PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Náchod

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských – Výstavní prostor Národní galerie v Praze
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
MALÍŘSKÁ RODINA MÁNESŮ - rozsáhlá výstava o malířské rodině Mánesů, která představuje jednu z nejznámějších kapitol v dějinách umění 19. století
do 29. 2.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
VÁCLAV BROŽÍK - souborná výstava nejpopulárnějšího českého malíře Václava Brožíka představí všechny druhy Brožíkova umění, historickou malbu, portréty, salonní i vesnický žánr, záběry na českou i francouzskou krajinu
do 11. 1.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

MALÍŘSKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLNA 17. A 18. STOLETÍ V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce - M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

OTTO HERBERT HAJEK 23. 1. – 13. 4.


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 732                                                                                                    
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU
stálá expozice


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

TULIPÁN V LESKU PŮLMĚSÍCE - turecká keramika 15. – 17. století a její ohlasy v Evropě
do 8. 2.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
PRÁCE NA PAPÍŘE - výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových
do 22. 2.


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
UMĚLECKÁ BESEDA 1863-2003 - výstava věnována stočtyřicetiletému výročí stejnojmenného uměleckého spolku, který naprosto zásadním způsobem ovlivňoval umělecký život v Čechách po celou dobu své existence (J. Mánes, K. Purkyně, J. Čermák, M. Aleš, J. V. Myslbek, F. Bílek, V. Rada, V. Sedláček, P. Kotík, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, R. Kremlička, K. Lhoták, F. Hudeček, V. Boštík aj.)
do 1. 2.


Staroměstská radnice – II. patro
Praha 1, Staroměstské nám. 1,
tel. 224 482 751
Otevřeno út-ne 10 – 17 h
UMĚLECKÁ BESEDA 1863-2003 - viz Městská knihovna
do 1. 2.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno so-ne 10 – 17 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA Z LET 1892-1900 - vystavené kresby jsou neoddělitelnou součástí Bílkovy rané tvorby, kdy především hledal adekvátní sochařský výraz pro své meditace o Kristu
do 14. 5.


Bílkův dům v Chýnově
Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno na základě telefonické objednávky                                                  
DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno so-ne 10 – 17 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

JAKUB SCHIKANEDER (1855-1924) - TAK JASNĚ JSEM JI ZŘEL - žena v díle J. Schikanedera
do 25. 1.

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. – 18. století
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PERFECT TENSE – SOUČASNÁ ČESKÁ MALBA - výstava téměř stovky děl pětadvaceti autorů mladší generace – převážně absolventů akademie
do 14. 3.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVÉ STAVEBNÍ UMĚNÍ: STUTTGART 1927 – NOVÁ ARCHITEKTURA - výstava představí realizované i nerealizované stavby z konce 20. let minulého století na modelech, fotografiích i plánech
23. 1. – 28. 3.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2, tel. 251 093 111 Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

PŘÍRŮSTKY SBÍREK UPM V LETECH 1992-2002 - výstava představuje přírůstky do sbírek muzea za období jedenácti let od konání poslední výstavy přírůstků v roce 1992
do 29. 2.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 17 h
KAREL PASPA A KAREL M. PASPA – FOTOGRAFIE - fotograf Karel Paspa (1862-1936) patřil koncem 19. století k první generaci českých amatérů, vedle žánrových a žertovných snímků, kde používal i fotomontáž, experimentoval i s tentgenogramy, jeho syn Karel M. Paspa (1899-1979) byl již profesionální fotograf a filmař
do 11. 1.

RUDOLF SKOPEC – FOTOGRAFIE
22. 1. – 25. 4.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ČESKÁ FOTOGRAFIE 1840-1950 - PŘÍBĚH MODERNÍHO MÉDIA
15. 1. – 28. 3.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – ČMVU v Praze nabízí veřejnosti a zvláště dětem v období vánoc sváteční výstavu, která představí ve výběru ilustrační tvorbu k českým a světovým pohádkám více jak třicet autorů, kteří se od doby počátku minulého století až k současnosti této disciplině věnovali – V. Preissig, J. Wenig, J. Trnka, Z. Seydl, Z. Sklenář, E. Bednářová, J. Šerých a další
do 8. 2.

DANIEL DEPOUTOT – MECHANICKÝ BALET (Francie) - groteskní konstruktivismus štrasburského výtvarníka patří k nejoriginálnějším a právě české grotesce nejbližším projevům současného světového umění
do 8. 2.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
AŽ KOMETA ŠLEHNE NÁS – Z HISTORIE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU - výstava zaměřená na design, konkrétně na fonografiku spojenou především s historií gramofonů, krabiček na jehly, etiket a nejrůznějších reklamních tiskovin, nabízí s pomocí ukázek moderního výtvarného umění a bohatých doprovodných programů pohled do světa společnosti první poloviny 20. století, pořádá společnost Gallery
do 15. 2.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

PRAHA MUZEU – MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - výstava představuje poklady depozitářů
do 28. 3.

LADISLAV SITENSKÝ - portréty významných osobností 20. století a čs. Letců v Anglii za II. světové války
28. 1. – 28. 3.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 10, 12, 14, 16 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
OUR PERSONAL VISION - videopráce 12 mladých umělců z Itálie
15. 1. – 29. 2.

VERONIKA BROMOVÁ - nové fotografie
15. 1. – 29. 2.

FEDERICO PIETRELLA - instalace a fotografie
15. 1. – 29. 2.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
JAN RABA - fotografie – málo známý náchodský autor, který je v ústraní „velké“ fotografického světa považován několika znalci za pokračovatele J. Sudka a J. Svobody
9. 1. – 8. 2.

ALEXANDR HACKENSCHMIED – PRAHA / PARIS / NEW YORK - retrospektiva legendárního českého filmaře a fotografa
11. 2. – 28. 3.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h
MILOSLAV MOUCHA - kresby a obrazy z let 2002-2003
do 24. 1.

JAROSLAV VALEČKA - malba
2. 2. - 28. 2.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ČESKÝ DŘEVĚNÝ DŮM 1996-2003 - M. Cajthamlová, J. Jehlík, R. Koucký, D. Kraus, I. Kroupa, M. Rajniš, F. Šmédek
do 1. 2.

ATELIÉR 8000 - M. Krupauer, J. Střítecký
5. 2. – 29. 2.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 - 19 h, so 10 - 13 h
EDOUARD LEVÉE – AKTUALITY - cyklus třinácti fotografií, z nichž bude deset vystaveno v Praze je složen z jakýchsi generických obrazů, které zachycují archetypy událostí
do 15. 1.

ISADORA DUNCAN V KRESBÁCH JULESE GRANDJOUANA
22. 1. – 3. 2.

Kavárna
SANDRA M. JÍROVEC – TVÁŘE - mladá výtvarnice česko-francouzského původu, je absolventkou pařížské Akademie výtvarných umění
do 17. 1.

MALÁ POCTA VELKÉ EDITH
20. 1. – 25. 1.

AUDABIAC - výběr fotografií dětí, které vyfotili na prázdninovém pobytu v Audabiacu
27. 1. – 21. 2.

PAVLA KRANLOVÁ – VITRÁŽE
24. 2. – 20. 3.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
VLADIMÍR KAFKA A IGOR MÜLLER – OBRAZY
16. 1. – 3. 2.

VLADIMÍR ERLEBACH – OBRAZY
10. 2. – 29. 2.I


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h
VALEXIA (Francie) – LES SOLITUDES - obrazy
13. 1. – 27. 2.


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
NALEZENÉ TVÁŘE - vzpomínka na oběti holocaustu v dokumentech a fotografiích
do 15. 1.

EMIL ORLIK – POTRÉTY JEHO PŘÁTEL A SOUČASNÍKŮ - grafika a kresba
4. 2. – 11. 4.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
VÝSTAVA ČESKÉHO A SVĚTOVÉHO SURREALISMU - S. Dalí, M. Ernst, F. Hudeček, J. Istler, F. Muzika, J. Šíma, E. a J. Švankmajerovi, Y. Tanguy, V. Tikal, Toyen, A. Wachsman, L. Zívr, V. Zykmund a další
do 18. 1.

KAREL ČERNÝ - u příležitosti vydání monografie Vojtěcha Lahody
29. 1. - 22. 2.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
GRANT PRAHY – HERBERT SLAVÍK - výsledek ročního stipendia, uděleného pražským primátorem na zachycování portrétů významných Pražanů
do 1. 2.

ANDREJ REISER – POSLEDNÍ DNY LENINGRADU - fotografie
3. 2. – 14. 3.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
Akce v lednu: sleva 5% na menší formáty rámované grafiky.
Akce v únoru: sleva 5% na grafické listy.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
POCTA EDITH PIAF - výstava inspirována světoznámou zpěvačkou v českém pěveckém podání R. Fišarové a zobrazené na plátnech vynikajícími českými výtvarníky 2. 1. – 18. 1. Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách. Galerie nabízí obrazy, grafiky a sochy předních českých výtvarníků. Nabídka je kvalitní a bohatá, např. B. Jirků, J. Mžyk, T. Hřivnáč, A. Sládek, M. Chabera, O. Zoubek, I. Kitzberger, H. Purkrábková, R. Kočí, V. Kokeš, L.M. Wagner, Vl. Preclík, K. Demel, O. Kulhánek, L. Kuklík, J. Anderle, Tylek a Tyleček, J.Kolář, J.Souček a mnoho dalších.
19. 1. – 29. 2.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h
PICASSO, BRAQUE, CHAGALL, MIRÓ, DALÍ - litografie
do 1. 2.

AMRI (*1966, Paříž) - plastiky
do 1. 2.

RENÉ MAGRITTE (1898-1967) - litografie
4. 2. – 4. 4.

4. 2. – 4. 4. - plastiky
4. 2. – 4. 4.


Museum Kampa
Praha 1, U Sovových mlýnů 2,
tel. 257 286 143
Otevřeno denně 10 – 18 h
SBÍRKA JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH - kolekce průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie
stálá expozice


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
AKTY – MALBA, KRESBA, FOTOGRAFIE A PLASTIKA - J. Bačkovský, M. Gabriel, X. Hoffmeisterová, R. Jung, A. Kašpar, Z. Lhoták, M. Mainer, T. Nohejlová, P. Oriešek, P. Oriešková, L. Sorokáč, P. Šmaha, S. Tůma, J. Viková a R. Wagner
do 11. 1.

JAROSLAV BLAŽEK - OBRAZY A GRAFIKA
20. 1. – 15. 2.

SPOLEČNÁ VÝSTAVA mladých nadějných autorů - studenti vysoké školy UPM Praha – kresba
23. 2. – 21. 3.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h, so 11 – 17 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu
PAVEL SEDLÁČEK - akryly, akvarely a kresby
od 16. 1.

VÍTĚZSLAV KOŘÍNEK - kovová plastiky
od 16. 1.

JACKIE SLEPER – SOUS REALISM
11. 2. – 12. 3.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
SÁRA SAUDKOVÁ
do 11. 1.

JAN ŠPLÍCHAL - FOTOMONTÁŽE
15. 1. – 22. 2.

BERT TEUNISSEN – DOMÁCÍ KRAJINY
25. 2. – 4. 4.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
KAMILA ŽENATÁ – UVNITŘ
6. 1. – 30. 1.

FaVU - různorodá přehlídka svébytných artefaktů, informující o podobě nejmladší brněnské umělecké generace 90. let
3. 2. – 28. 2.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno po - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SOUČASNÉ A MODERNÍ UMĚNÍ ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH AUTORŮ
do 24. 1.

EMIL FILLA - kubistické obrazy ze sbírky Vincence Kramáře
16. 1. – 27. 3.

TERRITORY I - figurativní malba v Evropě po roce 2000
30. 1. – 20. 3.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
Otevřeno denně 11 – 18 h
DAGMAR HAMSÍKOVÁ A TOMÁŠ KUBÍK - obrazy
do 15. 1.

ZDENA ROZTOČILOVÁ - moderní šperk
do 15. 1.

ZUZANA JUNGMANOVÁ - kresby, textilní objekty
20. 1. – 15. 2.I

JIŘÍ HANIBAL - obrazy českofrancouzského umělce
17. 2. – 15. 3.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
MICHAEL RITTSTEIN – TETOVANÝ JOGURT
do 23. 1.

JINDRA VIKOVÁ – TEXTY LÁSKY
3. 2. – 5. 3./I>


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po – so 10 – 18 h
FIGURAMA 2003 - 3. ročník mezinárodní přehlídky figurálních kreseb
do 12. 1.

ARTSEMESTR 04 - výstava klauzurních prací studentů VŠUP
13. 1. – 17. 1.

KAMERA SKURA: SUPESTARTS - projekt ostravsko-brněnsko-pražského seskupení Kamera skura a jejich bratislavský protějšek, skupina Kunst-Fu
5. 2. – 3. 3.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ – PRAVDA, LÁSKA, LEŽ A NENÁVIST - soubor obrazů známého pražského malíře střední generace prezentuje ukázky ze tří cyklů
15. 1. – 29. 2.

ŠUMNÉ BENEŠOVSKO - výstava doprovázející premiéru stejnojmenného televizního filmu zaměřeného na architekturu 20. století
únor


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


DANIEL HANZLÍK - malba
7. 1. – 1. 2.

IVAN KROUPA - architektura
4. 2. – 29. 2.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MILOŠ ŠEJN – SUBROSA LUTEA - výstava Subrosa Lutea (podrůže žlutá) je o podstatě lidské imaginace, o jejích trýzních a o horečnatých snech, které ji provázejí
do 12. 1.

CO NOVÉHO VE SBÍRKÁCH? - přírůstky z let 1999-2003
23. 1. – 28. 3.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
do 22. 2.

MICHAL BRIX - kresby
do 22. 2.

VÁCLAV ŠPÁLA – MALÍŘSKÉ DÍLO
do 15. 2.


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


VÁCLAV POKORNÝ - obrazy, kresby, grafika
14. 1. – 6. 2.

FOTOGRAFICKÝ CESTOPIS ZDEŇKA SKOŘEPY
13. 2. – 5. 3.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

VLADIMÍR NOVÁK – ČESKÁ KRESBA 15/ - výstava velkoformátových kreseb neobyčejně expresivního výrazu významného autora spjatého s generační výtvarnou skupinou 12/15
do 11. 1.

PETR ŠTĚPÁN – ČESKÁ KRESBA 16/ - další výstava v rámci cyklu, představujícího tendence současné kresby – tentokrát duchovně zaměřená
16. 1. – 15. 3.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


MARIE BLABOLILOVÁ - malba, grafika
do 25. 1.

MICHAELA THELENOVÁ – VÍKEND - fotografie, tisky
do 25. 1.

MALÍŘI ´03 - T. Císařovský, F. Matoušek, J. Merta, P. Pastrňák, P. Písařík, J. Špaňhel
31. 1. – 28. 3.

PETER JANÁČIK - fotografie
31. 1. – 28. 3.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory v budově bývalého Kulturního domu),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

TONI BENETTON - světoznámý italský sochař
do 15. 2.

KVĚTA MAKOVSKÁ A ZDENKA POLÍVKOVÁ - výstava keramických objektů a grafik berounských výtvarnic
24. 2. – 4. 4.


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 13. – 19. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, A. Slavíček, J. Preisler
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

JINDŘICH PRŮCHA - malby a kresby z let 1907-1914
do 7. 3.


Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, P. Brandl, A. Kern, T. Pock, M. Jäckel
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM - 20. ročník přehlídky regionální tvorby, obrazy, kresby, grafika, fotografie, typografie, plastika, sklo, keramika (přízemí)
do 15. 2.

OTEVŘENÁ VÝZVA TVŮRCŮM GRAFFITI , Rudolf Němeček - fotografie
9. 1. – 15. 2.