ZADEJTE SVÉ KLÍČOVÉ SLOVO

SEO aneb jak být vidět na internetu

SEO aneb jak být vidět na internetu

SEO, zlepšení viditelnosti a parametrů, na jejichž základě vyhledávače hodnotí weby. To je úkol, se kterým se v dnešní době potýká každý, kdo chce zaujmout na internetu.

SEO – optimalizace pro vyhledávače vznikla spojením počátečních písmen anglického termínu Search Engine Optimization. Mnoho podnikatelů, jejichž byznys se odehrává v internetovém prostředí, si dosud neuvědomuje, jak je optimalizace pro vyhledávače důležitá a jak může dostat jejich značku do povědomí uživatelů a podpořit jejich úspěch.

SEO a jeho cíle

Výsledkem SEO neboli optimalizace pro vyhledávače není jediný výstup, naopak jej lze využít k naplnění mnoha cílů, které mezi sebou navzájem úzce souvisí. Jedná se zejména o:

  •          zvýšení návštěvnosti webových stránek,
  •          zvýšení počtu konverzí,
  •          zlepšení povědomí o značce na internetu,
  •          snížení míry opuštění stránek a mnoho dalších.

Výsledkem toho všeho by samozřejmě mělo být zvýšení zisku…

SEO a jeho metody

Do komplexu metod lze zahrnout cokoli, co zlepšuje viditelnost při vyhledávání a plní výše zmíněné cíle. Obecně však platí, že je třeba věnovat SEO pozornost už při tvorbě webu (například zajistit, aby se dobře zobrazoval v mobilním telefonu), dále při správě serveru, nastavení struktury a analýzy dat atd. SEO je nutné mít na paměti samozřejmě při tvorbě kreativních obsahových strategií a kampaní. Neméně podstatný je také efektivní přesah do sociálních sítí (odkazy na sociálních sítích, dobře vedený profil na Facebooku, aktivní přispívání apod.). Naopak špatně otagovaná PPC kampaň může být časově i finančně náročná, ale neúspěšná.

Zlepšení výsledků v rámci SEO může být během na dlouhou trať, ale vynaložené úsilí se rozhodně vyplatí. Následovat by mělo pravidelné testování a měření úspěšnosti a případné další úpravy na základě vyhodnocení. Nikdy však nezapomínejte na uživatelskou přívětivost a spokojenost!

Jaroslava Prudká