PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Moravský Krumlov
   Náchod

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
V. V. MODRÝ – OBRAZY - tvorba tohoto nadčasového umělce byla objevena teprve nedávno, autor koncepce a kurátor výstavy - generální ředitel NG v Praze, prof. Milan Knížák
5. 3. – 5. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

MALÍŘSKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLNA 17. A 18. STOLETÍ V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice

KNIHA V ČESKÉM KUBISMU (4. patro)
12. 3. – 8. 6.


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

OTTO HERBERT HAJEK
do 13. 4.

VLADIMÍR KOPECKÝ
do 18. 4.

MICHAL ŠKODA
do 2. 5.


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 732                                                                                                    
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMUs
stálá expozice


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

PAVILÓN ORCHIDEJÍ - výstava čínského a japonského užitého i vysokého umění 20. století ze soukromé sbírky – malba, kaligrafie, frotáže, keramika, bronzy, pletenina
6. 3. – 25. 5.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
OTHER TIMES – SOUČASNÉ BRITSKÉ UMĚNÍ - výstava představí průřez aktuálním britským uměním s důrazem na téma času a různých způsobů jeho prožitku. Vystavené práce budou pokrývat široké spektrum v současnosti užívaných médií od závěsného obrazu přes fotografii až po film
23.4. - 8.8. 2004


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ANTONÍN SLAVÍČEK - retrospektivní výstava významného českého malíře přelomu 19. a 20. století představuje veřejnosti umělecký růst, směřování a neúnavné tvůrčí hledání umělce, který odkrýval krásy české krajiny i tvář rodícího se velkoměsta
17. 3. – 7. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno do 14. 5. so-ne 10 – 17 h a od 15. 5. út–ne 10 – 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

KRESBY FRANTIŠKA BÍLKA Z LET 1892-1900 - vystavené kresby jsou neoddělitelnou součástí Bílkovy rané tvorby, kdy především hledal adekvátní sochařský výraz pro své meditace o Kristus
do 14. 5.Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno do 31. 3. so-ne 10 – 17 h a od 1. 4. út-ne od 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)s
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. – 18. století (Tizian, Tintoretto, H. von Aachen, D. Fetti, P. Verones a další), zásluhou prezidenta Masaryka byla sbírka obohacena o cenná díla např. P. Brandla a J. Kupeckého
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PERFECT TENSE – SOUČASNÁ ČESKÁ MALBA - výstava téměř stovky děl pětadvaceti autorů mladší generace – převážně absolventů akademie
do 14. 3.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVÉ STAVEBNÍ UMĚNÍ: STUTTGART 1927 – NOVÁ ARCHITEKTURA - výstava představí realizované i nerealizované stavby z konce 20. let minulého století na modelech, fotografiích i plánech
do 28. 3.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

FRANTIŠEK DRTIKOL – FOTOGRAFIE Z LET 1918-1935 - výstava obsahuje více než 140 autorových fotografií z období, kdy patřil k předním světovým tvůrcům pracujícím v duchu art deco a ze souboru prací spjatých s jeho pozdějším duchovním zaměřením
18.3. – 6. 6.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno leden –březen: st-ne 11 – 17 h, duben: st-ne 11 – 19 h
RUDOLF SKOPEC – FOTOGRAFIE ETC. - výstava významné osobnosti meziválečné avatgardní fotografie
do 25. 4.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ČESKÁ FOTOGRAFIE 1840-1950 - PŘÍBĚH MODERNÍHO MÉDIA
do 28. 3.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
VÁCLAV ŠPÁLA - výstava se soustřeďuje hlavně na Špálovu malbu, nikoliv ve vyčerpávající retrospektivní podobě, ale v intimnější konfrontaci, která tak ještě věrněji odpovídá duchu jeho tvůrčí povahy
25. 2. – 11. 4.

JOSEF DANĚK – OBJEKTY - výstava v románském sklepení v rámci cyklu Alternativy vybírá zajímavý soubor komorních objektů tohoto umělce
3. 3. – 18. 4.

RICHARD FREMUND (1928-1969) - reprezentativní výstava jedné z nejvýraznějších osobností generace skupiny Máj, vstupující na naši výtvarnou scénu počátkem 50. let
28. 4. – 20. 6.

JANA ŽELIBSKÁ – INSTALACE - významné slovenské autorky v rámci cyklu Alternativy
28. 4. – 20. 6.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
FASHION POINT - festival módy – prezentace vybraných českých i zahraničních módních kolekcí
11. 3. – 14. 3.

JIŘÍ NAČERADSKÝ – VELKÉ FORMÁTY - práce z posledních třiceti let
19. 3. – 30. 4.

ANTIQUE – VELETRH STAROŽITNICTVÍ - 12. ročník veletrhu, který již tradičně nabízí v Mánesu to nejkvalitnější z oblasti starožitnictví 13. 5. – 17. 5.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jmeno galerie
Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

PRAHA MUZEU – MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - výstava představuje poklady depozitářů
do 28. 3.

LADISLAV SITENSKÝ - portréty významných osobností 20. století a čs. Letců v Anglii za II. světové války
do 28. 3.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 10, 12, 14, 16 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, www.futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
ANIMATRIX - 7x animovaný film
9. 3. – 28. 3.

STAY… - skupinová výstava: Annabel Howland, Arno Coenen, Francesco Simeti, Thomas Wildner
9. 3. – 25. 4.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 607 651 620
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
ALEXANDR HACKENSCHMIED – PRAHA / PARIS / NEW YORK - retrospektiva legendárního českého filmaře a fotografa
do 28. 3.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h                                                                                                    
MONIKA IMMROVÁ - sochy, grafika
10. 3. – 10. 4.

VLADIMÍR PRECLÍK - sochy
16. 4. – 15. 5.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EUROPAN – 7 CZ - výstava soutěžních projektů mladých evropských architektů na území Libeň – Palmovka
9. 3. – 26. 3.

LEŽÁKY – PIETNÍ KRAJINA (předsálí)
9. 3. – 26. 3.

ARCHITEKT LADISLAV LÁBUS - retrospektivní výstava představí tvorbu jednoho z nejvýznamnějších současných českých architektů
31. 3. – 16. 5.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
ALEXANDR HACKENSCHMIED – PRAHA / PARIS / NEW YORK - filmová a fotografická retrospektiva
do 28. 3.

BRIGITTE HENRY – WATERPROOF - fotografka původem z Quebeku se již několik let řadí mezi nejtalentovanější montrealské umělce
30. 3. – 23. 4.

Kavárna PAVLA KRANLOVÁ – VITRÁŽE
24. 2. – 20. 3.

MARTIN HEŘMANSKÝ - výstava umělce, jež studoval v mistrovské škole rakouského sochaře F. Wotruby v jehož duchu se vyvíjela i jeho další tvorby, ve které dominuje lidská figura
23. 3. – 23. 4.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
BORIS MORAVEC – VIDĚNO OBRAZOVKOU - obrazy
5. 3. – 21. 3.

ZDENĚK SORF - obrazy
26. 3. – 28. 3.

KAROLÍNA MITÁŠOVÁ - obrazy
2. 4. – 21. 4.

HELENA GIRAS – KOZÁKOVÁ - keramické objekty
2. 4. – 21. 4.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
EMIL ORLIK – POTRÉTY JEHO PŘÁTEL A SOUČASNÍKŮ - grafika a kresba
do 11. 4.

KAREL CUDLÍN – PASÁŽE - výstava děl významného českého fotografa
22. 4. – 6. 6.


Galerie JB
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
FRANTIŠEK HUDEČEK - KRESBY Z 50. - 60. LET - unikátní kolekce kreseb člena proslulé Skupiny 42
9. 3. - 4. 4.


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
ANDREJ REISER – POSLEDNÍ DNY LENINGRADU - fotografie
do 14. 3.

CARMEL SKUTELSKI - JESTLI JE NA NEBI BŮH - obrazová zpověď litevského žida žijícího v nelehkých podmínkách už přes třicet let v Izraeli
16. 3. – 18. 4.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
JOSEF PALEČEK – JARNÍ - obrazy, grafiky a ilustrace
18. 3. – 25. 4.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách.
IV. DOMÁCÍ ÚKOL, TENTOKRÁTE NA TÉMA VENUŠE - M. Chabera, B. Jirků, A. Sládek, K. Sládek, L. Klusáček, J. Mocek, P. Šmaha, J. Brázda a další
1. 3. – 25. 3.

MILAN CHABERA A DVĚ KALIFORNSKÉ VÝTVARNICE - spojení dvou kontinentů
26. 3. – 11. 4.

CHERCHEZ LA FEMME - výběr ze široké nabídky výtvarných děl zobrazující ženu do významných českých výtvarníků: B. Jirků, J. Mžyk, T. Hřivnáč, A. Sládek, M. Chabera, O. Zoubek, I. Kitzberger, H. Purkrábková, R. Kočí, V. Kokeš, L.M. Wagner, Vl. Preclík, K. Demel, O. Kulhánek, L. Kuklík, J. Anderle, Tylek a Tyleček, J.Kolář, J.Souček a mnoho dalších
12. 4. – 30. 4.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
PAMĚŤ NÁRODA - Kategorie IV. – Hudebníci – výstava zpřístupňuje jedinečné fotografické dědictví – Langhansův archív „Galerie osobností“ zpracovaný do elektronické databáze, vystaveny jsou dále fotografie nejslavnějších českých skladatelů, dirigentů a interpretů např. Dvořák, Janáček, Kubelík, Talich a další (výstava je pořádána v rámci programu Česká hudba 2004)
do 17. 4.

IVAN LUTTERER – PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE - výstava k nedožitým padesátým narozeninám tohoto umělce představí veřejnosti neznámé panoramatické fotografie z let 1984-1991
28. 4. – 10. 7.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h                                                                                                    
RENÉ MAGRITTE (1898-1967) - litografie
do 4. 4.

SALVADOR DALÍ (1904-1989) - plastiky
do 4. 4.


Museum Kampa
Praha 1, U Sovových mlýnů 2,
tel. 257 286 143
Otevřeno denně 10 – 18 h
SBÍRKA JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH - kolekce průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie
stálá expozice


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h
KRESBA - společná výstava mladých nadějných autorů – M. Šárovec, I. Řehová, M. Hlinovská, R. Baláž, studenti VŠUP Praha
do 21. 3.

ANDREA TACHEZYOVÁ – ARYTMIE - grafika
30. 3. – 24. 4.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu
JACKIE SLEPER – SOUS REALISM
do 12. 3.

VÍTĚZSLAV KOŘÍNEK - kovová plastiky
od 12. 3.


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
BERT TEUNISSEN – DOMÁCÍ KRAJINY
do 4. 4.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
SOUČASNÉ BULHARSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ - výstava děl pěti výtvarných umělců střední a mladé generace
3. 3. – 14. 3.

ČEPELÁK, TOMANOVÁ, BURANT - výstava grafických listů z majetku Nadace České fond umění
17. 3. – 28. 3.

PLYNUTÍ - výstava díla akademického malíře Miroslava Adámka u příležitosti vydání autorovy monografie
1. 4. – 18. 4.

SKLÁŘI MALUJÍ - výstava poprvé představí členy umělecké skupiny Rubikon (B. Eliáš, J. Exnar, J. Matouš, J. Rybák a I. Křen) nejen jako skláře, ale také jako malíře
22. 4. – 17. 5.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno po - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
EMIL FILLA - kubistické obrazy ze sbírky Vincence Kramáře
od 6. 2.

ÁLVARO SIZA 5:50 - kresby a objekty světoznámého portugalského architekta
od 19. 3.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
JIŘÍ HANIBAL - obrazy českofrancouzského umělce
do 15. 3.

DAGMAR HAMSÍKOVÁ, TOMÁŠ KUBÍK, JAN STOSS - obrazy
17. 3. - 15. 4.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
PATRIK HABL A PETR STANICKÝ – KRUHOVÝ OBJEZD
16. 3. – 9. 4.

ERIKA BORNOVÁ – NEBE NA ZEMI – ODPOČÍVEJ V POKOJI
27. 4. – 28. 5.


Výstavní síň VŠUP
Praha 1, nám. Jana Palacha 80,
tel. 251 098 262
Otevřeno po – so 10 – 18 h
ALDIN POPAJA – MEJDAN V JAJCI - autorská výstava maleb a fotografií asistenta Ateliéru malby VŠUP, která přináší zajímavý pohled na soudobou, válečným konfliktem v bývalé Jugoslávii poznamenanou bosenskou společnost
9. 3. – 3. 4.

PAPÍR A KNIHA
8. 4. – 4. 5.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

MALBA A SCÉNOGRAFIE JAROSLAVA MALINY - výběr z celoživotní tvorby představuje slavného scénografa profesora Jaroslava Malinu především jako malíře, ale nevynechává ani kresby navrhující činoherní, operní a filmovou výpravu včetně kostýmů
9. 3. – 30. 4.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


MICHAL KALHOUS - fotografie
3. 3. – 3. 4.

OLIVIER MOSSET - malba
7. 4. – 8. 5.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

CO NOVÉHO VE SBÍRKÁCH? - přírůstky z let 1999-2003
do 28. 3.

ČESKÁ KRESBA 20. STOLETÍ VE SBÍRKÁCH GMU V HRADCI KRÁLOVÉ - papír a kresba, která je zvláště citlivá na světlo, nemůže být vystavena ve stálých expozicích, výstava je tedy jedinečnou příležitostí představit podklady ležící dlouhý čas v temných prostorách depozitáře
8. 4. – 6. 6.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MIROSLAV ŠTOLFA – KRESBY (přízemí)
4. 3. – 9. 5.

MIROSLAV ŠTOLFA – MALÍŘSKÉ DÍLO 1956-2002 (II. poschodí)
4. 3. – 16. 5.


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno do 14.5. na základě telefonické objednávky
Od 15.5. otevřeno út-ne 10 - 12 a 13 - 17 hodin


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice


JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


TOMÁŠ PLESL - obrazy – výstava malíře mladé generace, absolventa Umprum v ateliéru Vladimíra Kopeckého
13. 3. – 9. 4.

VLADIMÍR KOMŇACKÝ/ MARTIN POUZAR - šperky a obrazy – výstava pedagogů uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou
13. 4. – 7. 5.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

PETR ŠTĚPÁN – ČESKÁ KRESBA 16/ - další výstava v rámci cyklu, představujícího tendence současné kresby – tentokrát duchovně zaměřená
do 15. 3.

JINDŘICH PRŮCHA – MALBY A KRESBY Z LET 1907-1914 - retrospektivní výstava významného českého krajináře
19. 3. – 25. 4.

Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883
Otevřeno od 30. 4. st-ne 13 – 17 h


VÁCLAV BALŠÁN - obrazy, kresby – retrospektivní výstava známého regionálního autora expresívního zaměření k životnímu jubileu
30. 4. – 13. 6.

JAROSLAV VODRÁŽKA - grafika, kresby, ilustrace – výběr děl z vlastních fondů galerie představí polozapomenutého autora realistického zaměření a jeho pozitivně orientovaný pohled na svět
30. 4. – 4. 7.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


MALÍŘI ´03 - T. Císařovský, F. Matoušek, J. Merta, P. Pastrňák, P. Písařík, J. Špaňhel
do 28. 3.

PETER JANÁČIK - fotografie
do 28. 3.

UMĚNÍ JE ABSTRAKCE - Česká vizuální kultura 60. let
4. 4. – 23. 5.

ALOIS NOŽIČKA – KOMPLEMENTÁRNÍ SVĚDECTVÍ
4. 4. – 23. 5.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory v budově bývalého Kulturního domu),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

KVĚTA MAKOVSKÁ A ZDENKA POLÍVKOVÁ - výstava keramických objektů a grafik berounských výtvarnic
do 4. 4.


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 13. – 19. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, A. Slavíček, J. Preisler
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

JINDŘICH PRŮCHA - malby a kresby z let 1907-1914
do 7. 3.

ZBYNĚK SEMERÁK – CESTY A SNY - retrospektivní výstava insitního autora
18. 3. – 2. 5.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h

UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225
Návštěvu lze předem telefonicky domluvit.
Od 15.5. otevřeno: 9 – 12 a 13 – 16 h


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


BEDŘIŠKA UŽDILOVÁ - obrazy, kresby, retrospektivní výběr z díla
do 23. 5.