ZADEJTE SVÉ KLÍČOVÉ SLOVO

Založení společnosti s ručením omezeným – jednoduchý návod

Založení společnosti s ručením omezeným – jednoduchý návod

Představte si, že prodáváte čerpadla, vyrábíte nábytek, nebo vás láká mít svou zahradnickou firmu. Přemýšlíte o založení společnosti s ručením omezeným, ale máte pocit, že je to moc složité a nezvládli byste vše vyřídit? Nemusíte mít obavy, v dnešní době se založení společnosti s ručením omezením značně zjednodušilo, především tím, že je možné ji založit pouze jako jediný zakladatel s minimálním vkladem 1 Kč. Na druhé straně samotný proces založení se může zdát poněkud „administrativně náročný.“ I z toho důvodu jsou na trhu již založené společnosti s ručením omezeným, které si můžete jednoduše odkoupit a začít podnikat rovnou bez vyřizování formalit.

Založení společnosti s ručením omezeným „na vlastní pěst“

Pro případ, že máte v plánu založit si svoji společnost s ručení omezeným sám, je jistě dobré se řádně informovat, co všechno k tomu bude třeba.

Vaše první kroky by měly směřovat k notáři, jelikož k samotnému založení potřebujete zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu (pokud máte více společníků, kteří se na vaší s.r.o. budou podílet), kterou musí podle zákona sepsat jen a pouze notář.

I pokud máte základní kapitál pouze jednu korunu, dle notářského tarifu vás tento úkon vyjde na 4 000,-Kč a počítat musíte i s dalšími výdaji na opisy aj.

Měli byste se předem zamyslet nad obsahem vašeho zakladatelského dokumentu. Je nutné v něm uvést obchodní firmu společnosti (tj. zjednodušeně řečeno jméno), dále sídlo (postačí adresa), jména společníků, výši jejich vkladů a podílů, výši základního kapitálu, předmět podnikání a jména jednatele či jednatelů společnosti. Dále též jméno správce vkladu, který bude vklady spravovat do doby, než společnost oficiálně vznikne a na jehož jméno je nutné otevřít účet u banky, kam bude splacen základní kapitál.

Vymyslet jméno vám možná může připadat zábavné, ale zákon v tomto ohledu neposkytuje úplnou volnost. Za prvé, jméno musí obsahovat dodatek s právní formou, tedy „společnost s ručením omezením“ nebo zkratky „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“ A za druhé nesmí býti klamavé ani zaměnitelné s jiným subjektem již v obchodním rejstříku zapsaným.

Další otázkou je sídlo společnosti – může být v podstatě kdekoli, ale když si ho zřídíte například v bytě, který máte pronajatý, nesmíte tím rušit klid a pořádek v domě a také potřebujete doložit nájemní smlouvu a souhlas vlastníka.

Co se týče předmětu podnikání, je k němu zapotřebí živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona. U některých činností postačí živnostenskému úřadu pouze oznámit, v čem budete podnikat a doložit potřebné kvalifikace, u jiných je naopak zapotřebí vyčkat, až úřad rozhodne, zda vám na vaši živnost udělí koncesi.

Finální kroky

Pokud vám notář vše sepsal a už vás čeká jen podání návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Tento zápis může provést buď sám notář anebo krajský soud příslušný dle sídla vaší společnosti. K návrhu je nutné doložit všechny zákonem požadované dokumenty jako například výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka nemovitosti, živnostenské oprávnění, prohlášení správce vkladu o vložení základního kapitálu a potvrzení banky o jeho splacení a pak nezbývá než doufat, že bude vše v pořádku a soud vaši společnost zapíše.  Když uspějete a s.r.o. „je na světě“ nesmíte také zapomenout ji registrovat na finančním úřadě a to do 30 dnů od zápisu.

Jak je zřejmé založení společnosti se dá zvládnout, ale pokud si chcete ušetřit čas a starosti je třeba zmínit i variantu ready made s.r.o. Specializovaná firma společnost založí s co nejnižšími náklady a vy už ji jen pak odkoupíte, rovnou připravenou k podnikání. A poslední klíčovou ingrediencí je pak samozřejmě chuť podnikat a nebát se nových výzev.

Jaroslava Prudká