PŘEHLED VÝSTAV

Pražské
galerie

   A VYBRANÉ VÝSTAVY V ČESKÉ REPUBLICE

ARCHIV STARŠÍCH PŘEHLEDŮ

   březen - duben 2004
   leden - únor 2004
   listopad - prosinec 2003
   září - říjen 2003
   červenec - srpen 2003
   květen - červen 2003
   březen - duben 2003
   leden - únor 2003

OBSAH

   Národní galerie v Praze
   Galerie hl. města Prahy
   Pražský hrad
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   Galerie Rudolfinum
   České muzeum výtvarných umění v Praze
   Výstavní síň Mánes
   Muzeum Hlavního města Prahy
   Futura
   Další pražské galerie

                                                                                         
   Benešov
   České Budějovice
   Hradec Králové
   Cheb
   Chýnov u Tábora
   Jablonec nad Nisou
   Karlovy Vary
   Klatovy
   Lidice
   Litoměřice
   Litvínov
   Moravský Krumlov
   Náchod
   Pardubice

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Všechny expozice otevřeny denně kromě po 10 - 18 h.

Palác Kinských – Výstavní prostor Národní galerie
Praha 1, Staroměstské nám. 12,
tel. 224 810 758
KRAJINA V ČESKÉM UMĚNÍ 17. – 20. STOLETÍ - Národní galerie v Praze připravila novou stálou expozici české krajinomalby, která obsáhne období od baroka do současnosti
od 28. 5.


Valdštejnská jízdárna
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská ul. 3,
tel. 257 073 136
V. V. MODRÝ – OBRAZY - tvorba tohoto nadčasového umělce byla objevena teprve nedávno, autor koncepce a kurátor výstavy - generální ředitel NG v Praze, prof. Milan Knížák
do 5. 9.


Šternberský palác – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Hradčanské nám. 15,
tel. 220 514 634-7, 220 514 599
EVROPSKÉ UMĚNÍ OD ANTIKY DO ZÁVĚRU BAROKA
stálá expozice

PEITER LASTMAN – OBĚŤ JUNONĚ - obraz, který je jedním z uměleckých děl, jež byla ukořistěna švédskou armádou z Pražského hradu v roce 1648
do 23. 5.


Klášter sv. Jiří – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Jiřské nám. 33,
tel. 257 320 536
UMĚNÍ MANÝRISMU A BAROKA V ČECHÁCH
stálá expozice

MALÍŘSKÁ A SOCHAŘSKÁ DÍLNA 17. A 18. STOLETÍ V ČECHÁCH
stálá expozice


Klášter sv. Anežky České – Sídlo Sbírky starého umění
Praha 1, Anežská 1,
tel. 224 810 628, 221 879 111
STŘEDOVĚKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A STŘEDNÍ EVROPA (1200 - 1550) - české gotické umění, německé a rakouské umění, slovenika a středověké umělecké řemeslo
stálá expozice


Dům U Černé Matky Boží
Praha 1, Ovocný trh 19,
tel. 224 211 746
MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU - ve dvou patrech je zpřístupněna expozice mapující téma českého kubismu od doby jeho počátků přes léta jeho rozvoje končícího objevy nové poetiky v době druhé poloviny desátých let (E. Filla, J. Čapek, B. Kubišta)
stálá expozice

KNIHA V ČESKÉM KUBISMU (4. patro)
do 8. 6.


Veletržní palác – Sídlo Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění
Praha 7, Dukelských hrdinů 47,
tel. 224 301 003
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ - Klimt, Schiele, Pechstein, Schmidt-Rottluff aj.
stálá expozice

PLASTIKY v předpolí Veletržního paláce – M. Knížák, S. Kolíbal, K. Malich, K. Nepraš, A. Veselý
stálá expozice

UMĚNÍ 19., 20. A 21. STOLETÍ - expozice zahrnuje nejen klíčové autory českého výtvarného umění, ale i sbírku francouzského umění, další zahraniční autory, součástí expozice jsou i ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie
stálá expozice

MICHAL ŠKODA - k nejosobitějším, nejpozoruhodnějším českým sochařům patří v posledním desetiletí jistě M. Škoda (1962), právě jeho tvorba v této době vyzrála a obohacuje sféru aktuálního umění
do 31. 5.

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ - přehlídka architektonických prací, dokončených v uplynulém roce, je otevřená soutěž, které se mohou zúčastnit čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci
21. 5. – 27. 6.

ART & INTERIOR - V. přehlídka českého a zahraničního designu
do 30. 5.

AFRIKA – OSUDOVÁ SETKÁNÍ REINERA KREISSLA - unikátní kolekce bude vystavena tak, aby divákům ozřejmila nejen aspekty výtvarné, které učarovaly už generaci kubistických umělců kolem roku 1910, ale i vztahy a souvislosti teritoriální a rituální
18. 6. 2004 – 13. 3. 2005

TKANÉ MULTIPLY – TAPISERIE Z MORAVSKÉ GOBELÍNOVÉ MANUFAKTURY
11. 6. – 26. 9.


Zámek Zbraslav – Sídlo Sbírky orientálního umění
Praha 5 - Zbraslav, Bartoňova 2,
tel. 257 921 638-9
ASIJSKÉ UMĚNÍ - asijského umění ze sbírek Národní galerie v Praze
stálá expozice

PAVILÓN ORCHIDEJÍ - výstava čínského a japonského užitého i vysokého umění 20. století ze soukromé sbírky – malba, kaligrafie, frotáže, keramika, bronzy, pletenina
do 25. 5.

ZLATÝ VĚK UKIYOE - Japonský dřevořez ze Západočeského muzea v Plzni
12. 6. – 3. 10.

GALERIE HL. MĚSTA PRAHY

www.citygalleryprague.cz

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 - Ungelt, Týnská 6,
tel. 224 827 022
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - tematická expozice představuje řadu ojedinělých souborů z let 1900 – 1990 ze sbírky Galerie hl. města Prahy (díla Toyen, J. Šímy, J. Zrzavého, J. Koláře, K. Nepraše, J. Sopka, J. Róny aj.)
stálá expozice


Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13,
tel. 224 827 526
Otevřeno út-ne 10 - 18 h
OTHER TIMES – SOUČASNÉ BRITSKÉ UMĚNÍ - výstava představí průřez aktuálním britským uměním s důrazem na téma času a různých způsobů jeho prožitku. Vystavené práce budou pokrývat široké spektrum v současnosti užívaných médií od závěsného obrazu přes fotografii až po film
do 22. 8.


Městská knihovna – II. patro
Praha, Mariánské nám. 1, vchod z Valentinské ulice,
tel. 220 310 489
Otevřeno út-ne 10 – 18 h
ANTONÍN SLAVÍČEK - retrospektivní výstava významného českého malíře přelomu 19. a 20. století představuje veřejnosti umělecký růst, směřování a neúnavné tvůrčí hledání umělce, který odkrýval krásy české krajiny i tvář rodícího se velkoměsta
do 5. 9.


Bílkova vila
Praha 6 - Hradčany, Mickiewiczova 1,
tel. 224 322 021
Otevřeno út–ne 10 – 18 h
ATELIÉR FRANTIŠKA BÍLKA - dílo významného secesního symbolisty a mystika (1872 – 1941), který je zároveň autorem vily i jejího interiéru
stálá expozice

NÁRODNÍ POMNÍK - výstava představuje Bílkův návrh Národního pomníku pro Bílou Horu (model, skicy, dokumenty)
dlouhodobá výstava


Zámek Trója
Praha 7, U Trojského zámku 1,
tel. 283 851 614
Otevřeno út-ne 10 - 18 h, zahrada do 19 h
ČESKÉ UMĚNÍ 19. STOLETÍ - expozice sleduje vývoj českého malířství v 19. století, jeho reakce na soudobé evropské umění a jeho vztah k národní minulosti a životu hlavního města Prahy (díla V. Brožíka, J. Čermáka, J. Mařáka, V. Hynaise, F. Ženíška, aj.)
stálá expozice

ČESKÁ PLASTIKA - Výběr ze sbírek Galerie hl. m. Prahy 1900 – 1970 – expozice zahrnuje díla českého sochařství od období symbolismu a secese, přes výraznou figurální plastiku meziválečného období, až po hledání nových cest u autorů 60. let
dlouhodobá výstava

PRAŽSKÝ HRAD

Informační středisko - tel. 224 373 368, 224 372 434-35

Obrazárna Pražského hradu
Otevřeno denně 10 - 18 h
OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU - díla evropského a českého výtvarného umění 16. – 18. století (Tizian, Tintoretto, H. von Aachen, D. Fetti, P. Verones a další), zásluhou prezidenta Masaryka byla sbírka obohacena o cenná díla např. P. Brandla a J. Kupeckého
stálá expozice


Starý královský palác – gotické podlaží
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU - ojedinělý projekt, který obeznámí širokou veřejnost s dějinami Pražského hradu od prehistorie až po současnost
stálá expozice


Jízdárna Pražského hradu
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
EVA A JAN ŠVANKMAJEROVI - monografická výstava Evy Švankmajerové (1940) a Jana Švankmajera (1936), dvou předních představitelů surrealistického hnutí II. poloviny 20. století, kteří jediní z českých umělců jsou zastoupeni ve stálé expozici Tate Modern v Londýně
4. 6. – 19. 9.


Císařská konírna
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
MILOŠ REINDL – POCTA ŽIVOTU A TVORBĚ - monografická výstava Fillova žáka, který od roku 1969 působil v Kanadě
do 6. 6.

VLADIMÍR BOUDNÍK - monografická výstava klíčové osobnosti českého poválečného umění ukáže to nejlepší z celého díla, tzn. Méně z rané tvorby, o to více aktivní a strukturální grafiky padesátých a šedesátých let, zatím neznámou fotografickou tvorbu a monotypy
25. 6. – 12. 9.


Letohrádek královny Anny
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
MARTÍN CHIRINO – PLASTIKA - výstava třinácti plastik připomene nejen historické vazby mezi španělskými a českými panovnickými rody, ale i skutečnost, že prezident ČR vykoná státní návštěvu Španělského království
19. 5. – 27. 6.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE

Praha 1, ul. 17. listopadu 2,
tel. 251 093 111
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
PŘÍBĚHY MATERIÁLŮ - bohatý výběr exponátů ze sbírek musea v časovém záběru od pozdní antiky po 20. století
stálá expozice

FRANTIŠEK DRTIKOL – FOTOGRAFIE Z LET 1918-1935 - výstava obsahuje více než 140 autorových fotografií z období, kdy patřil k předním světovým tvůrcům pracujícím v duchu art deco a ze souboru prací spjatých s jeho pozdějším duchovním zaměřením
do 6. 6.


Galerie Josefa Sudka
Praha 1, Úvoz 24
Otevřeno st-ne 11 – 19 h                                                                                                    
JOSEF SUDEK – REKLAMNÍ FOTOGRAFIE
do 1. 8.

GALERIE RUDOLFINUM

Praha 1, Alšovo nábř. 12,
tel. 227 059 346
galerie@rudolfinum.org, www.galerierudolfinum.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
IVAN PINKAVA – HEROES - výstava je prvním soustavným shrnutím tvorby jednoho z nejrenomovanějších českých fotografů současnosti, kteří se dokázali také výrazně prosadit i na mezinárodní scéně
27. 5. – 22. 8.

ČESKÉ MUZEUM VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Výstavní síň Husova
Praha 1, Husova 19-21,
tel. 222 220 218
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
RICHARD FREMUND (1928-1969) - reprezentativní výstava jedné z nejvýraznějších osobností generace skupiny Máj, vstupující na naši výtvarnou scénu počátkem 50. let
do 20. 6.

JANA ŽELIBSKÁ – INSTALACE - výstava významné slovenské autorky v rámci cyklu Alternativy
do 20. 6.

FOLKLORISMY V ČESKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ XX. STOLETÍ - na výstavě bude možno se setkat mimo jiné se jmény D. Jurkoviče, J. Uprky, J. Špillara, V. Špály, J. Čapka, P. Janáka, K. Svolinského, F. Hudečka, V. a I. Vaculkových, J. Ambrůze či P. Kvíčaly
30. 6. – 19. 9.

VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250,
tel. 224 930 754
manes@galeriemanes.cz, www.galeriemanes.cz
Otevřeno denně kromě po 10 - 18 h
ANTIQUE – VELETRH STAROŽITNICTVÍ - 12. ročník veletrhu, který již tradičně nabízí v Mánesu to nejkvalitnější z oblasti starožitnictví
13. 5. – 17. 5.

ART PRAGUE 2004 - 3. veletrh současného umění, který představí 30 galerií a 200 umělců (otevřeno 10 – 19 h, 27. 5. otevřeno do 22 h)
25. 5. – 30. 5.

JIŘÍ JOHN – RETROSPEKTIVA - velká retrospektivní výstava představitele českého moderního umění po 2. světové válce, malíře a grafika Jiřího Johna
8. 6. – 18. 7.

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 8, Na Poříčí 52,
tel. 224 816 773, 606 859 951
muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 18 h
HISTORICKÁ PRAHA - dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do roku 1784
stálá expozice

LANGWEILŮV MODEL PRAHY Z LET 1826-1834 - unikátní a nejatraktivnější exponát muzea
stálá expozice

PRAHA MUZEU – MUZEUM PRAZE. 120 LET MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - výstava představuje poklady depozitářů
do 30. 6.

CYRIL BOUDA – KNIŽNÍ ILUSTRACE - výstava knižních ilustrací a akvarelů, pořádaná při příležitosti 20 let, které uplynuly od úmrtí světoznámého malíře a grafika
do 23. 5.

LADISLAV SITENSKÝ - portréty významných osobností 20. století a čs. letců v Anglii za II. světové války
do 30. 9.


Müllerova vila, národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642,
tel. 224 312 012
Otevřeno út, čt, so, ne, prohlídky v 9, 11, 13, 15, 17 h


Podskalská celnice na Výtoni
Praha 2, Rašínovo nábřeží 412,
tel. 224 919 833
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
NOVĚ OTEVŘENÁ EXPOZICE věnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě
stálá expozice

FUTURA

Centrum pro současné umění a akce
Praha 5, Holečkova 49,
tel. 251 511 804
info@futuraprojekt.com, info@futuraprojekt.com
Otevřeno denně kromě po a út 12 - 19 h
PLUG IN - mezinárodní skupinová výstava – E.-L. Ahtila, P. Braila, M. Cantor, P. Collins, J. Durham, L. Glauer, A. Jermolaewa, R. Martens, S. Norrie, K. Rabah, J. Toufic
6. 5. – 27. 6.

 

Ateliér Josefa Sudka
Praha 1, Újezd 30,
tel. 261 383 403
Otevřeno denně kromě po 12 – 18 h
LUDMILA HOLÍKOVÁ – NEDĚLE - speciální spirituální instalace slovenské autorky, 28 polí – vitráží z barevných fotografií, jejichž působení je závislé na intenzitě denního světla, pro noční zážitek jsme ve čtvrtky a neděle prodloužili otevírací dobu do 22 hodin
14. 5. – 20. 6.


Galerie Bayer & Bayer
Praha 1, Řetězová 7, Montmartre,
tel. 222 220 029
bayer@galerie-bayer.cz
Otevřeno út-so 12 – 18 h
VLADIMÍR PRECLÍK – NEJSTARŠÍ A NEJNOVĚJŠÍ - sochy
do 15. 5.

VÝSTAVA UMĚLCŮ PREZENTOVANÝCH GALERIÍ - M. Moucha, J. Zeithamml, P. Hrbek, J. Valečka, M. Blabolilová, P. Brunclík, M. Immrová, A. Kučerová, D. Mrázková, V. Novák, E. Prokopcová, K. Stodolová, V. Škrabánek, J. Válová 19. 5. - 19. 6.

JOSKA SKALNÍK
24. 6. - 31. 7.


Clam-Gallasův palác
Praha 1, Husova 20
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
GRAFIKA ROKU 2003 a CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA - X. jubilejní soutěžní výstava prezentuje grafiky a autorské knihy významných českých grafiků, ale i studentů za uplynulý rok 2003
do 23. 5.


Galerie České pojišťovny
Praha 1, Spálená 14,
tel. 261 383 111
www.galeriecpoj.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
VÁCLAV STRATIL – KINO NOKI TOKIO - galerie, která vznikla ve zrekonstruované secesní budově, zahajuje svou činnost výstavou našeho předního výtvarníka Václava Stratila
19. 5. – 13. 6.


Galerie Jaroslava Fragnera
Praha 1, Betlémské nám. 5a,
tel. 222 222 157
www.gjf.cz
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h
ARCHITEKT LADISLAV LÁBUS - retrospektivní výstava představí tvorbu jednoho z nejvýznamnějších současných českých architektů
do 16. 5.

BAUMSLAGER & EBERLE ARCHITEKTI - regionální a mezinárodní, realizace a projekty 1996-2002 – výstava představuje realizace a projekty předního rakouského architektonického studia, jehož návrh vyhrál mezinárodní workshop na konverzi sýpky v Karlíně
20. 5. – 27. 6.

EVROPSKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU – MIES VAN DER ROHE AWARD - Finalisté 2003 (Lapidárium Betlémské kaple) a České nominace 1997, 1999, 2001, 2003 (Galerie J. Fragnera)
30. 6. – 1. 8.


Francouzský institut v Praze
Galerie Štěpánská 35
Praha 1, Štěpánská 35,
tel. 221 401 011
www.ifp.cz
Otevřeno po-pá 10 – 19 h, so 10 – 13 h
LE PETIT JAUNAIS – POLETUJÍCÍ LITOGRAFIE, ateliér současné grafiky
6. 5. – 30. 6.

Kavárna TOMÁŠ DITTRICH, JAKUB UHLÍK – KŘEHKÁ ZRCADLENÍ - fotografie
do 4. 6.


Galerie Fronta
Praha 1, Spálená 53,
tel. 224 930 838
Otevřeno denně kromě po 10 - 12.30 a 14 - 17.30 h
MICHAELA LESAŘOVÁ-ROUBÍČKOVÁ – GRAFIKA
20. 5.

PETRA SKOUPILOVÁ – ŽENY - fotografie
25. 5. – 13. 6.


Galerie Gambit
Praha 1, Mikulandská 6
gambit@gambit.cz
Otevřeno út-pá 12 - 18 h


Galerie Roberta Guttmanna
Galerie Židovského muzea v Praze
Praha 1, U Staré školy 3,
tel. 221 711 553
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno denně 9 - 17 h, kromě soboty a židovských svátků
KAREL CUDLÍN – PASÁŽE - výstava děl významného českého fotografa
do 6. 6.

KRAJKY ZE SBÍRKY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE - výstava patří do cyklu „Prezentace sbírek ŽMP“. Je pořádána u příležitosti mezinárodního kongresu věnovaného umění krajky
23. 6. – 22. 7.


Galerie JBK
Praha 1, Betlémské nám. 1004/8,
tel. 222 220 689
Otevřeno denně 10 - 18 h
ARTS DIAPHRAGNIE - výstava skupiny burgundských výtvarníků
květen


Komorní galerie Domu fotografie Josefa Sudka
Praha 1, Maislova 2,
tel. 222 322 254
Otevřeno denně kromě po 11 - 18 h
JAROSLAV BOČEK - ZÁNIK A ZROZENÍ - fotografický příběh postupného zániku známé české továrny ČKD v Praze, na jejímž místě vyrostla impozantní stavba sportovní haly Aréna, dějiště mistrovství světa v ledním hokeji 2004
do 23. 5.

KHAMORO - fotografická výstava je součástí mezinárodního romského festivalu Khamoro a přibližuje atmosféru jeho dosavadních ročníků
25. 5. – 6. 6.

MICHAEL FOKT - TAJEMSTVÍ PŘÍRODY - makrofotografie nejmenších obyvatel přírody divákům odkrývají netušené pohledy neznámého světa
8. 6. – 11. 7.


Galerie Kredo
Praha 1, Malostranské nábřeží 1/158,
tel./fax: 257 319 722
Otevřeno denně kromě po 11 – 19 h
Galerie nabízí exklusivní kolekce moderního ručně zhotoveného uměleckého skla, plastiky, obrazy, originální grafiku, kresby a jiné umělecké předměty.
PAVEL GRÉGR, PAVEL KRÁL – POETICKÉ ABSTRAKCE - 2 generace v olejomalbě
do 30. 5.

DR. ALENA SMEJKALOVÁ – OBRAZYMALOVANÉ V JORDÁNSKU - oleje a malby 2003-2004
od 10. 6.


Galerie La Femme
Praha 1 - Staré Město, Bílkova 2,
tel. 224 812 656
www.glf.cz
Otevřeno denně 11 – 19 h
Galerie La Femme se věnuje převážně tématu ženy ve všech jejích nepřeberných podobách, široká nabídka výtvarných děl zobrazující ženu významných českých výtvarníků např.: M. Chabera, B. Jirků, A. Sládek, K. Sládek, L. Klusáček, J. Mocek, J. Mžyk, J. Anderle, L. Kulhánek, P. Šmaha, J. Brázda, P. Kryštůfek, R. Brichcín, M. Hlava, P. Sedláček, T. Hřivnáč, L. Kuklík.


Langhans Galerie Praha
Praha 1, Vodičkova 37,
tel. 222 929 333
www.langhansgalerie.cz
info@langhansgalerie.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so 11 – 16 h
IVAN LUTTERER – PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE - výstava k nedožitým padesátým narozeninám tohoto umělce představí veřejnosti neznámé panoramatické fotografie z let 1984-1991
do 10. 7.


Galerie Miro v kostele sv. Rocha
Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132,
tel. 233 354 066
www.galeriemiro.cz
Otevřeno denně 10 – 17 h                                                                                                    
SALVADOR DALÍ (1904-1989) - plastiky
do 30. 5.

BĚLA KOLČÁKOVÁ (*1937) - obrazy
do 30. 5.


Museum Kampa
Praha 1, U Sovových mlýnů 2,
tel. 257 286 144
Otevřeno denně 10 – 18 h
SBÍRKA JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH - kolekce průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a díla významných středoevropských umělců z Čech, Slovenska, Polska, Maďarska a bývalé Jugoslávie
stálá expozice

KVĚTA PACOVSKÁ – VERTIKÁLY
do 13. 6.


Obecní galerie Beseda
Praha 1, Malostranské nám. 21,
tel. 257 533 969
Otevřeno denně kromě po 13 - 18 h                                                                                                    
ZORKA SÁGLOVÁ – OBRAZY
4. 5. – 13. 6.

JAN SÁGL – FOTOGRAFIE
4. 5. – 13. 6.


Fotogalerie Pasáž
Praha 1, Vodičkova 701/34,
tel. 224 214 022
Otevřeno po-pá 11 – 18 h
Prodejní výstava grafiky, fotografií a kovového designu. Výběr ze široké nabídky výtvarných děl od významných českých výtvarníků.
VÍTĚZSLAV KOŘÍNEK - kovová plastika


Pražský dům fotografie (Výstavní prostor Nadace ABF)
Praha 1, Václavské nám.31 (přízemí ve dvoře),
tel. 222 243 229
Otevřeno denně 11 - 18 h
VOJTĚCH V. SLÁMA – VLČÍ MED
do 30. 5.

CENA JAROMÍRA FUNKEHO - výstava vítězů 1. ročníku
2. 6. – 18. 7.


Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30,
tel. 224 946 738
Otevřeno denně kromě po 10 – 12 a 12.30 – 18 h
SKUPINA RUBIKON - obrazy, sklo, grafika - výstava poprvé představí členy umělecké skupiny Rubikon (B. Eliáš, J. Exnar, J. Matouš, J. Rybák a I. Křen) nejen jako skláře, ale také jako malíře
do 17. 5.

ART PRAGUE 2004 - 3. veletrh současného umění – výstavní plocha Galerie V. Špály rozšíří Art Prague, pořádaný v Výstavní síni Mánes o otevřený prostoru – free zónu (otevřeno 10 – 19 h, ve čtvrtek 27. 5. do 22 h)
25. 5. – 30. 5.

BROKEN GROUND - Kanadská fotografie v Praze - výstava je kulturním mostem, pozvánkou prohlédnout si Kanadu zevnitř
9. 6. - 14. 7.


Galerie Jiří Švestka
Praha 1, Biskupský dvůr 6,
tel. 222 311 092
www.jirisvestka.com
Otevřeno po - pá 12 - 18 h, so 11 - 18 h
SBĚRATEL VINCENC KRAMÁŘ – KUBISTICKÉ OBRAZY EMILA FILLY
stálá expozice

ÁLVARO SIZA 5:50 - kresby a objekty světoznámého portugalského architekta
do 15. 5.


Galerie U Prstenu
Praha1, Jilská 14,
tel. 224 222 864
Otevřeno denně 11 – 18 h
STANISLAV HOLÝ - tvorba pro děti
7. 6. – 10. 7.

OD SKLENĚNÉ PLASTIKY K OBRAZU - J. Brychtová, S. Libenský, J. Matouš, J. Nepasický, I. Rozsypal, J. Vančura, D. Zámečníková, J. Žertová
11. 5. – 5. 6.

JOLANA NOVÁKOVÁ – COOKIES A JINÉ PAMLSKY - současný autorský šperk
18. 5. – 6. 6.


Galerie Via Art
Praha 2, Resslova 6,
tel. 224 916 650,
www.galerieviaart.com, galerie.viaart@volny.cz
Otevřeno po 13 – 19 h, út-pá 13 – 18 h
ERIKA BORNOVÁ – NEBE NA ZEMI – ODPOČÍVEJ V POKOJI
do 28. 5.

ALENA ANDRLOVÁ A MICHAL BEDNÁŘ – NAPŮL - studenti AVU
8. 6. – 2. 7.

VYBRANÉ MIMOPRAŽSKÉ VÝSTAVY

BENEŠOV

Muzeum umění a designu Benešov
Benešov, Malé náměstí 1(centrum),
tel. 317 724 601
www.muzeum-umeni-benesov.cz
Otevřeno denně kromě po a svátků 10 – 13 a 14 – 16 h, čt do 18 h


PICASSO A DALÍ ZVOU NA OSOBNOSTI ČESKÉ GRAFIKY 20. STOLETÍ - Bauch, Bílek, Boštík, Čapek, John, Kupka, Lhoták, Muzika, Reynek, Švabinský, Šíma, Toyen, Váchal, Zrzavý a další
stálá expozice

ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ - Bruner-Dvořák, Drtikol, Hochová, Chochola, Kolář, Luskačová, Marco, Novotný, Reich, Sitenský, Štecha, Štreit, Tmej a další
stálá expozice

ČESKÝ GRAFICKÝ DESIGN - Hlavsa, Hynais, Menhart, Mucha, Muzika, Solpera, Špála, Šváb, Týfa, Zelenka a další
stálá expozice

MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUČASNÁ ČESKÁ PLASTIKA - Gebauer, Z. Hůla, Janoušková, Kašpar, Moravcová, Nepraš, Opočenský, J. Zoubek, O. Zoubek a další
stálá expozice

BIENÁLE VÝTVARNÍKŮ BENEŠOVSKA - pravidelná přehlídka volného i užitého umění autorů narozených nebo působících na Benešovsku
5. 5. – 27. 6.

AKTUÁLNÍ TVORBA EVY ŠTERNOVÉ-MIXÁNOVÉ
29. 6. – 29. 8.


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Dům umění
České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 38,
tel. 386 360 539
Otevřeno denně kromě po 10 – 18 h


IMI KNOEBEL – MALBA
12. 5. – 12. 6.

OSMAR OSTEN, CARLFRIDRICH CLAUS – CHEMNITZ ZDRAVÍ BUDĚJOVICE
16. 6. – 25. 7.


HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Hradec Králové, Velké náměstí 139/140,
tel. 495 514 893
www.galeriehk.cz
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 18 h


ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

ČESKÁ KRESBA 20. STOLETÍ VE SBÍRKÁCH GMU V HRADCI KRÁLOVÉ - papír a kresba, která je zvláště citlivá na světlo, nemůže být vystavena ve stálých expozicích, výstava je tedy jedinečnou příležitostí představit podklady ležící dlouhý čas v temných prostorách depozitáře
do 6. 6.


CHEB

Galerie výtvarného umění v Chebu
Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
tel. 354 422 450
Otevřeno denně 9 - 12 a 12.30 - 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ
stálá expozice

MIROSLAV ŠTOLFA – KRESBY (přízemí)
do 9. 5.

MIROSLAV ŠTOLFA – MALÍŘSKÉ DÍLO 1956-2002 (II. poschodí)
do 16. 5.

DĚTSKÁ KRESBA K FESTIVALU FIJO CHEB 2004
14. 5. – 20. 6.

Kostel sv. Kláry na Františkánském náměstí

GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ z území bývalého historického Chebska
stálá expozice

EVROPSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. A 18. STOLETÍ
stálá expozice


CHÝNOV U TÁBORA

Galerie hlavního města Prahy
Bílkův dům v Chýnově

Chýnov u Tábora, Údolní 133,
tel. 381 297 230
Otevřeno do 14.5. na základě telefonické objednávky
Od 15.5. otevřeno út-ne 10 - 12 a 13 - 17 hodin


DÍLO FRANTIŠKA BÍLKA
stálá expozice

JABLONEC NAD NISOU

Městská galerie MY
Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19,
tel. 483 357 405
Otevřeno út-pá 10 – 12 a 13 – 17 h


VLADIMÍR KOMŇACKÝ/ MARTIN POUZAR - šperky a obrazy – výstava pedagogů uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou
do 7. 5.

WERNER SCHINKO - obrazy, ilustrace, grafika – výstava absolventa uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad N., žijícího v Mecklenburgsku, při příležitosti jeho 75. narozenin
14. 5. – 11. 6.

EEF ZIPPER – OHEŇ, ZEM A VODA … - hledání stop na jablonecku, výstava obrazů a instalací nizozemské výtvarnice žijící ve Vídni
18. 6. – 23. 7.


KARLOVY VARY

Galerie umění Karlovy Vary
Karlovy Vary, Goethova stezka 6,
tel. 353 224 387
Otevřeno denně kromě po 9.30 – 12 a 13 – 17 h


ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ ZE SBÍREK GU KARLOVY VARY - J. Preisler, A. Slavíček, J. Zrzavý, J. Čapek, J. Šíma, K. Lhoták, M. Medek, K. Nepraš, V. Boštík, V. Janoušková, O. Slavík, Z. Sýkora a další
stálá expozice

ZBYNĚK ILLEK – NÁVRATY K SOBĚ - retrospektivní výstava zakladatele Galerie fotografie G 4 v Chebu
7. 5. – 20. 6.

JAN SCHÝBAL – FOTOGRAFIE - autorská výstava významného představitele dokumentární fotografie
7. 5. – 20. 6.

Letohrádek Ostrov
Ostrov nad Ohří, Zámecký park,
tel. 353 842 883
Otevřeno st-ne 13 – 17 h


VÁCLAV BALŠÁN - obrazy, kresby – retrospektivní výstava známého regionálního autora expresívního zaměření k životnímu jubileu
do 13. 6.

JAROSLAV VODRÁŽKA - grafika, kresby, ilustrace – výběr děl z vlastních fondů galerie představí polozapomenutého autora realistického zaměření a jeho pozitivně orientovaný pohled na svět
do 4. 7.


KLATOVY

Galerie Klatovy – Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

Klatovy, nám. Míru 149,
tel. 376 312 049
www.gkk.cz
Otevřeno denně kromě po10 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ JE ABSTRAKCE - Česká vizuální kultura 60. let
do 23. 5.

ALOIS NOŽIČKA – KOMPLEMENTÁRNÍ SVĚDECTVÍ
do 23. 5.

FOTOGRAFIE ?? - na výstavě budou mj. představeni autoři: J. Svoboda, I. Přeček, M. Othová, L. Jasanský, M. Polák, M. Kalhous
30. 5. – 18. 7.

Galerie Klenová Janovice nad Úhlavou, Klenová 1,
tel. 376 392 208
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 12.30 – 17 h

Zámek

HISTORICKÝ NÁBYTEK A ČESKÉ UMĚNÍ 20. STOLETÍ - expozice je od této sezóny obohacena o díla, která byla dosud uložena v depozitáři
stálá expozice

EDOUARDO VILLA – SOCHY
od 16. 5.

Sýpka

CONTACTS - 5. mezinárodní sympozium vysokých výtvarných škol na Klenové
10. 5. – 22. 5.

CONTACTS - výstava z 5. mezinárodního sympozia vysokých výtv. škol
23. 5. – 1. 8.


LIDICE

Lidická galerie
Lidice (nově otevřené prostory),
tel./fax. 312 253 063
Otevřeno denně 9 – 18 h (1. 4. – 30. 9.), denně 9 – 16 h (1. 10. – 31. 3.)


LIDICKÁ SBÍRKA - lidickou sbírku tvoří soubor výtvarných děl věnovaných Lidicím českými a slovenskými umělci i umělci z mnoho zemí (Smetana, Zoubek, Tittelbach, Guderna, Franta, Beuys, Richter, Guttuso, Vedova, Bogusz, Opalka, Hellem a další)
stálá expozice

LUDĚK TICHÝ – ZAČ STÁLO ŽÍT - obrazy, sochy, objekty, kresby
do 20. 5.

32. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2004 - oceněné výtvarné práce dětí z mnoha zemí světa včetně České republiky a Slovenska
3. 6. – 31. 10.

Výstavní síň In Memoriam

ORADOUR - k 60. výročí vyhlazení francouzského Oradouru Němci
květen - říjen


LITOMĚŘICE

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Litoměřice, Michalská 7,
tel. 416 732 382
www.galerie-ltm.cz
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 13. – 19. STOLETÍ - Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun, J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi, A. Slavíček, J. Preisler
stálá expozice

EXPOZICE NAIVNÍHO UMĚNÍ - hlavní díla české naivní tvorby
stálá expozice

MILOŠ MICHÁLEK - grafiky a kresby
13. 5. – 20. 6.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze
Litoměřice, Mírové nám. 24
Otevřeno denně kromě po 9 – 12 a 13 – 17 h


UMĚNÍ 12. – 18. STOLETÍ - Mistr Tiburtinské Sibylly, Mistr IW, L. Cranach st., J. Steen, K. Škréta, A. Kern, T. Pock, M. B. Braun, umělecké řemeslo
stálá expozice


LITVÍNOV

Galerie Modrý hrozen
Litvínov, Dukelská 118,
tel. 476 753 012, 606 639 948
Otevřeno po-pá 14 – 18 h
modryhrozen@volny.cz, www.galina.wz.cz


OTTO PLACHT - kresby
8. 5. – 15. 6.


MORAVSKÝ KRUMLOV

Galerie hlavního města Prahy
Zámek Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, okres Znojmo,
tel: 515 322 225
Návštěvu lze předem telefonicky domluvit.
Od 15.5. otevřeno: 9 – 12 a 13 – 16 h


ALFONS MUCHA – SLOVANSKÁ EPOPEJ - cyklus obrazů významného českého secesního malíře
stálá expozice


NÁCHOD

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna

Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245
Otevřeno denně kromě po 9 - 12 a 13 - 17 h


BEDŘIŠKA UŽDILOVÁ - obrazy, kresby, retrospektivní výběr z díla
do 23. 5.


PARDUBICE

Východočeská galerie
Pardubice, dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50,
tel. 466 510 003
www.vcg.cz
Otevřeno út-pá 12 – 18 h, so-ne 10 – 18 h


KRESBA - členská výstava UVU pardubického regionu
do 6. 6.

ČESKÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ - O. Janeček, J. Kotík, J. Kolář, M. Medek, V. Preclík, E. Kmentová, O. Zoubek, A. Šimotová, Z. Sýkora, K. Nepraš, F. Kyncl, J. Načeradský, I. Ouhel, J. Sopko, V. Stratil a další
do 6. 6.

MALÍŘI ´03 - T. Císařovský, F. Matoušek, J. Merta, P. Pastrňák, P. Písařík, J. Špaňhel – šestice špičkových výtvarníků věnujících se malbě
16. 6. – 12. 9.

KAREL MALICH - první výstava z cyklu Zevnitř, intimní pohled na dílo významných osobností nejen z regionu
16. 6. – 12. 9.

Zámek
Pardubice, Zámek 3,
tel. 466 501 897


KE SLÁVĚ DUCHA - sedm století církevního výtvarného umění v Královéhradecké diecézi
do 31. 7.