělitelnou součástí Bílkovy rané tvorby, kdy především hledal adekvátní sochařský výraz pro své meditace o Kristu
do 30. 11.


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 624
Otevřeno na základě telefonické objednávky                                                                                                    
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 - 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 - 1970 - expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. - 18. století
stálá expozice


Nejvyšší purkrabství a císařská konírna
Otevřeno denně 10 - 19 h (v Císařské konírně pouze do 18 hod.)
HELMUT NEWTON - WORK - retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamnějších německých fotografů
do 15. 12.


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PERFECT TENSE - SOUČASNÁ ČESKÁ MALBA - výstava téměř stovky děl pětadvaceti autorů mladší generace - převážně absolventů akademie
19. 12. 2003 - březen 2004

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

OBRAZ A TISK - PETER KNEUBÜHLER A UMĚLCI JEHO DÍLNY - tiskařská dílna P. Kneubühlera byla činná v Curychu v letech 1972-1999, v této době P. K. dovedl k dokonalosti hlubotiskové a experimentální techniky tisku a světově nedostižné kvality dosahoval právě v tisku velkoformátových grafik
6. 11. - 7. 12.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 - 17 h
KAREL PASPA A KAREL M. PASPA - FOTOGRAFIE - fotograf Karel Paspa (1862-1936) patřil koncem 19. století k první generaci českých amatérů, vedle žánrových a žertovných snímků, kde používal i fotomontáž, experimentoval i s tentgenogramy, jeho syn Karel M. Paspa (1899-1979) byl již profesionální fotograf a filmař
do 11. 1. 2004

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PODIVNÉ NEBE - Současná čínská fotografie
do 23. 11.

ČESKÁ FOTOGRAFIE 1840-1950 - PŘÍBĚH MODERNÍHO MÉDIA
prosinec - příprava výstavy

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
POSTINDUSTRIÁLNÍ KRAJINA - výstava šesti současných anglosaských umělců, kteří se různým způsobem a s různým myšlenkovým vyústěním zabývají širším tématem postindustriální civilizované krajiny
do 7. 12.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY - ČMVU - v Praze nabízí veřejnosti a zvláště dětem v období vánoc sváteční výstavu, která představí ve výběru ilustrační tvorbu k českým a světovým pohádkám více jak třicet autorů, kteří se od doby počátku minulého století až k současnosti této disciplině věnovali - V. Preissig, J. Wenig, J. Trnka, Z. Seydl, Z. Sklenář, E. Bednářová, J. Šerých a další
17. 12. 2003 - 8. 2. 2004

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
AŽ KOMETA ŠLEHNE NÁS - Z HISTORIE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU - výstava zaměřená na design, konkrétně na fonografiku spojenou především s historií gramofonů, krabiček na jehly, etiket a nejrůznějších reklamních tiskovin, nabízí s pomocí ukázek moderního výtvarného umění a bohatých doprovodných programů pohled do světa společnosti první poloviny 20. století, pořádá společnost Gallery
7. 11. 2003 - 31. 1. 2004

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO FINÁLE 2003 - nové práce pěti finalistů Ceny J. Ch. - M. Thelenová, K. Kintera, J. Mánčuška, M. Pěchouček, J. Šerých
11. 11. 2003 - 4. 1. 2004

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 - 18 h
ZUZKA KNĚZEKOVÁ, SOŇA SADLOŇOVÁ, JANA ZNÁŠIKOVÁ - tři mladé slovenské umělkyně se nám představí společnou kolekcí fotografií a projekcí
21. 11. 2003 - 4. 1. 2004


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 - 18 h
MILOSLAV MOUCHA - KRESBY A OBRAZY Z LET 2002-2003
25. 11. 2003 - 7. 1. 2004


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
A MATTER OF ART - pohled na současnou švýcarskou architekturu prizmatem 15 staveb od předních architektů
do 7. 12.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
EDOUARD LEVÉE - AKTUALITY - cyklus třinácti fotografií, z nichž bude deset vystaveno v Praze je složen z jakýchsi generických obrazů, které zachycují archetypy událostí
27. 11. 2003 - 15. 1. 2004

Kavárna
JAKUB PERŠTÝN - NOKTURNO - soubor fotografií studenta katedry fotografie FAMU, pořízených během stáže v Bruselu
11. 11. - 16. 12.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
STIMULACE - SIMULACE - kresby, obrazy, fotografie, sochy a objekty, P. Cempírek, A. Chmelová, M. Rizopulu, M. Sedlák, L. Tatarová, M. Zahálka
do 12. 11.

MUŽ V KERAMICE - KERAMONO 2003 - 21. ročník tradiční předvánoční prodejní výstavy keramiky našich předních profesionálních keramiků
19. 11. - 7. 12.

JIŘÍ ŠTAMFEST - HUBRIS - výstava volné tvorby autora, který je profesním zaměřením filmový výtvarník a trikový specialista
12. 12. - 31. 12.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno denně kromě út-so 12 - 18 hGalerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
NALEZENÉ TVÁŘE - vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích
do 10. 1. 2004


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h                                                                                                    
ADOLF BORN - RETROSPEKTIVA
do 30. 11.

KAREL ČERNÝ
4. 12. 2003 - 11. 1. 2004


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
PETR JOSEK - IRÁK CHVÍLI PO SADDÁMOVI - aktuální fotografické svědectví fotoreportéra Reuters o životě v Iráku těsně po svržení diktátorského režimu
4. 11. - 7. 12.

GRANT PRAHY - HERBERT SLAVÍK - výsledek ročního stipendia, uděleného pražským primátorem na zachycování portrétů významných Pražanů
9. 12. 2003 - 1. 2. 2004


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 - 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA - grafika, kresby a olejomalba ak. malíře Pavla Bergra
do 15. 11.

JANA A KVĚTA RYBIČKOVY, ak. malířky - olejomalba a tempera
20. 11. - 21. 12.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.volny.cz/glf
Otevřeno denně 11 - 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách. Galerie nabízí obrazy, grafiky a sochy předních českých výtvarníků. Nabídka je kvalitní a bohatá.
SNÍDANĚ V TRÁVĚ - výstava motivována klasickým dílem výtvarného umění, pohledem současných českých předních výtvarníků
1. 11. - 20. 11.

JOSEF VELČOVSKÝ - příjemné a milé obrázky, novinky a … a přijďte se podívat!
20. 11. - 10. 12.

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA GRAFICKÝCH LISTŮ MARCELA MARCEAUA - jednodenní exkluzivní výstava poprvé v České republice!
8. 12.

POCTA EDITH PIAF - výstava inspirována světoznámou zpěvačkou v českém pěveckém podání Radky Fišarové a zobrazené na plátnech českými výtvarníky
11. 12. - 31. 12.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 - 17 h
PICASSO, BRAQUE, CHAGALL, MIRÓ, DALÍ - litografie
5. 11. - 7. 12.

AMRI (*1966, Paříž) - plastiky
5. 11. - 7. 12.

RENÉ MAGRITTE (1898-1967) - litografie
10. 12. 2003 - 31. 1. 2004

SALVADOR DALÍ (1904-1989) - plastiky
10. 12. 2003 - 31. 1. 2004


Museum Kampa
Praha 1, U Sovových mlýnů 2,
tel. 257 286 143
Otevřeno denně 10 - 18 h
SBÍRKA JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH - kolekce průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie
stálá expozice


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
MIRKA KRAUSOVÁ A ILJA BÍLEK - POLOČAS - současná tvorba
do 30. 11.

AKTY - malba, kresba, fotografie a plastika - J. Bačkovský, P. Baňka, M. Gabriel, X. Hoffmeisterová, R. Jung, A. Kašpar, Z. Lhoták, M. Mainer, T. Nohejlová, P. Oriešek, P. Oriešková, L. Sorokáč, P. Šmaha, S. Tůma, J. Viková, R. Wagner
9. 12. 2003 - 11. 1. 2004


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 - 18 h
PRODEJNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, GRAFIKY A KOVOVÉHO DESIGNU - A. Born, V. Suchánek, L. Kuklík, T. Hřivnáč, I. Piačka, E. Michajlovová, P. Hudec, G. Fárová a další. Kovový design - V. Kořínek
do 31. 12.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
LILI ALMOG - LOŽNICOVÁ EPIZODA
do 30. 11.

SÁRA SAUDKOVÁ
4. 12.2003 - 11. 1. 2004


Staroměstská radnice - Křížová chodba a Rytířský sál
Praha 1, Staroměstské nám. 1
Otevřeno denně 9 - 18 h
CZECH PRESS PHOTO 2003
13. 11. 2003 - 15. 1. 2004


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 - 12 a 12.30 - 18 h
HLAVA - PORTRÉT - z cyklu Figurativní tendence v českém sochařství, výstava Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska je pokusem o rehabilitaci české figurativní plastiky
4. 11. - 29. 11.

ZAMĚSTNANOST - skupinová výstava českých a zahraničních umělců nejmladší a střední generace zaměřená na specifický sociologický fenomén - téma zaměstnanosti
5. 12. - 30. 12.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092 www.jirisvestka.com
Otevřeno út - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
TOMÁŠ RAJLICH - RECENT PAINTINGS - nové obrazy českého minimalisty žijícího od roku 1969 v Holandsku
do 6. 12.


Galerie U Prstenu
Praha 1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
LÍDA JURKOVIC - BILANCE - obrazy
do 23. 11.

MARTINA MINÁRIKOVÁ - STVOŘENÍ - šperk
do 23. 11.

OBRÁZKY DĚTÍ NEMOCNÝCH CYSTICKOU SIFROSOU
24. 11. - 27. 11.

VÝSTAVA Z DEPOSITÁŘE - D. Zámečníková, A. Kučerová, Z. Beran a další
1. 12. - 14. 12.

DAGMAR HAMZÍKOVÁ A TOMÁŠ KUBÍK - obrazy
16. 12. 2003 - 15. 1. 2004

ZDENA ROZTOČILOVÁ - moderní šperk
16. 12. 2003 - 15. 1. 2004


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 - 19 h, út-pá 13 - 18 h
ROMAN TRABURA - FUCK YOU IN THE FOREST - nové obrazy
4. 11. - 28. 11.

MICHAEL RITTSTEIN - TETOVANÝ JOGURT
9. 12. 2003 - 23. 1. 2004 (zavřeno 23. 12. - 2. 1. 2004)


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po - so 10 - 18 h
JAN STOLÍN - MEZI 17-25,2 m/s
do 15. 11.

PAVEL ŠMÍD - CITOVÝ NEKLID (kurátor P. Šmíd)
18. 11. - 11. 12.

STANISLAV ZIPPE - AMORFNÍ ARCHITEKTURA (kurátor J. Hlaváček)
17. 12. 2003 - 11. 1. 2004


Galerie Ztichlá klika
Praha 1, Betlémské nám. 10,
tel. 222 221 150
Otevřeno po-pá 10 - 18 h                                                                                                    
VIKTOR PIVOVAROV
11. 11. - 12. 12.