Klub přátel hlavního města Prahy

Klub přátel hlavního města Prahy Klub zahajuje svou činnost 20. září 2006. Pro jeho členy připravuje tým kurátorek a lektorek Galerie širokou škálu kulturních pořadů, od komentovaných prohlídek a zájezdů, odborných přednášek a setkání s významnými umělci nad jejich díly až po bohatou nabídku tvůrčích dílen pro děti i dospělé.
Kromě výhodných podmínek účasti na všech akcích Galerie získává každý člen také nárok na slevy zboží a služeb partnerů Klubu přátel GHMP, kterými jsou renomovaná pražská knihkupectví, divadla a kina, kavárny a restaurace, obchody s výtvarnými potřebami a četná další kulturní i komerční zařízení.
Vybrané akce jsou určeny pouze pro členy Klubu přátel GHMP, u některých akcí (např. zájezdů) je pro ně zajištěna přednostní účast.
Vybrané akce jsou určeny pouze pro členy Klubu přátel GHMP, u některých akcí ( např.zájezdů) je pro ně zajištěna přednostní účast.
Detailní přehled všech slev a výhod spolu s kulturním programem Klubu na podzimní sezónu najdete na webových stránkách galerie (www.ghmp.cz).