ZADEJTE SVÉ KLÍČOVÉ SLOVO

Pronájem kanceláře versus coworkingové prostory: Co je pro vaši firmu vhodné?

Pronájem kanceláře versus coworkingové prostory: Co je pro vaši firmu vhodné?

V posledních letech se díky vzestupu coworkingových prostor na úkor tradičních pronájmů kanceláří změnil způsob, jakým přemýšlíme o pracovních prostorech. Zatímco tradiční pronájmy kanceláří byly po desetiletí normou, coworkingové prostory se stávají stále oblíbenějšími pro podnikatele, začínající firmy a malé podniky. Jak se ale tyto dvě možnosti srovnávají a která z nich je pro vaši firmu ta pravá? V tomto článku se budeme zabývat výhodami i nevýhodami coworkingových prostor a tradičních pronájmů kanceláří a poskytneme vám tipy pro výběr té správné možnosti pro vaše podnikání.

Coworkingové prostory

Coworkingové prostory jsou sdílené pracovní prostory, které dočasně nebo trvale využívají jednotlivci a firmy. Tyto prostory nabízejí flexibilní možnosti pro ty, kteří nepotřebují stálou kancelář, a mohou být výhodné zejména pro pracovníky na volné noze, podnikatele a začínající firmy. Coworking se postupně uchycuje také u nás. Mezi výhody coworkingových prostor patří např:

 • Flexibilita: Co-workingové prostory nabízejí různé možnosti členství, od denních vstupenek až po dlouhodobé pronájmy. To umožňuje podnikům rozšiřovat své potřeby na pracovní prostor podle toho, jak rostou, aniž by se musely obávat nákladů na dlouhodobý pronájem.
 • Příležitosti k navazování kontaktů: Coworkingové prostory poskytují profesionálům příležitost navázat kontakty a spolupracovat s dalšími lidmi z oboru. To může vést k novým obchodním partnerstvím, klientům a dokonce i přátelstvím.
 • Úspora nákladů: Coworkingové prostory mohou být výrazně cenově dostupnější než tradiční pronájem kanceláří, zejména pro malé firmy a podnikatele, kteří nepotřebují velké množství prostoru.
 • Vybavenost: Společenské prostory mohou být vybaveny různými zařízeními, např: Mnohé coworkingové prostory nabízejí řadu vybavení, jako je káva zdarma, tiskové služby a konferenční místnosti, které by v případě tradičního pronájmu kanceláří byly nákladné.
 • Vyšší produktivita: Atmosféra co-workingového prostoru může být energizující a motivující, což může vést ke zvýšení produktivity.

Coworkingové prostory však mají i některé nevýhody…

 • Nedostatek soukromí: Protože jsou coworkingové prostory sdílené, může být obtížné najít klidné místo pro práci nebo soukromou konverzaci.
 • Rozptýlení: Všichni zaměstnanci mohou být rozptylováni: Při práci mnoha lidí v jednom prostoru může docházet k velkému hluku a vyrušování.
 • Omezené možnosti přizpůsobení: Společné pracovní prostory jsou obvykle navrženy tak, aby byly flexibilní a vyhovovaly různým podnikům, což může omezovat možnost přizpůsobit prostor konkrétním potřebám.
 • Sdílené zdroje: Společné prostory sice poskytují přístup k řadě zařízení, ale tyto zdroje jsou sdílené mezi všemi členy, což může vést k soutěži o zdroje v době, kdy jsou vytížené.

Tradiční pronájmy kanceláří

Tradiční pronájmy kanceláří jsou pronajaté prostory, které jsou určeny pro jednu firmu nebo organizaci. Tyto prostory nabízejí větší kontrolu a soukromí a mohou být výhodné zejména pro zavedené firmy, které potřebují stálé pracovní místo. Mezi výhody tradičních pronájmů kanceláří patří např:

 • Soukromí: Tradiční pronájem kanceláří poskytuje vyhrazený prostor pro jednu firmu, což umožňuje větší soukromí a kontrolu nad prostorem.
 • Přizpůsobení: Protože je prostor vyhrazen pro jednu firmu, lze jej přizpůsobit konkrétním potřebám a preferencím.
 • Vyhrazené zdroje: V případě tradičního pronájmu kanceláře jsou všechny zdroje vyhrazeny jediné firmě, což znamená, že není třeba soutěžit s ostatními firmami o přístup ke zdrojům.
 • Kontrola: Pronájem tradiční kanceláře umožňuje plnou kontrolu nad prostorem, včetně možnosti provádět změny a modernizace podle potřeby.

Jaké nevýhody má naopak tradiční pronájem kanceláří?

 • Náklady: Tradiční pronájem kanceláří může být výrazně dražší než pronájem coworkingových prostor, zejména pro malé firmy, které nepotřebují velké množství prostoru.
 • Omezené možnosti navazování kontaktů: Protože tradiční pronájem kanceláří je určen pouze pro jednu firmu, jsou zde omezené možnosti navazování kontaktů a spolupráce s dalšími profesionály ve stejném prostoru.
 • Povinnosti spojené s údržbou: Pronájem tradiční kanceláře s sebou nese povinnosti údržby, jako je úklid a opravy, které mohou být časově i finančně náročné.
 • Dlouhodobé závazky: Tradiční pronájem kanceláří obvykle vyžaduje dlouhodobé závazky, což může být problémeme pro začínající podniky nebo podniky, které si nejsou jisté svým budoucím růstem.

Výběr správné varianty pro vaši firmu

 • Při rozhodování mezi co-workingovými prostory a tradičním pronájmem kanceláří je třeba zvážit několik faktorů:
 • Rozpočet: Co-workingové prostory jsou obecně cenově dostupnější než tradiční pronájmy kanceláří, ale podniky by měly zvážit náklady v porovnání s vybavením a poskytnutými zdroji.
 • Firemní kultura: Atmosféra a kultura coworkingových prostor může být pro určité typy firem příznivější, zatímco jiné mohou dávat přednost soukromí a kontrole tradičního pronájmu kanceláří.
 • Typ práce: Typ vykonávané práce může vyžadovat určitou úroveň soukromí, přizpůsobení nebo přístupu ke zdrojům, což může ovlivnit volbu mezi prostory pro spolupráci a tradičním pronájmem kanceláří.
 • Velikost a plány růstu: Podniky, které očekávají rychlý růst, mohou využít flexibilitu co-workingových prostor, zatímco ty, které vyžadují stálé umístění, mohou dát přednost tradičnímu pronájmu kanceláří.
 • Umístění: V některých oblastech mohou být co-workingové prostory dostupnější, zatímco tradiční pronájem kanceláří může být vhodnější pro podniky, které vyžadují konkrétní místo.

Nakonec by rozhodnutí mezi co-workingovými prostory a tradičními pronájmy kanceláří mělo být založeno na jedinečných potřebách a preferencích podniku.

Jaroslava Prudká